Observasjoner, 2009

Meld dine observasjoner


NB: Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Bruk skjemaet nedenfor (Klikk her)

Klikk her for Årets observasjoner 2008
 

         

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*
 
Desember
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Stær 30.des Mjånesstubben, Leknes. Hage (rogn med bær) og veranda (fuglemater med frø). En flokk, minst 15 individer.

LJO

Fossekall 30.des  Stamsund Vestvågøy. 1 ind. Elva mellom øvre og nedre Svarholtvann.

JAM

Rødstrupe hele desember Bortersia, Sørvågen 1 ind nesten daglig i hele desember

RWA

Rødstrupe 28.des Ramberg 1 ind

JWI

Spurvehauk 28.des Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Bokfink 8.des Fygle 1 ho i hagen.

JOL

Linerle 4.des Fredvang

1 ind, pirket på en silo. Var veldig tam.

LNS

 
November
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Polarsisik 22.nov Bortersia, Sørvågen 1 ind (hunn,1. vinter) RWA
Sidensvans 19.nov Svarholt, Stamsund 2 ind. i ei rogn i hagen. PEI
Havelle 18.nov Uttakleiv Ca 50 ind. i flere småflokker i området Æsholman - Steinfjorden - Uttakleiv. PEI
Ringtrost 18.nov Tåa, Uttakleiv En hann i steinura ovenfor gammelveien. PEI
Ringdue 15.nov Eggum 1 ind. fløy frem og tilbake langs fjæra ABS
Vipe 11.nov Fredvang 2 ind. virket veldig tamme. Også 1 ind den 12. nov. LNS
Stjertmeis 10.nov Svolvær 3 individer i Åsveien i dag. FSO
Lappspove 10.nov Sandneset, Flakstad 2 ind JWI
Storspove 10.nov Sandneset, Flakstad 6 ind JWI
Spurvehauk 10.nov Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Munk 8.nov Svarholt, Stamsund En hunn på foringsplassen. PEI
Steinskvett 7.nov Sandneset, Flakstad 1 ind (vedlig seint) JWI
Gransanger 4.nov Svolvær 1 seint individ ved Shell-stasjonen .
Tror det må være 1. novemberobs for meg.
FSO
 
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Oktober
 
Gransanger 31.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind. Sent ute? RWA
Munk 31.okt Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Kongeørn 29.okt Rokkvika, Stamsund 1 ad. mobbet og tvunget i bakken av en flokk kråker, ravn og skjærer. Angrepet på bakken av to havørner. Kom seg unna med nød og neppe. PEI
Blåmeis 29.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind. Tilbake etter et års fravær. RWA
Polarmåse 27.okt Sørvågen 1 ungfugl (mørk) RWA
Spurvehauk 27.okt Bortersia, Sørvågen 1 ung hann. Jaktet på foringsplassen. Kom tilbake  29.okt RWA
Pilfink 27.okt Bortersia, Sørvågen 2 ind på foriingsplassen. 1. sikre obs i kommunen RWA
Rødstrupe 26.okt Bortersia, Sørvågen 1. obs siden 28. april RWA
Kaie 25.okt Svolvær 1 individ ved Lille-tunnelen nybyen . FSO
Gjerdesmett 23.okt Klevstad, Vestvågøy Når man ikke hører må man se..Min første visuelle kontakt av arten, og den er jo så liten!! BKL
Hønsehauk 23.okt Klevstad, Vestvågøy I dag tok den 4 duer hos min svigerbror Richard for en uke ei.. BKL
Munk 21.okt Ramberg, Flakstad 1 ind. rapportert av Fred Einar Kristoffersen JWI
Spurvehauk 21.okt Steine, Stamsund I luftkamp med to kråker PEI
Møller 21.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind. 1. gang i kommunen. RWA
Sidensvans 18.okt Bortersia, Sørvågen min 8 ind. Lenge siden sist.

RWA

Polarmåse 18.okt Sørvågen 1. vinter RWA
Snøspurv 17.okt  Tåa, Uttakleiv En hunn på næringssøk langs gammelveien. PEI
Gjerdesmett 17.okt Tåa, Uttakleiv Tre illsinte individer mellom veien og fjæra. PEI
Gjerdesmett 12.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind (+ 2 ind 13.okt, og 1 ind 14.okt) RWA
Flaggspett 12.okt Alstad en enkelt fugl HAL
Havelle 11.okt Utakleiv, Vestvågøy 3 hanner og 1 hofarget. Høstens første obs på Vestvågøy. JOL
Sjøorre 11.okt Utakleiv, Vestvågøy 1 hofarget ind like utenfor stranda. Høstens første på Vestvågøy. JOL
Steinskvett 11.okt Utakleiv, Vestvågøy 1 ind ovenfor Kostbergan. MLA/JOL
Munk 6.okt  Toftan, Vestvågøy
 
1 ung ho ringmerket.
Sett fram til 17.10
HVÅ
Tyrkerdue 4.okt Klokkarvikskogen, Gravdal 2 ind. NOF
Storspove 4.okt Høynesvøda, Vestvågøy 15 ind på den faste overvintringsplassen. NOF
Sotsnipe 4.okt  Høynesvøda, Vestvågøyx 1 ind sett under BirdWatch-turen. Blir dette den siste sotsnipeobsen i år? NOF
 
 
September
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Jordugle 30.sept Eltoft i mørke ved et gatelys BKL
Måltrost 30.sept Moland, Vestvågøy I en flok av cirka 50 rødvingtroster og gråtroster på grasmark på framsiden av huset vårt. EFO
Hvitkinngås 29.sept Sandneset, Flakstad 1152 ind i 11 flokker på trekk mot syd langs ytresiden mellom 16.00 og 17.30 JWI
Krykkje 29.sept Sandneset, Flakstad min 6000 ind på trekk mot syd langs ytresiden gjennom hele dagen JWI
Møller 28.sept Mollgavlen , Store Molla , Vågan 1 varslende individ i bærbusk- FSO
Gulbrynsanger 28.sept  Øyhelle , Store Molla ,
Vågan

