Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Klikk her for moderorganisasjonens nettside (NOF).
 
Vil du være med i lokallaget i Lofoten? Da kan du sende en mail til oss på denne adressen: nof.lofoten@gmail.com

Oppgi følgende info:

Navn
Adresse
Epost
Alder
Ev. kommentarer

De som melder seg inn i lokallaget her vil få svar om at de er registrert som medlem i lokallaget, men de må gå inn på NOFs hjemmeside og melde seg inn. De må der velge hvilke tidsskrifter de ønsker og de vil få regning fra NOF sentralt. Det koster kr 200 per år for voksne og kr 100 for barn og unge under 18 år.

Les våre vedtekter her.