Årets trekk, våren/høsten 2008

Meld dine observasjoner

Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Bruk skjemaet nedenfor (Klikk her)

Obs! Har du forslag til forbedring av denne siden, vennligst send en mail til rw@datadesign.ws slik at vi kan få et nytt og bedre verktøy klart til årsskiftet.
 

       

Art

Når

Hvor

Kommentarer

 
Desember:
 
Gråsisik 31. des Toftan, Vestvågøy 1 fugl hopper forvirret rundt sammen med de større naboene bok-, bjørke- og grønnfink. Også 3 trostearter til stede. 1 rødvinge-, grå- og svarttrost.
Bjørkefink 31. des Toftan, Vestvågøy 6 fugler i dag. 1-8 fugler daglig i desember. Unntaket var julaften da hele 14 fugler spiste solsikkefrø.
Bokfink 31. des Toftan, Vestvågøy 1 fugl har vært her noen dager siste måneden.
Alke 30. des Litjbuøya, Stamsund En vinterfarget fugl på næringssøk. Holdt seg sammen med en småskarv.
Ringtrost 30. des Rokkvika, Stamsund En hann
Gjerdesmett 29. des Svolvær 1 individ i åsveien i dag.
 Stjertmeis 29. des Svolvær 3 individer ved Knuttjønna i dag.
Grankorsnebb 21. des Svolværmarka ca 15 individer på 2 ulike lokaliteter i Svolværmarka.
Gjerdesmett 21. des Svolvær 1 individ i Åsveien i dag.
Rugde 17. des Vaterfjord 1 individ i grøft i Vaterfjord,Austnesfjorden
Ringtrost 15. des Indrersand, Flakstad 1 ind
Tårnfalk 14. des Skjelfjord, Flakstad 1 ind
Bjørkefink 14. des Skjelfjord, Flakstad 1 ind
Ringtrost 13. des Sandneset, Flakstad 1 ind
Snøspurv 12. des Sandneset, Flakstad 9 ind
Bjørkefink 11./13. des Bortersia, Sørvågen 1 ind.
Gråsisik 11. des Bortersia, Sørvågen 1 + 3 ind
Stjertmeis 9. og 11. des Bortersia, Sørvågen 2-4 ind. Første registrerte forekomst i Moskenes
Sidensvans 9. des Bortersia, Sørvågen  
Båndkorsnebb 7. des Svolvær Minimum 4 sikre båndkorsnebb sett i Åsveien i dag. Sannsynligvis det doble antallet.
Gjerdesmett 7. des Svolvær 1 individ på foringsplassen i Åsveien.
Ringtrost 6. des Svolvær 1 hann sett under fjellet ved badestranda i rognbusk i går.
Bjørkefink 5. des Justnes, Flakstad 1 ind. Næringsøk på rognebær
Bjørkefink 2. des Toftan Vestvågøy 6 ind. sammen med grønnfink på fuglebrettet også i dag. Har hatt besøk av 1-7 fugler den siste tiden.
Munk 1. des Svarholt, Stamsund En hann i en busk i hagen.
Rødstrupe 1.- 11. / 15. / 23-27. des Bortersia, Sørvågen 1 ind i hagen
 
November:
 