2 individer oppdaget i granhekken på Nordmarka Gård.
FSO
 Havsule 27.sept Haversand , Store Molla, Vågan . 1 voksent individ fløyet i lavspent og drept . Aldri sett havsule over land på "innersia " før . FSO
Lappspove 26.sept Sandneset, Flakstad 20 ind JWI
Fjæreplytt 24.sept Båen, Utakleiv 2 hvilende ind i sjøkanten. Høstens første "fastlands"-fjæreplytt. RLA/JOL
Hagesanger 24.sept Bortersia, Sørvågen Har gjemt seg i prydbuskene siden 21., men fikk ikke sikker ID før i dag. Spiser bæra. RWA
Jaktfalk 23.sept Bortersia/Glåpen, Sørvågen Ungfugl. Jaktet på en måse midt mellom husene, men ga opp da den kom over vågen. Fløy da lavt tilbake mot Glåpen, rett over huset mitt. RWA
Gråspett 19.sept Åsveien, Svolvær 1 individ like bak foringsplassen i grålysninga. FSO
Jaktfalk 19.sept Kudalsheia, Eidet Austvågøy 1 voksenfugl satte skrekk i lirypene nå i morgentimene.Tok ei rype rett foran gordonsetteren min. Stor opplevelse, han trengte den bedre enn vi. FSO
Haukugle 19.sept Storvannet, Eidet Austvågøy 1 individ på høyspentmast i svingen før Storvannet nå i morgentimene. FSO
Kortnebbgås 18.sept Berg, Vestvågøy Flokk ca. 70 ind. i plog fløy sørover ut mot Vestfjorden kl 1520 JSI
Stær 14.sept Fygle, Vestvågøy Høyt antall: Rundt 1000 ind satt i trærne i tettbebyggelsen JOL
Sangsvaner 13.sept Skulbruvatnet, Skjerpvatnet, Alstadpollen, Grundstadvatnet Skulbru, to voksne og tre unger. Skjepen, Alstad og Grundstad - to voksne. Alle disse var forskjellige fugler, da jeg obs. de etterhvert jeg kjørte austover til Smorten. HAL
Flaggspett 13.sept Eggum, Vestvågøy 1 ungfugl satt og hakket på en stolpe ved husene. JOL/MKE
Lappspove 13.sept Sørvågen 1 ind. Ny kommuneart. Har oppholdt seg i flere dager sammen med en stormåseunge. Meget tillitsfull. RWA
Hønsehauk 13.sept Gjerstadåsen, Vestvågøy 1.stk BGA
Flaggspett 10.sept Svarholt, Stamsund 1 stk. på næringssøk fra tre til tre i hagen PEI
Munk 7.sept Bortersia, Sørvågen 1 hunn (sammen med 1 hann 8. sept. 1 hann alene 9. og 1 hunn alene 18. sept) RWA
Flaggspett 6.sept Åsveien 1 Svolvær 1 ind. satt og hakket i et tre i hagen. HSI
Lappspove 6.sept Sandneset, Flakstad 16 ind JWI
Lappspove 6.sept Vestvågøy 3 ind i Saltisen og 1 ind på Utakleiv JOL/RLA
Lappspove 5.sept Sandneset, Flakstad 2 ind JWI
Turteldue 5.sept Sauøya, Henningsvær 1k JST
Sandløper 4.sept Ytresand, Flakstad 1 juv. JWI
Brushane 3.sept Moland 4 eks. EFO
Fjellvåk 2.sept Austvågøy 6 indivder på 4 steder mellom Svolvær Lufthavn og Jorden , Laukvik nå i formiddag. FSO
Vandrefalk 2.sept Stranda , Svolvær 2 individer , hann og ho (på størrelse) på morgenjakt med høy lydytring. FSO
Tårnseiler 1.sept Tjeldbergtinden, Svolvær 2 individer i hektisk innsektjag nå i ettermiddag - FSO
 
August:  
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Sandløper 31.aug Utakleivstranda, Vestvågøy 2 ind sammen med ca. 3 brushaner, 4 sandlo og 1 polarsnipe. JOL/RLA
Polarsnipe 31.aug Utakleiv, Vestvågøy Årets første. 1 fugl sammen med andre småvadere. HVÅ
Hagesanger 30.aug Dalen , Brettesnes (Store Molla ) 1 individ i bringebærkratt. FSO
Buskskvett 30.aug Nordmarka , Brettesnes (Store Molla ) 1 individ (1k eller en hunn ) , min seineste observasjon av arten. FSO
Hauksanger 30.aug Brettesnes 1 1k i bærbusk ved Kjellarhaugen hos ho Hjørdis Linchausen. FSO
Tundrasnipe 30.aug Ytresand, Flakstad 4 juv JWI
Dvergsnipe 30.aug Ytresand, Flakstad 28 ind JWI
Skogsnipe 28.aug Sandsletta , Austvågøy 1 varslende individ ved Gårdsvannet, tror det er min 2. obs av denne vader i kommunen. FSO
Hagesanger 28.aug Toftan, Vestvågøy 1 fugl ringmerket HVÅ/ABS
Dvegsnipe 27.aug Halsvågen ved Leknes 5 sammen med sot- og tundrasniper HVÅ/ABS
Tundrasnipe 27.aug Halsvågen ved Leknes 8 sammen med sot- og dvergsniper HVÅ/ABS
Storlom 27.aug Storvannet , Laukvik 8 voksne samlet nå før høsttrekket. FSO
Havsvale 26.aug Eggum Min. 3 ind. 2 av disse ble ringmerket like før midnatt. HVÅ/ABS/
BKL/ JOL/JGJ/ MAR
Jaktfalk 26.aug  Husvagen , Svolvær 1 ungfugl på lavspentstokk ved brua. FSO
Kanadagås 26.aug Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Jaktfalk 26.aug Over Bollemyrene ved Leknes 1 ungfugl HVÅ
Flaggspett 25.aug Sørvågen 1 ind - ved radiomasten JWI
Sandløper 22.aug Ytresand, Flakstad 1 juv JWI
Vandrefalk 21.aug Stamsund I flukt langs fjellmassivet mellom Steine og Stamsund. Slo inn på ei hylle i fjellet. PEI
Haukugle 19.aug Ved Nedre Storfjordvatnet, Vestvågøya 1 ind. ABS/HVÅ
Svarthalespove 18-19.aug Innerst i Fyglefjæra, Vestvågøy 5 ind. som besøker lappspova HVÅ
Lappspove 17-19.aug Innerst i Fyglefjæra, Vestvågøy 1 ind. HVÅ
Lomvi 16.aug Utenfor Stamsund, Vestvågøy 1 ind med 1 unge + 1 ringvi + 1 ind i området ved Valbergflesene JOL/RLA
Brunsisik 13.aug Toftan, Vestvågøy 1 ungfugl ble ringmerket. HVÅ
Havsule 11.aug Indre Kvalnesflesa, Vestvågøy Endelig har sulene fått fram unger. Første vellykkede hekking i kommunen. HVÅ
Svartehalespove 10.aug Korshamn, Flakstad 1 ind - juv JWI
Storlom 7.aug Storvannet (Ballstad) 8 voksne eksemplarer JIB
Bergirisk 6.aug Eggum 14 ind, fleste var ung fugler TLA/HSA
Gulerle 6.aug Storeidet, Vestvågøy 1 ung fugl sammen med unge linerler TLA/HSA
Flaggspett 4.aug Hopen v/ Kabelvåg 1 individ. Høylytt hakking i gamle trestubber gjorde meg oppmerksom på den. Var meget sky. GAN
Svømmesnipe 3.aug Utenfor Stamsund, Vestvågøy 2 ungfugler på havet ca 6 km øst for Stamsund og 5 ungfugler ca 3 km øst for Stamsund. Letet etter mat ved drivende tang. JOL/RLA
 
Juli:  
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Jaktfalk Mot slutten av juli Indre Borgfjord Mørk brun over det hele. Satt på jordet og ribbet en måke.
En havørn kom like etter stupende ned og overtok byttet. En utrolig flott opplevelse!
DNO
Sotsnipe 28.juli Bø, Flakstad 2 ind på et vann 200m over havet JWI
Lomvi 26.juli Stamsund, Vestvågøy 2 ind sett fra båt mellom Stamsund og Valbergflesene. JOL/RLA

 

Fjæreplytt 26.juli Lillflesa, Vestvågøy Minst 1 ind på holmene sør for Skokkelvikøyan. JOL/RLA
Gulnebblom 26.juli Bardan, Vestvågøy 1 2k ved noen holmer utenfor Dal. Sett fra båt. JOL
Sotsnipe 24. juli Svanvatnet, Vestvågøy 2 ind ABS
Tundrasnipe 17.juli Ytresand, Flakstad 2 ad i sommerdrakt JWI
Storjo 15.juli Austnesfjorden 1 individ på sjøen og blant måser ved en "sil-knute" like innafor Flyplassen .Uvanlig at den er så langt inn i Vestfjorden. FSO
Smålom 14.juli Fjellet v/ Sørvågen Vellykket hekking. 1 voksen med 1 stor unge. RWA
Dvergfalk 14.juli Fjellet v/ Sørvågen 1 hunn RWA
Grønnsisik 12.juli Risakslaskogen, Gravdal 1 ind hørt JOL
Båndkorsnebb 12.juli Risakslaskogen, Gravdal 1 ind hørt JOL
Sangsvane 10.juli Reppvatnet Vestvågøy Sangsvanepar med 5 ikke flygedyktige unger JSI
Grå fluesnapper 10.juli Fygle, Vestvågøy 1 ind TLA
Grankorsnebb 7.juli Glåpen, Sørvågen 4 ind. RWA
Hagesanger 6.juli Svolvær 1 syngende individ i lia bak Grønnåsvannet kl. 01.30 i går natt. FSO
Lappspove 3.juli Ytresand, Flakstad 1 ind i sommerdrakt JWI
Kanadagås 3.juli  Øvrevalle, Flakstad 2 ind JWI
Vandrefalk 2-3.juli Sørvågen kl. 24.00: 1 ind fløy lavt over huset mitt med bytte i nebbet. Landet på en NERA parabol på Glåpstanga. Spiste byttet i ca 1/2 time og vaglet seg der. RWA
Fjelljo 2.juli Laukvik Minst 14 eks., kanskje mer enn 20. På havet, litt utenfor Laukvik, sett fra båten 'Stabben' med medlemmer fra KNNV, en nederlandsk naturforening. En gruppe fjelljo var 14 eks., senere to gruper med 3 og noen flereeks. EFO
         