Ringtrost 30.nov Steineveien, mellom Steine og Stamsund To hanner i en flokk med gråtrost og rødvingetrost
Snøspurv 30.nov Ballstadøy 2 individer
Sangsvane 30.nov Rundt Vestvågøy + Gimsøya På årets svanetelling ble det sett hele 196 fugler.
Sidensvans 30.nov Ramberg, Flakstad 2 ind
Snøspurv 30.nov Ytresand, Flakstad 42 ind
Rødstrupe 30.nov Ramberg, Flakstad 1 ind
Ringtrost 30.nov Ramberg, Flakstad 1 hann - spiste rognebær
Bokfink 29. nov Toftan Vestvågøy 1 fugl sammen med noen bjørkefinker og mange grønnfinker på fuglebrettet den siste tiden.
Hønsehauk 29.nov Granskogen oppe på Gravdal, Vestvågøy 1 ind.
Tårnfalk 28. nov Ved Jørndalen 1 hunn
Gråtrost 28. nov Gimsøya ca 400 + i en storflokk like ved brufestet fra Kleppstadbrua. Sjelden å se så store flokker
Stær 28. nov Vestvågøy 6 individer , 2 på Gravdal, 2 på Fridheim og 2 ved Skjerpvanne
Gjerdesmett 28. nov Bortersia, Sørvågen Romsterte i hagen.
Bjørkefink 28. nov Bortersia, Sørvågen Sen obs.
Stjertmeis 27. nov Åsen i Stamsund,(v/legekontoret) 8 ind.
Munk 24. nov Laukvik 1 hann i rogn like ved butikken 10.30 i dag
Gjerdesmett 23. nov Svolvær 1 individ ved Strandelva i dag .
Gråsisik 23. nov Svolvær En liten flokk på 5 individer har vært sett nå i helga etter at den har vært fraværende ei stund.
Grankorsnebb 23. nov Svolvær Ca 45 individer over Stranda i dag.
Rødvingetrost 23. nov Svolvær Hele 17 rødvinger på Stranda i grålysninga i dag, beitet rognebær.
Jaktfalk 21. nov Innerst i Ådalen  
Rugde 20.nov Moland, Vestvågøy Ble jagt opp fra grøfta av en kråke.
Enkeltbekkasin 18.nov Vågan 1 individ ved Helle Flyplass, Svolvær og 1 individ Kvitfossen, begge i flukt opp av grøft
Tårnfalk 17. nov Svolvær 1 jaktende ind ved Svolværvannet .
Ringgås 14. og 16.nov Sandneset, Flakstad 1 ind. Underarten bernicla. Næringsøk på høyvann med en flokk stokkender
Haukugle 15.nov 1 individ Myrland , Austvågøy og 1 ind. Storfjell Hinnøya  
Hønsehauk 15.nov Tufteveien, Leknes Hauken slo ei kråke. Stor oppstandelse i flokken.
Hønsehauk 13.nov Glåpen, Sørvågen 1 juv.
Polarmåse 11.nov Sørvågen 1 juv.
Flaggspett 11.nov Leknes, Lillevollvn. mellom Solhøgda og Hotellet. Ett ind.
Gulnebblom 10.nov  Innenfor Offersøybrua, Vestvågøy 1 ind. Kommer for å overvintre.
Snøspurv 9.nov Sørvågen, v/ tannlegeklinikken 1ind
Grankorsnebb 9.nov Sørvågen, v/ tannlegeklinikken Omsider er de kommet hit også! Ca 50 ind sammen med noen gråsisiker - og flaggspetten som fortsatt er her.
Gjerdesmett 7.-8.nov Austvågøya Hele 10 individer hørt og sett på flere steder fredag og Lørdag i Laukvik, Svolvær og på Lille Molla. Sannsynligvis mye høyere tall i kommunen. Aldri sett og hørt så mye av denne arten som nå i høst, følte meg som i Storbritannia fredag morgen.
Storspove 8.nov Sandneset, Ramberg 6 ind - overvintringsflokk
Furukorsnebb 8.nov  Vikan , Lille Molla min. 2 individer sett blant grankorsnebbene.
Grankorsnebb 8.nov Vikan , Lille Molla 25-50 individer flakket rundt mellom de få områdene med gran på øya .
Munk 8.nov Vikan , Lille Molla 1 hunnfarget individ i ripsbuska til Thor Henrik.
Alkekonge 8.nov Svolværvika 1 alkekonge på Vika i går , tidlig at de kommer så langt inn i fjorden. (uvær ?)
Ringtrost 8.nov Vikan , Lille Molla 3 individer varslende øverst i Hellandsdalen i går . Mye bær enda i fjellet slik at trostene henger igjen .
Munk 8.nov Toftan, Vestvågøy 1 hann
Munk 8.-10.nov Sørvågen, Bortersia 2 hunner (9.okt: 1 hann)
Rødstrupe 7.- 10.nov
Også
26-28.nov
Sørvågen, Bortersia 1 ind
Sidensvans 7.nov
10.nov
Sørvågen, Bortersia 1 ind
2 ind
Dvergdykker 7.nov Voiepollen 1 ind
Bokfink 7.nov Ramberg, Flakstad 5 ind
Fuglekonge 6.nov Bortersia / Glåpen, Sørvågen 1 ind. i hagen
Grønlandsmåse 6.nov Sørvågen 1 ind.  2. vinter
Stjertand 5.nov Ved Holandspollen, Vestvågøy 2-3 ind i holignende drakt. Sammen med en flokk med stokkender.
Rødstilk 3.nov Saltisen, Vestvågøy 1 ind. Sen obs.
Horndykker 2.-3.nov Kretjønna v/flyplassen, Vestvågøy 1 ind i nesten full vinterdrakt. Sen obs (men overvintrer fåtallig i Vinjevika, Gimsøya).
Munk 3.nov Ramberg, Flakstad 2 ind hunnfarget
Flaggspett 3.nov Bortersia / Glåpen, Sørvågen Antakelig samme individ har vært i kommunen i vel 14 dager
Mandarinand 2.-3. nov Saltisstraumen ved Holand, Vestvågøy 1 hann i en flokk med rundt 150 stokkender.
Grankorsnebb 2.nov Steindalen, Berg, Vestvågøy Flokk ca 40 ind. beitet på årets kongler i granskogen.
Havelle 1.nov Borgvåg 1 ind
Båndkorsnebb 1.nov  v/ Borge kirke 1 ind. sammen med ca 50 grankorsnebb
Kortnebbgås 1.nov Haugsmyra ved Storeidvannet, Vestvågøy 2 ind
Grågås 1.nov