Juni        
         
Jordugle 28.juni Barstrand, Gimsøy 1 eks EFO
Vandrefalk 28.juni Sørvågen 1 ind. RWA
Taksvale 28.juni Sørvågen 1 ind. Årets første! RWA
Tårnseiler 25.juni Djupfjordbrua, Flakstad 1 eks. EFO
Kortnebbgås 23.juni Øvrevalle, Flakstad 1 par med 4 unger noen dager gamle. JWI
Ringgås 23.juni Ytresand, Flakstad 1 ind underart bernicla med en flokk 12 grågås JWI
Hvitkinngås 23.juni Ytresand, Flakstad 1 ind med en flokk 12 grågås JWI
Alke 22.juni Vikspollen, Vestvågøy Over 100 næringssøkende ind. JOL
Lunde 22.juni Vikspollen, Vestvågøy 1 ungfugl JOL
Svart-hvit fluesnapper 21.juni Bortersia Omsider! RWA
Stjertand 20.juni Svanvannet, Leknes, Vestvågøy 1 hann sammen med 22 Brunnake OHE
Tyrkedue 18.juni Ørsnes/Ørsvåg Vågan Kabelvåg 1 eksemplar beitet sammen med brevduene til 2 forskjellige oppdrettere i løpet av dagen. Også sett og hørt kurrende ved privatskola. OHE
Storlom 15.juni "Mitt vatn" Vestvågøy Begge fuglene ligger utpå, mislykked hekking i år og... BKL
Havsule 15.juni Eggum 3 ind TLA/HAI
Temmincksnipe 15.juni Hagvåg, Vestvågøy 1 ind. TLA/HAI
Havelle 15.juni Eggum 6 ind mot nord TLA/HAI
Bergirisk 15.juni Eggum 1 par hekker sannsynligvis i nærheten TLA/HAI
Fjellvåk 14.juni Stamsundfjellene, Vestvågøy. 1 ind. JAM
Munk 13.juni Gravdal 1 hann sang ved barnehagen. TLA
Rødstjert 12.juni Legdmyran, Gravdal 1 hann syngende. TLA
Grønnsisik 11.juni Gravdal 1 ind TLA
Grankorsnebb 10.juni Legdmyran, Gravdal 7 ind. TLA
Bergirisk 9.juni Sørvågen 2 ind RWA
Storspove 9.juni Laukvik 4 individer fløytende på sørtrekk(ant. hunner som forlater mann og barn ),
vemodig men sant.
FSO
Sivsanger 9.juni Laukvik 1 syngende individ ved Strømnestjønna. FSO
Tyrkerdue 9.juni Svolvær 1 individ sett nær sentrum. FSO
Jordugle 9.juni Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Sangsvane 9.juni Flakstad 2 par hekkende - 1 på reir og 1 med 5 unger JWI
Laksand 9.juni Ved Glåpen, Sørvågen 3 ind satt på havet, 3 til fløy over i sørlig retning RWA
Lomvi 8.juni Uttakleiv, Vestvågøy 1 ind. Funnet død på stranden. RLA
Gjøk 8.juni Studalen/Kollfjellet og Kjølen (Moskenes) Hørt, men ikke sett RWA
Terne 8.juni Sørvågen 5 ind, overveiende sannsynlig at det dreier seg om makrellterner. RWA
Trepiplerke 7.juni Storeidet, Vestvågøy 1 fugl fløy fra ett gran mot øst. Det var muligt å høre høye "tsit" lyden. TLA
Taksvale 7.juni Fredvang, Flakstad 2 ind JWI
Kortnebbgås 7.juni Fredvang, Flakstad 2 ind i en flokk grågås JWI
Laksand 7.juni Ved Voiepollen, Vestvågøy Rundt 60 ind i ei tjønn mellom Voiepollen og Åltjønna JOL/RIL
Laksand 7.juni Hundholmen, Flakstad Minst 40 ind lå på holmen og hvilte JOL/RIL
Jordugle 6.juni Glåpen v/ Sørvågen Ny kommuneart. RWA
Tundragås 5.juni Fredvang, Flakstad Med en flokk på 65 grågås JWI
Ringgås 5.juni Fredvang, Flakstad (Underart bernicla) 1 ind. Inn i en flokk av 65 grågås JWI
Dvergfalk 4.juni Løvdalen, Vestvågøy. 1 ind. JAM
Makrellterne 4.juni Utakleivstranda, Vestvågøy 2 næringsøkende ind over bølgene JOL/RLA
Strandsnipe 4.juni Tridalen v/ Sørvågen 1 ind RWA
Blåstrupe 4.juni Studealen v/ Sørvågen 1 ind, syngende RWA
Svarthalespove 3.juni Storeidet, Vestvågøy 1 ind. (islandica- underarten) TLA
Sivsanger 3.juni Storeidet 1 ind. ved fugletårnet TLA
Taksvale 2.juni Over Borgavatnet ved Leknes Min. 3 ind. sammen med ca. 10 sandsvaler og vel 15 låvesvaler. HVÅ
Sandsvale Først i juni Ramsvik, Vestvågøy Så er de her igjen. Da vi så dem første gang for tre år siden så det ut som om de bare var et par. Her om dagen observerte jeg stedet over en stund og kunne observere seks små og yndige fugler i fint driv i området. Trivelig med nye arter i nærområdet, men vi sakner vipa. Nå tenker jeg det snart er ti år siden de siste hekket her i området. BAM
Sandsvale 2.juni Laukvik Årets første i jakt over Strømnestjønna, kan ha vært noen dager
siden de kom .
FSO
Sandløper 1.juni Hadselsand 4 i full sommerdrakt i fjæra bak kirka. FSO
Boltit 1.juni Stamsundheia, Vestvågøy   MAR og HVÅ
 
Mai:  
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Temmincksnipe 31.mai Sandøy/ Vestvågøy 1 ind. hørt ved veien som går over til Sandøya. ABS
Sandsvale 31.mai Utakleiv Minst 4 ind på den faste hekkeplassen. JOL/RLA
Laksand 29.mai Sørvågen 3 par. Fisket ved moloen. RWA
Tyvjo 28.mai Sørvågen 1 lyst ind fløy over stedet i sørlig retning. RWA
Lappspurv 28.mai Gimsøymyrene, Vågan Et par der de "skulle" være. HVÅ
Hubro 27.mai Silsandøya (Liten øy mellom Store- og Lillemolla) Har ikke selv sett den. Sett av en person som har sommerhus på øya. Har ikke klart å fått navn på vedkommende.
Han har gitt godt signalement.
OHE
Jordugle 26.mai Sandøya [Kommune?]   PAF
Gjøk 24.mai Kyllingdalen (Ballstad) Satt i utsprongen lauvskog og "kokoa" JIB
Terne 24.mai Reppevannet, VVØ En terne satt på en stein i vannet. Fikk ikke sett hvilken sort, da den satt med stjerten vendt bort. ABS/TBE
Makrellterne 24.mai Lille Sandnes, Flakstad Rundt 8 ind JOL/RIL
Rødnebbterne 22.mai Øksfjorden, Lødingen Mine første tenner sett på morgenen 22.
På kolonien var det 25 individer på plass ved Vesterstraumen bro på Lofast.
FSO
Grå Fluesnapper 22.mai Svolvær 1 individ hørt og sett Vannverksbakken, Knutmarka. FSO
Laksand 21.maI Gimsøystraumen ca 120 individer, nesten alle ad hanner
sett inne i "innerleia"
Sett av Frantz + Eric Fokke m.fl.
FSO/EFO
Trane 20.mai Borge ved alstad bru i Borge Anon
Boltit 20.mai Vinje, Gimsøya, Vågen 1 fugl sammen med ca. 20 Heilo HVÅ + NOF Lofoten ll
Knekkand 20.mai Knutstad, Vestvågøy 1 par ABS + NOF Lofoten ll
Gjøk 19.mai Henningsvær 1 individ i Djupfjorden. FSO
Blåstrupe 19.mai Henningsvær 1 syngende individ Djupfjorden. FSO
Blåstrupe 19.mai Moland, Vestvågøy Sett og hørt! EFO
Gjøk 19.mai Holdal Vestvågøy   BKL
Turteldue 18.mai På gårdsplassen vår i Hornsbakken 32, Gravdal 1 individ. Tok bilde av den. MLA
Turteldue 17.mai Svolvær 1 ropende/kurrende individ Stranda. FSO
Brushane 16.mai Storeidvannet/Vestvågøy 1 ind. med lys beige krage. ABS
Myrsnipe 16.mai Svanvatnet, Vestvågøy   JOL
Løvsanger 16.mai Sørvågen og flere ind i Studalen ved Sørvågen Syngende RWA
Låvesvale 14.mai Laukvik 2 individer i fluktlek over skolen . FSO
Svarthvit fluesnapper 14.mai Svolvær Endelig var den på plass i Åsveien, noe forsinket i forhold til i fjor. FSO
Kortnebbgås 14.mai Higrav/Raftsunnet Flokk på flokk på flokk på flokk, som og være på en internasjonal flyplass, flere 1000 til sammen på en liten halvtime som eg så. Folk på Higrav sa det hadde pågått hele dagen med stunds mellomrom BKL
Tyvjo 14.mai Laukvik 1 mørk hann over Strømnestjønna. FSO
Løvsanger 14.mai Hartvågen/Stamsund 1 syngende ind. ABS
Svarthvit fluesnapper 13.mai Alstad, Borge, Vestvågøy Hannfugl. En dag forsinket fra i fjor. Lørdag 14. mai hadde den også fått "kona i hus" i sin gamle velbrukte kasse. HAL
Strandsnipe 13.mai Steirapollen, Vestvågøy 2 eks. EFO
Orrfugl 13.mai Fjell aust av Steirapollen, Vestvågøy Sett en, hørt mer. Tror minst fem. EFO
Hornugle 13.mai  ved Tussan, Vestvågøy 1 fugl. Dette er den 4. nye arten for kummunen i år! BKL + 8 andrfe fra NOF
Tyvjo 13.mai ved Vareid, Flakstad 1 fugl NOF
Tyvjo 12.mai Nesjemyrene/Vestvågøy 2 ind.,en lys og en mørk. ABS
Løvsanger 12.mai Laukvik 1 syngende individ Jorden FSO
Strandsnipe 12.mai Laukvik 1 individ Jorden FSO
Jordugle 11.mai Holdal, Vestvågøy Kom som en ånd satt på en gjerdestolpe ved meg og for som en ånd, litt over ellev på kvelden BKL
Skjeand 10.mai Vestvågøy Ble observert 2 stk. han og hun i et lite vannpytt mellom Gravdal og storeidet Vestvågøy, næringssøkende på ca. 50 meters hold. OHE
Snadderand 9.mai Ballstad 1 par i vannet like nord for skolen i ettermiddag. FSO
Kortnebbgås 9.mai Bøstad 9 individer like ved det gamle meieriet.  
Grønlandsmåse 9.mai Gravdal 1 2k lå på sjøen nedenfor "sykehuskrysset ". FSO
Grønlandsmåse 9.mai Gravdal 1 ungfugl i fjæra nedenfor ICA. RLA/JOL
Sothøne 9.mai Lomstjønn, Offersøy, VVØ 1 ind RWA
Småspove 9.mai Selfjord, Flakstad 1 ind. JWI
Stjertand 9.mai Ytresand, Flakstad 1 hann JWI
Rødstjert 9.mai Svolvær 1 syngende hann ved "Olsen i Kongsmarka"-huset. FSO
Grønlandsmåse 8.mai Sørvågen 2k. Var også i havna 7. mai sammen med masse gråmåser. RWA
Steinskvett 7.mai Teisthaugene Min første skvett, en hannfugl ble ble sett Litt nord for Flyplassen (Svolvær) FSO
Kortnebbgås 7.mai  Holandsmælen, Vestvågøy Flokk på minst 92 ind fløy fram og tilbake over fjellet, før de trakk videre nordover. JOL/RLA
Polarmåse 6.mai Sørvågen 3k RWA
Sivspurv 5.mai Klevstad [Vestvågøy]   BKL
Stjertand 5.mai Borgavatnet ved Leknes 1 ho sammen med 4 stokkandhannet HVÅ
Toppand 4.mai Bruhaugvannet/
Hestnesvannet (Ballstad)
Totalt 5 par i de 2 vannenne JIB
Sivspurv 4.mai v/ Speiderhuset (Ballstad) 2 stk JIB
Gransanger 3.mai Selfjorden, Flakstad 1 ind JWI
Sivspurv 3.mai Selfjorden, Flakstad 2 ind JWI
Munk 3.mai Selfjorden, Flakstad 1 hunn. Første siden i fjor høst JWI
Tårnfalk 3.mai Selfjorden, Flakstad 1 ind JWI
Taksvale 3.mai Fredvang, Flakstad 2 ind JWI
Polarmåse 2.mai Sørvågen 1 ind (3k) RWA
Steinskvett 2.mai Ytresand, Flakstad 1 ind JWI
Toppand 2.mai Fredvang, Flakstad 3 ind JWI
Låvesvale 2.mai Ramberg, Flakstad 2 ind JWI
Gluttsnipe 2.mai Halsvågen, Vestvågøy 1 ind i vannkanten like ved hovedveien JOL/RIL
Låvesvale 2.mai Sørvågen 2 ind RWA
Trane 1-5.mai Ørsnes/Ørsvåg Vågan Kabelvåg Overflygende 1.5 og 5.5. Er også observert på matsøk i strandsonen.
1 eksemplar,kjenner til at den er sett av ca. 8 personer
OHE
Havsule 1.mai Kvalnes, Vestvågøy Flere individer ved hekkeplassen RWA
Grønnsisik 1.mai Svolvær 2 overflygende individer på Stranda. FSO
Bergand 1.mai Hagvågen, Vestvågøy 2 par JOL/RLA
Heilo 1.mai Fredvang, Flakstad 1 ind JWI
Storlom 1.mai Storvannet og Sjyvannet,
Ballstad
Et par i hvert av de 2 vannene. JIB
Svarthalespove 1.mai Saltisen, Vestvågøy 3 ind (Endelig!) RWA
Islom 1.mai Skagen, Flakstad 1 ind i overgangsdrakt RWA
 