3. nov
Haugsmyra ved Storeidvannet, Vestvågøy
Skulbruvannet, senere Bolle.
1 ind


15 ind
Sangsvane 1.-7. nov Sørvågvannet Sjelden å se i Moskenes
Munk 1., 5.nov

2.-3. nov
Bortersia / Glåpen, Sørvågen
Bortersia / Glåpen
1 hann. Koser seg fortsatt i prydbuskene
1 hann og 1 hunn
 
Oktober:
 
Svartand 31. okt Utenfor Utakleiv. 1 hofarget ind. Kommer for å overvintre.
Munk 31. okt også 30.okt Bortersia / Glåpen, Sørvågen 1 hann
Sidensvans 31. okt også 30.okt Bortersia / Glåpen, Sørvågen 2 ind den 30.
13-14 ind. den 31.
Tårnfalk 30.okt Fangtårnet ved Vikstranda, Vestvågøy 1 hofarget ind satt høyt oppe i bergsiden
Fuglekonge 29.okt Bortersia / Glåpen, Sørvågen 1 ind. i hagen
Vandrefalk 23.okt Uttakleiv - Vestvågøy Vandrefalken i jaktflukt og litt småkrangel med en ravn.
Ringtrost 23.okt Tåa , Vestvågøy Ringtrosten i ei rogn i steinura ved Tåa.
Islom 22.okt Vikspollen, Vestvågøy 1 ad i sommerdrakt. Kommer for å overvintre.
Gjerdesmett 21.okt Store Sandnes, Flakstad 1 ind i den steinete veikanten ved stranda.
Grønlandsmåse 21.okt Sørvågen 1 ind. / 2. vinter
Stjertmeis 20.okt Kongsmarka , Svolvær 4 ind sett og hørt på turveien til ammolageret.
Storspove 20.okt Sandneset, Flakstad 4 ind.
Flaggspett 20.okt
30.okt
31.okt
Besselvågen, Sørvågen
Klingenberg, Sørvågen
Selve Sørvågen
Også observert på Reine
1 ind. Klemte kongler inni i en lyktestolpe og spiste frøene. Sent på ettermiddagen.
Møller 19.okt Vikan Lille Molla 1 sein møller sett og hørt i tornekratt på Ebbesengården.
Grankorsnebb 18.okt Øyhelle Store Molla Hele 35 ind i en flokk i går på Øyhelle. mh . Dette er seint for arten .
Ringtrost 18.okt Grønnåsen Store Molla 8 ind hvorav 7 i en flokk i 600 mh . Dette er seint for arten .
Gulnebblom 18.okt Flakstadpollen, Flakstad 1 ad i sommerdrakt dykket etter fisk. Overvintrer.
Mandarinand 17.okt Kilan, Flakstad 1 voksen hann
Sandlo 17.okt Flakstadstrand - Flakstad 2 ind
Havsule 16.okt Æsholman, Vestvågøy Minst 5 ind. Stupdykket.
Skogdue 14.okt Laukvik kl 10.20: Så ei skogdue ved skolegården sammen med noen troster. Sett både sittende og flyvende.
Havelle 12.okt Sandneset, Ramberg 10 ind. De første havelle i høst
Fjæreplytt 12.okt Sandneset, Flakstad 1 ind. Første i høst på samme dato som i 2007
Fjæreplytt 12.okt Utakleiv, Vestvågøy 9 ind. Første høstobs? Kommer for å overvintre.
Fjellvåk 11. okt Ramberg i Borge 1 ind.
Tårnfalk 11. okt Storøya i Borge 1 ind.
Ringdue 11. okt Bøstad 17 ind.
Flaggspett 8. okt Farstadskogen, Vestvågøy 1 hunn
Havsule 7. okt Glåpen, Sørvågen 1 voksen, på tur sørover
Gjerdesmett 7. okt Bortersia, Sørvågen 2  ind (+ 1 ind 9. og 28. okt)
Gransanger 6. okt Bortersia, Sørvågen 1 ind - på tur sørover?
Kvartbekkasin 5. okt Saupstad  
Gjerdesmett 3. okt Toftan, Vestvågøy 1 ind
Turteldue 3. okt Mjåneset, Vestvågøy 1 ind
Turteldue 3. okt Bortersia, Sørvågen 1 ind (også 5. okt)
Heilo 2. okt Fjellet Kjølen, Sørvågen 3 ind
Ringtrost 2. okt Tridalen, Sørvågen Litt sent ute, kanskje?
Trekryper 1. okt  I hagen til Per Strømme på Stranda i Svolvær 1 pistrende trekryper sammen med fuglekonger og meiser i går kl. 16.00
Hønsehauk 1. okt Valbergsveien, mellom Moland og Smorten 1 stor hunn
 
September:
 
Gjerdesmett 30. sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 ind
Ringdue 29. sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 ind
Hønsehauk 28. sept Bortersia, Sørvågen 1 ungfugl i hagen. Satt lenge og hvilte seg. Også sett 4. og 9.okt i Glåpen.
Hvitkinngås 26. sept  Sandneset, Flakstad Flokk 110 ind trekkende mot syd langs ytresiden 1-2 km fra land
Munk 25. sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 hunn. Også 26. og 30. sept
Gulbrynsanger 24. sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 ind. Også  observert i uke 37.
Fuglekongesanger 22. sept Stranda , Svolvær 1 svært spesiell sanger hørt først , etter litt leiting sett og hørt på kloss hold i krysset der Åsveien møter hovedveien opp på Stranda.
Lappspove 22. sept Saltisen, Vestvågøy  1 ind
Sandløper 21. sept Utakleivstranda, Vestvågøy 2 ind
Hagesanger 16. sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 individ. Sett samme sted den 24.  25. og 26. sept.
Båndkorsnebb 15.sept Granskogen på Risaksla, Gravdal, Vestvågøy 1 hann sammen med en flokk grankorsnebb
Mandarinand 14. sept Sørvågvannet Mytende hann
Sandløper 13. sept Ytresand, Flakstad 2 ind (juv)
Myrhauk 5. sept  Kirkegården , Laukvik 1 hunnfarget individ sett ved 2 anledninger siste 3 dager.
 
 
August:
 
Buskskvett 31. august Bolle, Vestvågøy 1 ungfugl
Havsvale 24-25. august Eggum 4 fugler ringmerket i natt. Mange flere ble sett.
Tundrasnipe 22. august Halsvågen v/Leknes 3 ind
Polarsnipe 20. august  Haldsvågen v/Leknes 6 fugler sett under høstens første NOF-ekskursjon.
Taksvale 20. august Mannfallet ved Stamsund Et par hekker ca. 300 moh. Ny hekkeart for Vestvågøy.
Grankorsnebb 18. august Hagskaret Minst 15 ind. hun og han. Satt i trærne og spist. Noen var i bekken og drakk.
Haukugle 17. august Hagskaret  1 ind
Dvergsnipe 17. august Saltisen, Vestvågøy 1 ind sammen med 4 juv sandlo.
Temmincksnipe 15. august Leknesfjæra, Vestvågøy 2 ind. på høsttrekk
Sidensvans 10. august Skogen SØ for Nykmark, Vestvågøy 2 ind.
 
Juli:
 
Sotsnipe 29. juli Innerst i Bergspollen, Vestvågøy Høsttrekket er i gang. 1 fugl.
Storjo 23. juli Eggum, Vestvågøy 1 ind. Uvanlig art for kommunen. I alt sett ca. 10 ganger.
Sandløper 19. juli Lamholmen, Flakstad 1 ad
Gluttsnipe 19. juli Lamholmen, Flakstad 2 ad
Kjernebiter 13. og 14. juli Stranda Svolvær 2+ Det ser ut til å ha vært hekking av kjernebiter her lokalt ved Åsveien. Har lenge hatt mistanke, men de voksne har vært så tilbaketrukket og sky , men i går hadde jeg en voksen og en unge på solsikke-automaten.
Lappspove 9. juli Sandneset, Ramberg, Flakstad 1 ad hunn
 
Juni:
 
Trepiplerke 29. juni Toftan, Vestvågøy 5. funn i kommunen
Sidensvans 28. juni Stranda , Svolvær Ser sidensvans på mange lokaliteter i Lofoten , Vesterålen og Sør-Troms. Hekking her på Stranda, 2. gangs?
Grønnsisik  28. juni Stranda , Svolvær Det ser ut til at det blir hekking i stor stil på grønnsisik her i Svolværmarka og Kongsmarka. Flere par.
Furukorsnebb  24. juni Stranda , Svolvær 2 voksne hanner har hatt tilhold her den siste uka .
Hvitkinngås  23. juni Fredvang, Flakstad  
Båndkorsnebb  20. juni Stranda Svolvær 1 juvenil fugl sammen med grankorsnebber som rører på seg, også sidensvans og grønnsisik.
Vandrefalk 19. juni Studalen, Sørvågen 1 ind i dramatisk luftkamp med 2 tyvjoer
Jernspurv 19. juni Studalen, Sørvågen 1 ind
Rosenstær 18. juni Å 1 voksen fugl. Ny kommuneart. Må godkjennes av NSKF
Makrellterne 13. juni Utakleiv, Vestvågøy 2 ind.
Stjertand 12. juni Saltisen, Vestvågøy 1 M
Vandrefalk 12. juni Fredvang 1 ad. satt på haugen ved masta
Kongeørn 12. juni Ramberg, Flakstad 2 2k fugler i fluktlek oppunder fjellet
Tårnseiler 12. juni Hagskaret, Vestvågøy 1 ind. Første obs. i kommunen på 12 år.
Ringgås 11. juni Saltisen, Vestvågøy 1 ind. av den lysbukede underarten, hrota, sammen med 7 kortnebbgjess.
Laksand 7. juni Storfjordvannet, Vestvågøy 1 par
Grønnsisik 7. juni Hagskaret 1 ind.
Låvesvale 5. juni Sørvågen 1 ind.
Grå fluesnapper 4. juni Berg, Vestvågøy 1 ind.
Sivsanger 4. juni Skjerpvannet, Vestvågøy 1 ind.
Laksand 4. juni ved Vågje, Vestvågøy en hann
Laksand 3. juni Hundholmen, Flakstad. Flokk på over 20 ind.
Gjøk 3. juni Tind, Moskenes Hørte den oppe i lia på Tind i Moskenes.
Makrellterne 3. juni Store Sandnes, Flakstad. 5 ind.
Makrellterne 3. juni Sørvågen 2 ind. i selve vågen
Sidensvans 2. juni Bortersia, Sørvågen 1 ind. Også sett 4. juni
6. juni: 60-100 stk i Glåpen.
Gråsisik 2. juni Sørvågen i hagen
Gulerle 1. juni Valbergsveien  i hagen
 