April:  
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Kortnebbgås 30.april Svolvær Mine første av arten, 18 kortnebb og ei hvitkinn ved Svolvær Lufthavn FSO
Horndykker 30.april Laukvik I  ferskvann. 6 individer på plass i ei Råk i nordenden, 17 individer på vent i Brakkvannet på Jorden.(høgt tall for Vågan ) FSO
Fjellvåk 30.april Laukvik 1 individ på plass i Rangeldalen. FSO
Linerle 30.april Brandsholmen [hvor?] 1 ind. JAM
Steinskvett 30.april Berg, Vestvågøy En Hann JSI
Storlom 30.april Hovsund, Gimsøy 2 ind på den faste hekkeplassen EFO
 Sivspurv 30.april Hovsund, Gimsøy 1 hann EFO
Svarthvit fluesnapper 30.april  Toftan, Vestvågøy 1 syngende hann HVÅ
Steinskvett 30.april Merraflestinden v/ Sørvågen 1 hann, syngende 537 m.o.h! RWA
Kongeørn 30.april v/ Gylttinden, Moskenes 1 ind, 1. vinter RWA
Orrhane 29.april Hellmarka i Stamsund 1 ind hørt syngene opp i lia JAM
Småspove 29.april Laukvik 1 tidlig individ Strømnes. FSO
Svartrødstjert 29.april Gravdal 1 syngende hann. Alder: 2K = 1 år. Ny art for kommunen. NOF Lofoten lokallag på ekskursjon = HVÅ med flere.
Småspove 29.april Over Storeidvatnet, Vestvågøy 1 fugl NOF Lofoten lokallag på ekskursjon = HVÅ med flere.
Hvitkinngås 29.april Storeidvannet 2 ind. ABS
Steinskvett 29.april Valberg, Vestvågøy 1 hann EFO
Heipiplerke 29.april Glåpen, Sørvågen 2-3 ind RWA
Orrfugl 28.april Grønnlia ved Apnes/Vestvågøy   ABS
Skjeand 28.april Storeidvannet/
Vestvågøy
1 ind ABS/HVÅ
Trane 28.april Indresand, Flakstad 1 ind SSO
Jernspurv 28.april Rolvsfjord/Vestvågøy 1 ind. syngende EFO
Dvergfalk 28.april Rolvsfjord/Vestvågøy 1 ind. EFO
Steinskvett 28.april Bruhaugan 1 eksemplar JIB
Hønsehauk 28.april Liland i Borge Satt på en streng, tett ved en stolpe. Vanskelig å oppdage. JAM
Snadderand 28.april Fyglefjæra 1 par av denne arten som er uvanlig, men likevel nesten årviss på Vestvågøy. HVÅ
Kongeørn 27-28. april Bruhaugan 1 ungfuggel satt oppi lia. JIB
Fjellvåk 27.april Svevende over Holandsmælen/
Vestvågøy
Senere på kvelden satt 1 ind. i et tre, like ved hovedveien i Hagskaret. Fløy en liten runde, for så å komme tilbake igjen. ABS
Ringtrost 27.april Kartfjorden, Vestvågøy 2-3 ind i fjellsiden, hvorav minst 1 sang. Ikke sett den siden begynnelsen av mars her på øya. JOL/RLA
Heipiplerke 27.april Holand og Hagskaret/Vestvågøy Hørte ei på Holand, og såg og hørte ei i Hagskaret. ABS
Linerle 27.april Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Storlom 26.april Holandspollen, Vestvågøy 2 ind i sommerdrakt JOL/RLA
Tårnfalk 26.april Vågan på Vestvågøy 1 hann JOL/RLA
Islom 26.april Skagen, Flakstad 1 i sommerdrakt JWI
Havelle 26.april Utfor Glåpen, Sørvågen 8-9 ind RWA
Toppand 26.april Sørvågvannet 1 par RWA
Snøspurv 26.april Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Gransanger 26.april Stamsundmarka 1 ind JAM
Heipiplerke 26.april Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Dvergfalk 25.april Sandneset, Flakstad 1 hann JWI
Ringdue 25.april Justad, Vestvågøy 2 ind. EFO
Sanglerke 25.april  Vikjorda, Vestvågøy 1 ind. EFO
Låvesvale 25.april Ballstad Stadion 2 stk i "flukt" over stadion JIB
Rugde 25.april Krystad v/ Markjordvannet 1 ind. JAM
Rødvingetrost 25.april Krystad v/ Markjordvannet. 1 ind. Sang så fint på Flakstaddialekt. JAM
Havhest 25.april På havet utenfor Stamsund 4 ind ved båten da vi dro garn. RIL
Havsule 25.april Sørvågen 20 ind i Vestfjorden på tur SV mot Moskstraumen (og hekkeplassen på Buholman) RWA
Kjernebiter 24.april Svolvær 1 par sett i samme hage som den hekket i forrige år, på ettermiddagen. Meisene varslet sterkt på arten. FSO
Linerle 24.april Svolvær 1 individ i åsveien på ettermiddagen. FSO
Svarthalespove 24.april Laukvik 1 nydelig fugl av u.a.islandica sett på marka ved Strømnestjønna FSO
Sivspurv 24.april Svolvær 1 syngende hann Kongsmarka Svolvær , på en meter snø. FSO
Toppand 24.april Hestnesvannet Et par JIB
Gransanger 24.april Moland, Vestvågøy 2 ind. EFO
Enkeltbekkassin 24.april Moland, Vestvågøy Hørt, ikke sett EFO
Bergirisk 24.april Moland, Vestvågøy Liten gruppe, hygget seg  i trærne. EFO
Heipiplerke 24.april  Hovsund - Gimsøy, Moland -Vestvågøy 2 x 1 ind EFO
Linerle 24.april Hovsund, Gimsøy I havna EFO
Bjørkefink 24.april Moland, Vestvågøy 1 ind. EFO
Sanglerke 24.april Bolle 1 syngende ind. ABS
Sivspurv 24.april Ved Lomtjønna/Offersøya 1 syngende ind. ABS
Ringdue 24.april Laukvik 4 individer sett i plantefelt på mulig hekkeplass i morges. FSO
Gransanger 23-25. april  I hagen på Tind  Et individ IMA
Toppand 23.april Grunnfør 5 individer i Lågen . FSO
Heipiplerke 23.april Laukvik 2 individer trakk forbi skolen 10.15 FSO
Bergirisk 23.april Laukvik En liten flokk over skola i Laukvik på formiddagen. FSO
Lappfiskand 23.april Storeidvatnet 1 ho. Uvanlig art på Vestvågøy. Kun sett 2 ganger tidligere, sist i 1998. HVÅ
Fossekall 23.april Olaelva v/Sørvågen 1 ind RWA
Smålom 23.april Sørvågen Hørt men ikke sett. RWA
Enkeltbekkasin 23.april Ved Ramsvikvatnet, Vestvågøy Hørt sittende på bakken HVÅ
Enkeltbekkasin 22.april Laukvik 1 spillende individ Strømnestjønna FSO
Gråtrost 22.april Svolvær Flrere skrattene individer på Stranda i morges. FSO
Polarmåse 22.april Sørvågen 1 ind (3k) RWA
Svartmeis 22.april Svolvær 3 individer i meise/fuglekongefølge, hvorav en med fin vårsang på Stranda i dag.Min første obs av arten her . FSO
Storlom 21.april Gimsøya 1 par i overgangsdrakt vest på Vinjevika FSO
Rødstrupe 21.april Gimsøya 3 syngende individer Sandsdalen. FSO
Flaggspett 21.april Tufteveien, Leknes På foringsbrett i en villahage PEI
Sidensvans 20.april  Risaksla på Gravdal over 20 stk BLA
Rødstilk 20.april Svanvatnet (travbanen), Vestvågøy 1 fugl - årets 1. i kummunen HVÅ
Gransanger 20.april Nygårdsbakken, Fygle 1 syngende ind hørt tidlig om morgenen JOL
Rødstrupe 20.april Bortersia, Sørvågen Ikke sett siden 8. april RWA
Jernspurv 18.april Risakslaskogen, Gravdal 1 syngende ind hørt JOL
Horndykker 18.april Solstranda, Ramsvik, Vestvågøy Tre enkeltindivider på et større område, i allefall to hanner BAM
Enkeltbekkasin 18.april Varied, Flakstad 3 ind JWI