Mai:
 
Rødnebbterne 31. mai Reppevannet, Vestvågøy  2 ind.
Knekkand 30. mai Storeidvannet, Vestvågøy 1 hann
Strandsnipe 30. mai Tridalen, Moskenes 1 par
Blåstrupe 30. mai Studalen, Moskenes 1 ind
Boltit 28. mai Hellfjellet, Vestvågøy 2 ind.
Kjernebiter 26. mai Stranda , Svolvær Hele 4 individer, derav et par på foringsplassen i dag tidlig.
Tyvjo 26. mai Glåpen v/ Sørvågen 4 ind.
Løvsanger 25. mai Sørvågen 1 ind i hagen
Myrsnipe 23. mai Svanvatnet, Vestvågøy 1 ind
Gjøk 21. mai Storfjorden, Vestvågøy 1 ind.
Blåstrupe 20.mai Mellom Storeidvatnet og Leknes 1 syngende hann
Bergand 20.mai Å-vannet Et par svømmende langs østsiden av vannet.
Sivspurv 20.mai Tind, Moskenes Et par
Gulspurv 20.mai Sørvågen 1 hunn ved foringsplassen
Skjeand 19. mai Storeidvannet, Vestvågøy 1 hann
Løvsanger 19. mai Hartvågen, Stamsund 1 ind
Rødstjert 18. mai Stranda Svolvær 1 syngende hann nå i morgentimene.
Jordugle 17. mai Vinje Bak gjessesne
Tundragås 17. mai Vinje 1 ind. mellom kortnebbgjessene og noen hvitkinngjess
Toppand 16. mai Sørvågvatnet 1 par
Brushane 15. mai Storeidvannet Ett ind. med hvit krage
Hvitkinngås 15. mai Moskenes 4 eks sammen med kortnebbgjessene
Kortnebbgås 15. mai Moskenes Flokk åp ca 100 på tur nordover
Løvsanger 15. mai Laukvik 1 syngende individ Jorden, Laukvik nå i dag tidlig.
Myrhauk 14. mai Gimsøymyrene, Vågan 1 hunn. 2. funn i kommunen
Låvesvale 14. mai Laukvik 1 par ved fjøs Gjersvold
Steinskvett 14. mai Laukvik 1 syngende hann Gjersvold
Tyvjo 14. mai Gimsøy 1 ind
Strandsnipe 14. mai Holddalsvatnet, Vestvågøy 1 ind
Rugde 14. mai Seljelia, Moskenes 2 ind (et par) i  flukt
Ringtrost 14. mai Seljelia, Moskenes 1 hann
Gransanger 14. mai Seljelia, Moskenes 1 ind.
Krikkand 13. mai Glåpen v/ Sørvågen 1 par
Svarthalespove 11.mai  Saltisen, Vestvågøy 1 ind.
Sanglerke 11.mai Bolle, Vestvågøy Hørte minst 1 ind som sang
Kortnebbgås 11. mai Sandneset, Flakstad 2 ind. hvilte på mudderflate
Skogsnipe 9.mai  Stranda , Svolvær På Stranda i morrest, lenge sia æ ha hørt og sett den sorten. Min første obs i Vågan av skogsnipe ?
Steinskvett 8.mai Seljelia, Moskenes 1 ind.
Ved østre tunnelåpning
Sandsvale 6.mai  Fyglefjæra, Vestvågøy 1 enslig fugl
Gråstrupedykker 5.mai Vinjevika Ved strandet.
Smålom 5.mai Vinjevika Ved strandet.
Sildemåse 5.mai Sørvågen havn 5 ind. 3 graellsi og 1 fuscus
+ 1 ungfugl
Bjørkefink 3. mai  Stranda , Svolvær 1 hann på foringsplassen
Sildemåse 3. mai Osan , Svolvær Årets første par av u.a fuscus sett.
Islom 3. mai Vinjevika, Gimsøya 3 ad i full sommerdrakt og 1 2k.
Gulnebblom 3. mai Gimsøystraumen 1 ad. i sommerdrakt
Hvitkinngås 3.mai Saupstad, Gimsøya 22 stk trakk mot N.
Snadderand 3. mai Storeidvatnet 2 (1 par). Uvanlig, men likevel nesten årviss art på Vestvågøy.
Låvesvale 2. mai Lilleeidet, Vestvågøy Min. 4 ind.
Tundralo 2. mai Sandneset, Flakstad I vinterdakt. Næringsøk på et skjær gjemmon hele lavvansperioden.
Rødstjert 2. mai Gravdal 1 hann i hagen
Islom 2. mai Kilan 2 ind.
Gulnebblom 2. mai
10. mai
Sandneset, Flakstad 2 ind.
1 ad i sommerdrakt
Svarthvit Fluesnapper 2. mai Berg, Vestvågøy  
Fjellvåk 2. mai Bøstad 1 stillende individ.
Skogsnipe 1. mai Bergsdal 1 ind.
Heipiplerke 1. mai Ytresand, Flakstad 10 ind
Heilo 1. mai Sandneset, Flakstad 1 ind.
Rødstilk 1. mai Ytresand, Flakstad 1 pr
Bjørkefink 1. mai Valbergsveien i hagen
Steinskvett 1. mai Valbergsveien 1 hunn i hagen,
 
April:
 
Svarthvit Fluesnapper 30.april Framnesvika , Store Molla (Vågan ) 1 hann sang ved fuglekasse, tangering av tidligrekord i Vågan .
Horndykker 30.april Skjerpvatnet, Storeidvatnet, Farstadvatnet
Vatnet mellom Offersøy og Holand
4 ind
10-12 ind.
4+ ind.
5-6 ind.
Kvinand 30.april Skjerpvatnet 1 par
Smålom 30.april Sørvågen Kvekket ut sin ankomst klart og tydelig.
Kortnebbgås 30.april Storeidet, Vestv. 2 ind.
Sivspurv 30.april Framnesvika , Store Molla Flere syngende hanner
Dvergfalk 29. april Hagskaret 2 ind. som satt i toppen av hvert sitt grantre.
Polarmåse 29. april Gravdal Endelig en på Vestvågøy og!
Heilo 29. april Glåpen, Sørvågen 2 ind.
Småspove 29. april Utakleiv, Vestvågøy 1 ind.
Sivspurv 29. april Mellom Toftan og Fygle, Vestvågøy 2 ind.
Gråtrost 28. april Ved Holskrysset, Vestvågøy  
Gransanger 28. april Mellom holskrysset og Toftan, Vestvågøy  
Jernspurv 28. april Hartvågen, Stamsund 1 ind.
Ringtrost 27. april Rokkvika/Stamsund, Vestvågøy 1 ind.
Heilo 27. april Liland, Vestvågøy 25 ind.
Gransanger 27. april Gravdal, Vestvågøy  
Grønnsisik 27. april Stranda , Svolvær 1 hann på foringsplassen i morgest.
Grønnsisik 27. april Sørvågen 1 hunn  spiste seg god og mett på foringsplassen.
Polarmåke 27. april Sandneset, Flakstad 1 voksen
Brunnakke
 