Islom 18.april Flakstadpollen 1 ind- sommerdrakt JWI
Jernspurv 17.april Svolvær 1 individ på brettet i går kveld, 2 i morges. FSO
Grågås 17.april Flakstad 213 ind, Fredvang, Ytresand, Sandneset JWI
Ringtrost 17.april Fredvang, Flakstad 5 ind (flokk) JWI
Sidensvans 17.april Fredvang, Flakstad 1 ind. JWI
Rødstilk 17.april Indresand, Flakstad 1 ind. JWI
Rødstilk 16.april Laukvik 1 individ sett på Sponga 1 time av Frans Houtman FSO
Storspove 16.april Værøy, Marka 1 stk FGJ
Polarmåke 16.april Værøy, Torvholmen 1 stk ungfugl FGJ
Skjærpiplerke 16.april Hovsund Har vært her i minst to uker. EFO
Kanadagås 16.april Knutstad, Vestvågøy 1 fugl sammen med grågjess. Har vært der noen dager. HVÅ
Bergirisk 16.april Hoven, Gimsøya, Vågan En hel flokk HVÅ
Gråstrupedykker 16.april Vinjevika, Gimsøya 3 fugler i sommerdrakt HVÅ
Bergirisk 16.april Sandøya, Vestvågøy 3 overflyvende ind JOL
Gjerdesmett 16.april Kyllingdalen 1 syngende individ Jorden Laukvik nå kl 07.45. FSO
Dvergfalk 16.april Kyllingdalen   JIB
Gransanger 16.april Laukvik 1 syngende individ Jorden ,Laukvik 07.45. FSO
Bokfink 15.april Berg, Vestvågøy En hann på foringsplass. JSI
Linerle 15.april Ved bensinpumpene på kaia i Stamsund 1 ind. kvitret så lystig i solen. ABS
Skjærpiplerke 15.april Glåpen, Sørvågen 2 ind RWA
Rødvingetrost 15.april Bortersia, Sørvågen 4 ind RWA
Enkeltbekkasin 15.april Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Bokfink 15.april
og 30.
Bortersia, Sørvågen 1 flott hann. Har ikke sett arten her siden i fjor vår RWA
Tyrkerdue 14.april Kyllingdalen Såg et eksemplar kl 0650 i granskog. JIB
Rødvingetrost 13.april Solstranda, Ramsvik, Vestvågøy En enkel fugl BAM
Sivhøne 13.april Ved gammelbutikken på Vestresand 1. observasjon på Vestvågøy JRJ
Ringtrost 13.april Eidet, Sandsletta 1 syngende individ. FSO
Måltrost 13.april Jorden , Laukvik 2 syngende individer. FSO
Kortnebbgås 13.april Sandøya Ca 15 ind. sammen med minst 100 grågås ABS
Måltrost 13.april Steindalen, Vestvågøy Min. 2 syngende fugler JGJ/HVÅ
Svarthalespove 13.april Mjåneset, Vestvågøy 1 fugl. Dette er ny tidligrekord med 12 dager. Dette er også arten som miljøvernminister mener Vestvågøy bør ha et særlig ansvar for. JGJ
Gravand 12. april Fjæra langs Ørsnesveien, Kabelvåg 2 hanner og en hunn. Den ene hann ble konstant jaget til den forsvant for 5 uker siden. Adferden tyder på hekking. Hunnen er synlig bare noen korte perioder og hannen oppholder seg alene på en bestemt plass i fjærer og jager de fleste fugler som kommer i nærheten. OHE
Gråtrost 12.april Fygle 1 ind hørt tidlig om morgenen JOL
Havsule 12.april Eggum Noen individuer over sjøen EFO
Hønsehauk 12.april Helle-Stamsund   MKE
Havelle 11.april Nappstraumen minst 10 eks. EFO
Gulnebblom 11.april Nappstraumen 1 eks. EFO
Ringdue 11.april Berg, Vestvågøy 2 ind. fløy over JSI
Grønlandsmåse 11-12. april Gravdal 1 ad i flokk med andre måser i sjyen nedenfor ICA. JOL/RLA
Heilo 11.april Ved Storeidvannet 4 ind på marka vest for vannet. JOL/RLA
Vandrefalk 11.april Steineveien, Stamsund Et par fløy langs fjellmassivet PEI
Munk 11.april Tind, Moskenes 1 hann IMA
Gravand 11.april Over Leknessjyen 1 hann BKL
Tornsanger 11.og 12. april Bortersia, Sørvågen 1 ind på næringssøk i hagen. RWA
Storspove 11.april Glåpen, Sørvågen 1 ind flyvende i SV retning RWA
Sildemåse 11.april Glåpen, Sørvågen 3 ind (intermedius) RWA
Vandrefalk 10.april Hoven 2 eks. rundt fjellet EFO
Sjøorre 10.april Vinjevika Minst 4 eks. EFO
Horndykker 10.april Vinjevika Minst 2 eks. EFO
Gråstrupedykker 10.april Vinjevika minst 4 eks. EFO
Gulnebblom 10.april Vinjevika 2 eks. EFO
Brunnakke 10.april Ytre Borgpoll 1 par i sommerdrakt ABS
Vandrefalk 10.april Mellom Utakleiv og Tåa 1 ind fløy oppe ved fjellsiden JOL/RLA
Rugde 9.april Ørsnes/Ørsvåg Vågan Kabelvåg 1eks. Etterhvert ut over våren har antallet økt. Vanskelig å kjønnsbestemme, men det skal jo være hannene som er i "Rugdetrekk" OHE
Rugde 9.april Leknes Over Betel 10:30 BKL
Smålom 9.april Ytre Borgpoll 1 par i sommerdrakt ABS
Grågås 9.april Vik på Gimsøya 5 individer. FSO
Sandlo 9.april Vinje Gimsøya 2 individer i fjæra. FSO
Rugde 9.april Vik på Gimsøya 1 individ ved "Kjerringmyra" torsdag kveld. FSO
Toppand 9.april Bruhaugvannet En enslig hann. JIB
Krikkand 8.april Eggum I par i fjæra. Har ikke sett krikkand der tidligere i vinter. Antar det er noen som nettopp er kommet. ABS
Rødvingetrost 8.april Vågan 1 individ Kabelvåg og min 2 individ natt til 9.04 over Storøya Svolvær. FSO
Snøspurv 8.april Nykmark 15-20 stk BAM
Rødvingetrost 8.april Ytresand, Flakstad 1 ind. den første siden februar JWI
Rødvingetrost 8.april Berg, Vestvågøy 2 ind. i hagen. JSI
Rødvingetrost 8.april Fygle 1 syngende ind i hagen JOL
Grågås 7.april Landet på Bakkejorda, Ramsvik, Vestvågøy 2 stk BAM
Grågås 6.april Sørvågen 4 ind fløy lavt over vågen. RWA
Grågås 6.april Tind i Moskenes Et par. IMA
Hønsehauk 5.april Petvik, Vestvågøy 1 stk. fant en halvspist rype i samme område, enda temperatur i den, trolig tatt av hauken, ble plaget av to kråker slik at den måtte trykke i bjørkekrattet for å få fred. BAM
Bokfink 5.april Svolvær 1 nyankommet hann i frisk drakt sang på Stranda i går morgest. FSO
Grønlandsmåse 5.april Sandneset 1 ind 2k. JWI
Snøspurv 5.april Trolldalen, v/Sørvågen En flokk på minst 20 individer. IMA
Storspove 4.april Solstranda, Ramsvik, Vestvågøy 2 stk, trolig et par BAM
Vandrefalk 4.april Svolvær 1 individ over Svolværvika i akrobatikk med Ravn. FSO
Storspove 3.april  Indresand, Flakstad 8 ind. JWI
Sandlo 3.april Lamholmen, Flakstad 1 ind JWI
Snøspurv 3.april Sandneset, Flakstad 200 ind. JWI
Grågås 2.april Vågan 2 individer over Svolvær og ett individ over Laukvik FSO
Horndykker 2.april Bergspollen, Vestvågøy 3 fugler. Årets første fugler blir ofte sett på denne lokaliteten. HVÅ
Sandlo 2.april Holsøya, Vestvågøy 2 fugler. HVÅ
Jaktfalk 2.april Sørvågen Tok seg noen runder blant krykkjene i havna RWA
Rødstrupe 1.-8.april Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Munk 1. april  Aspveien, Stamsund 1 han på foringsplassen ABS
     