27. april Sandneset, Flakstad 1 par
Bergand 26. april Indre Borgpoll, Vestvågøy 1 par
Sivspurv 26. april v/Borge kirke  
Gransanger 26. april Stranda , Svolvær Årets første syngende individ.
Gråtrost 26. april Sørvågen 1 ind.
Dvergfalk 26. april Fjerddalen, opp mot Munkebu, Moskenes En flott hannfugl
+ en hunn lengere ned mot Tridalen
Linerle 26. april Sørvågen 3 ind.
Sothøne 25. april Lomtjønna, Vestvågøy  
Heipiplerke 25. april Offersøya, Vestvågøy  
Heipiplerke 25. april Laukvik 1 individ fløy over skolen i nitida.
Grønlandsmåse 25. april Sørvågen 2. vinter
Heipiplerke 24. april
25. april
Glåpen, Sørvågen
Kollfjellet, Sørvågen
2 ind, sangflukt
2 ind
Linerle 24. april Svolvær , Vorsetøya 1 individ på taket av Bakeribygget.
Jernspurv 24. april Jorden Laukvik 1-2 ind. sang i morrest i sluddbygene.
Enkeltbekkasin 24. april Horn i Valberg  
Stjertand 23. april Saltisen, Vestvågøy 1 par
Måltrost 23. april ASVO Leitebakken 1 ind.
Ringtrost 23. april Laukvik 1 syngende individ i dag på Jorden,Laukvik.
Gråtrost 22. april Skifjorden, Vestvågøy 2 ind.
Rødvingetrost 23. april Svolvær 1 syngende individ ,Stranda (årets første )
Kornkråke 22. april Laukvik Skole 1 individ fløy sørover forbi skolen 08.10.
2. obs av arten i Vågan de siste årene.
Bergirisk 22. april Sørvågen 5-6 ind.
Brunnakke 21. april Saltisen, Vestvågøy 2 par
Mandarinand 21. april
22. april
29. april
Sørvågen
Glåpen, Sørvågen
Besselvågen, Sørvågen
1 hann
1 hann
1 hann
Bergirisk 21. april Hartvågen, Stamsund 5 ind.
Rødstilk 21. april Indre Haldsvågen, Vestvågøy 2 ind.
Storlom 21. april Holandspollen,Vestvågøy 1 ind.
Rødvingetrost 20. april Tind, Moskenes  
Krikkand 20. april Skjerpvannet, Vestvågøy 1 par
Rødstrupe 20. april Holandsgrova, Vestvågøy 1 syngende fugl. Fåtallig hekkefugl.
Dvergfalk 20. april  Sandneset, Flakstad Voksen hann
Fossekall 20. april Skjelfjordkrysset, Flakstad  
Rødvingetrost 20. april Sørvågen 2 ind.
Måltrost 19. april Svolvær 1 syngende individ Kongsmarka .
Toppand 19. april Ytre Borgpoll, Vestvågøy 3 ind.
Bokfink 19. april Sørvågen 1 hann
Ringdue 18. april Fygle, Vestvågøy  
Polarmåke 18. april Sandneset, Flakstad 1 ind (2v)
Linerle 14. april Stamsund 1 ind.
Bjørkefink 14. april Harteigen, Vestvågøy 1 ind
Grågås 14. april Ved Tindselva, Moskenes 3 par
Trekryper 14. april Jorden , Laukvik Sannsynligvis Lofotens , men i hvertfall Vågans 1. obs av denne art.
Rødvingetrost 13. april Ramberg, Flakstad 1 ind
Bergirisk 13. april Stranda , Svolvær Årets første bergirisk-flokk.
Krikkand 12. april Svolvær , fjæra på Stranda 2 hann og en hunn
Rødvingetrost 12. april Ved Borge kirke 1 ind
Tårnfalk 12. april Sandneset, Flakstad 1 ind - jaktet på snøspurv
Bokfink 12. april Gravdal, Vestvågøy En hann på foringsplassen i hagen. Ikke sett bokfink før i år.
Bokfink 12. april Toftan, Vestvågøy 1 han
Rugde 11. april Svolvær, Komgsmarka 1 trykkende ind på kvelden, støkket ut av bikkja.
Rødstrupe 10. april Kongsmarka,Svolvær Årets første syngende individ av rødstrupe hørt i kveldinga.
Vandrefalk 10. april Stamsund 1 par
Rugde 9. april Steindalen, Vestvågøy 1-2 ind.
Fiskemåse 9. april Glåpen, Sørvågen Flere par på hekkeplassen
Storspove 9. april Glåpen, Sørvågen 1 ind.
Gjerdesmett 9. april Glåpen, Sørvågen Muligens en overvintrer, men har ikke sett gjerdesmett på Sørvågen siden i høst.
Snøspurv 9. april Glåpen, Sørvågen 1-3 stk (!). Muligens samme ind. (14. april: 20 stk)
Bjørkefink 6. april Tind, Moskenes En enslig hann kom sammen med en flokk grønnfink til foringsplassen i hagen. Ikke observert på Tind før.
Bokfink  5. april Stranda Svolvær 1 litt blass hann sang på foringsplasen.
Sandlo 4. april Breidablikk, Vestvågøy 1 ind.
Snøspurv 4. april Sandenset, Flakstad 500 ind
Horndykker 4. april Bergspollen. Vestvågøy 2 fugler som venter på at vannene skal bli isfrie
Snøspurv 3. april Flakstad kirke, Flakstad 250 ind
Snøspurv 3. april Toftan, Vestvågøy En flokk på ca. 300 fugler
Gjerdesmett 2.april Jorden , Laukvik Nydelig vårsang , muligens en overvintrer
Grågås 1. april Ved Storeidvannet 3 ind.
Sildemåse 1. april Leknesfjæra, Vestvågøy 2 ind.
Fiskemåse 1. april Ved Storeidvannet, Vestvågøy 7 ind.
 
MARS:
 
Fiskemåse 30. mars Fyglefjæra 2 ind.
Grågås 30. mars Sundstraumen,Flakstad 1  ind
Tjeld 30. mars Sørvågen 2 ind. i selve Sørvågen
Stær 30. mars Sørvågen 2 ind. på Bortersia + 9 ind
Storspove 29.mars Høines i Borge 18 stk.
Sildemåke 29. mars Sandenset, Flakstad 1 ind
Tårnfalk 25. mars Stamsund 1
Polarmåke 24. mars Sandneset, Flakstad 1 voksen
Snøspurv 19. mars Sandneset, Flakstad 8 ind (7 hankjønn)
Gravand 17.mars Fyglefjæra, Vestvågøy 4 stk.
Vipe 16. mars Mjåneset, Vestvågøy 2 ind.
Sandlo 15.mars Lamholmen, Flakstad 2 ind.
Stær 15.mars Svarholt, Stamsund 2 stk. i toppen av ei gran.
Stær 11.mars Sandberg, Vestvågøy Denne fuglen satt og sang ved en lokalitet der arten ikke er sett i vinter. Dette er trolig en "ekte" trekkfugl.
Laksand 4. mars Sakrisøy, v/ Reine 1 hann, muligens 2 (observert under bilkjøring!)
Rødstrupe 3. mars -> Sørvågen Sannsynlig overvintring
Rødstrupe 19.1 -> Tind Nesten daglig hele vinteren.
Tjeld 8. og 9. mars Sandneset, Flakstad 3 ind.
Tjeld 2. og 4. mars Kilanpollen, Flakstad 1 enslig fugl
 
FEBRUAR:
 
Enkeltbekkasin 9. feb Sandsletta , Vågan 1 overvintrer i åpen grøft ved Gårdsvannet i dag
Enkeltbekkasin 5. + 6. feb Holsmyra/Toftan på Vestvågøy Overvintrende fugl
Enkeltbekkasin 5. feb Sørvågen  
Fiskemåse 2.feb Sandneset, Ramberg 2 voksne
Gulspurv 9. feb Laukvik , Vågan 1 hann i vinterdrakt på foringsplassen i hagen i dag.
Hettemåse 18. feb Leknesfjæra, Vestvågøy Min. 6 fugler. Trekket er i gang. Har ikke sett arten her tidligere i vinter.
Krikkand 3. feb Sandneset, Ramberg 1 voksen hann (overvintrer)
Polarmåse 22. feb Sandneset, Ramberg 2 ind (1 ad + 1 1.vinter)
Polarmåse 4.-8. feb Sørvågen 1 ind, 1. vinter
Skjærpiplerke 2. feb Sandneset, Ramberg 1 ind.
Snøspurv 29. feb Ytresand, Flakstad 30 ind
Snøspurv 3. feb Skagen, Ramberg 3 ind. (overvintrer)
Storspove 2. feb Sandneset, Ramberg 5 ind.
Stær 29. feb Sandneset, Flakstad 15 ind
Stær 2. feb Sandneset, Ramberg 5 stk
 
JANUAR:
 
Bokfink (hunn) daglig i januar Sørvågen Overvintrer
Fiskemåse 24.jan Sørvågen  
Grønnlandsmåse 28. jan Sørvågen 1 ind, 2. vinter
Grågås 2-7. jan 1 ind. i Storeidvatnet og 6 ind. i Farstadvatnet Dette er ikke å betrakte som trekk.
Krikkand  6. jan Høynes, Vestvågøy 5 ind. Dette er ikke å betrakte som trekk.
Krykkje Uke 3 + 21.og  23.  jan. mm Sørvågen 2 ind. i Uke 3, 2 ind. 21. januar, 5 ind. 23. januar,
10 ind. 25. jan. 40-50 ind. 26. jan. 100+ 27.jan.
4. feb: Storinnrykk. Flere hundre ind (tusener?) ved Oddan (naturreservatet)
Rødstrupe 1.-19. jan Laukvik , Vågan
 
1 individ på foringsplass i hagen siden i november, overvintring
Skjærpiplerke  2. og 13. jan

 
Eggum og Kvalnes, Vestvågøy
 
1 individ i fjæra på Eggum, og 4 individ i fjæra på Kvalnes
Storspove 6.jan Sandøyrene, Vestvågøy. 3 ind.
Fast overvintringssted
Stær 2. jan Eggum, Vestvågøy 8 ind.
Dette er ikke å betrakte som trekk
Toppand 2-7. jan Farstadvatnet, Vestvågøy Dette er ikke å betrakte som trekk.
Vipe 6. jan Kvalnes 1 ind. Dette er ikke å betrakte som trekk.
 
     
Meld dine observasjoner

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre. (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Navnet på den som registrerer arten vil ikke bli oppgitt på denne siden.
     
[FrontPage Lagre resultater-komponent]
Ditt navn og adr.
+ evt. epost / tlf.
Arten du vil melde:
Når så du den:
Hvor så du den:
Kommentarer:
Validering:
Skriv dette tallet i feltet. Dette er for å unngå spam.

 

     
Tilbake til sidetoppen