Klikk her for mars 2009
Klikk her for februar 2009
Klikk her for januar 2009
 

Meld dine observasjoner

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre. (Spesifiser i Kommentarer-feltet).
     
Ditt navn og adr.
+ evt. epost / tlf.
Jeg vil være anonym: Klikk i ruta hvis du ikke vil at forbokstavene dine skal oppgis:
Arten du vil melde:
Når så du den:
Hvor så du den:
   
Kommentarer:
(f.eks. antall, kjønn, mm.)
Validering:
Skriv dette tallet i feltet. Dette er for å unngå spam.

 

*Observatører (Anon. = Anonym innsender)
 
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
BAM - Boy-Asle Markussen
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BLA - Berit Lamøy
DNO - Dagfinn Nordstrand
EFO - Eric Fokke
FHE - Frithjof Henriksen
FGJ - Frode Gjedrem
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
HAI -Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JOL - Jon Olav Larsen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
 
JST - John Stenersen
JWI - Jim Wilson
KIN - Kjell Inge Nilsen
LDI - Lilian Dijkema
LJO -Liv Ellen Johnsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
MAR - May Arild
MKE - Maria Krüger Enge
MOL - Mildrid Olsen
MLA - Mette Wright Larsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OHE - Ole Lykke Henriksen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PEI -  Pål Eikås
RIL -R olf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RWA - Robert Walker
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SSO - Sten A. Solhaug
TBE - Trine Berntsen
TLA - Terje Laukkanen

 
Tilbake til sidetoppen