Observasjoner, 2011

Meld dine observasjoner


NB: Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Bruk skjemaet nedenfor (Klikk her)

Klikk her for Årets observasjoner 2010
Klikk her for Årets observasjoner 2009
Klikk her for Årets observasjoner 2008
 

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*

NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Desember
 
Rødstrupe 29.des Toftan, Vestvågøy 1 fugl HVÅ, MAR
Kvartbekkasin 24.des Ved kirka på Hol, Vestvågøy 1 fugl sammen med 1 enkeltbekkasin HVÅ, MAR
Tundragås 20.des Laukvik 2 fugler trakk lavt over Laukvik havn og inn i naturreservatet. FSO
Hornugle 18.des Laukvik 1 individ sett flygende fra Geitvegan og mot furuholtet ved Kirkegården. Trodde først det var ei jordugle. FSO
Enkeltbekkasin 18.des Laukvik 1 individ sett i grøft i Årvika, Laukvik naturreservat. FSO
Krikkand 18.des Laukvik 5 individer, minst en ad hann, sett på Nordleira Laukvik Naturreservat. FSO
Jordugle 11.des Li ved indre Borgfjord Ett eksemplar som krysset foran bilen. Det var om kvelden, så den var sikkert på søk etter føde DNO
Bokfink 11.des Ramberg 2 ind (hann og hunn) JWI
Gjerdesmett 11.des Glåpen, Sørvågen 1 ind nede på bergene, ytterst i Glåpen helt ut mot havet. RWA
Snøspurv 10.des Gulrosøya, Flakstad 1 ind JWI
Snøspurv 8.des Saupstadneset, Gimsøya 10 fugler. Min første!!! obs. iår. HVÅ
Gjerdesmett 8.des I veien over Fyglefjæra 1 fugl HVÅ
Vipe 8.des Nordvalle, Flakstad 1 ind næringsøk på jordene JWI
Sidensvans 8.des Bortersia, Sørvågen 4 ind RWA
Bergand 5-6.des Liltvatnet, Vareid, Flakstad 3 ind.

JWI

Tyrkerdue 5.des Gravdal, Vestvågøy 2 næringssøkende ind i Hornsbakken. Kanskje er de her i området året rundt.

JOL

 
November
 
Tundralo 27.nov Saupstadneset 1 seint ind. Den samme som har holdt seg i området i lengre tid. JST
Sædgås 27.nov Gimsøya 1 ind. Den samme som har holdt seg i området i lengre tid. JST
Grågås 27.nov Gimsøya 20 ind! JST
Sangsvane 27.nov På strekning Storeidvatnet-Gårdsvatnet på Grundstad 222 fugler, noe som er ny rekord. Den gamle var 214 fra 2003. NOF
Polarmåke 25.nov Ytresand, Flakstad 1 ind 2k JWI
Sædgås 20.nov Saupstadneset, Gimsøya, Vågan 1 fugl JST
Trelerke 19.nov Saupstadneset, Gimsøya, Vågan 1 fugl. Ny art for Nordland! JST
Kortnebbgås 19.nov Ytresand, Flakstad 1 ind fløy over JWI
Tundragjess (østlig) 18.nov Liland på grensen opp til Borg, Vestvågøy 13 stykker BKL
Svarttrost 14.nov Indre Borgfjord En enslig fugl på matauk nypebuskene DNO
Pilfink 12.nov Eggum 1 ind ASO
Ringtrost 10.nov Laukvik 1 individ ble støkket fra området bak skolen. Kraftig varsling før den fløy. FSO
Rødstrupe 8.nov Bortersia, Sørvågen 1. obs siden mars i år RWA
Orrhane 3.ov Indre Borgfjord Oppdaget den først i toppen av ei gran, men lettet så og fløy mot nord... DNO
Polarmåse 1.nov Sørvågen 1 ind 2/3 k RWA
 
Oktober
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Munk 31.okt Bortersia, Sørvågen 1 hunnfarget ind. 1 hann sett 24. og 26. okt RWA
Polarmåse 31.okt Sørvågen 1 ind 2/3 k RWA
Steinskvett 26.okt Bolle, VVØ 1 ind. Brunlig farge. ABS
Jordugle 25.okt Bortersia, Sørvågen 1 skadet ind ble fotografert av en nabo. Ugla var borte dagen etter. RWA
Tårnfalk 25.okt Uttakleiv, Vestvågøy Ett par på næringssøk langs fjellet Mannen. PEI
Munk 25.okt Nesland, Flakstad 2 ind. 1 hann og 1 hunn JWI
Orrhane 23.okt Opp mot Myklevikheia, Vestvågøy. 1 ind som fløy opp rett foran meg. JAM
Storspove 23.okt Sandneset, Flakstad 7 ind. Da er vinterflokken på plass! JWI
Havelle 22.okt Borgvåg, Vestvågøy 1 ind. i tjønna bak huset vårt ABS
Munk 22.okt I en hage, like ved grendehuset på Napp. 2 hanner og 1 hun i buskene ABS
Gulnebblom 22.okt Sandneset, Flakstad 2 ind. De første i vinter JWI
Dvergmåke 21.okt Årøy-sundet ved Fiskebøl (Austvågøy) 2 individer, 1 ad i vinterdrakt og en som må være en 2k eller 1k+. Sammen med en kjempeflokk av hettemåker og fiskemåker. FSO
Fossekall 21.okt Toftan, Vestvågøy 3 ind. Fossekall er ikke uvanlig på lokaliteten, men har aldri sett 3 fugler, av denne usosiale arten, sammen før. HVÅ
Hagesanger 18.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Munk 18.okt Bortersia, Sørvågen 1 hann, også sett 19., 21., 24. og 26. 1hunn sett 23.okt RWA
Munk 17.okt Stranda , Svolvær 2 individer sett og hørt ved Strandelva, på østsia. FSO
Munk 13.okt Kvitflåget i Stamsund, Vestvågøy 1 hunn JAM
Gjerdesmett 11.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Munk 11.okt Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Nøtteskrike 6.okt Eggum 1 fugl ASO
Munk 6.okt I hagen på Ballstadøya. 1 Stk ho el ungfuggel i hagen sammen med bl.a Blåmeis, Gjerdesmett og div finker. PBE
Trekryper 6.okt I hagen på Ballstadøya. 1 stk på tur opp trestammen, men ble jaget bort av kjøttmeisen.

PBE

Hærfugl 2.okt Laukvik 1 individ oppdaget av Adrian Sævenstad utenfor huset deres i Strømnesgården. Seinere sett av mange rundt om i Laukvik, sist sett 13.10-11. Da virket den uvanlig tam og avkreftet. FSO
Stillits 1-2.okt Øyhelle , Store Molla , Vågan kommune Så 3 individer 1. oktober , 12 individer dagen etter og 9 ind den siste dagen.
Aldri sett arten før i Norge
FSO
 
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
September
 
Tyrkerdue sist i måneden Vareid, Flakstad 1 fugl i hønsegården. Ny art for kommunen(?). FHE
Dvergmåke 30.sept Krysset E10 fra S mot N i krysset til Fiskebøl En liten flokk på 10-12 måker krysset vegen ca 30 m foran bilen min. Så tydelig en voksen fugl i tilnærmet vinterdrakt, men det var minst ca 5 i samme flokken. Med bakenforliggende trafikk og vanlig hastighet var det ikke mulig å stoppe for ytterligere verifisering. LEJ
Rødstrupe 27.sept Borg, Vestvågøy Ett individ på bakken i granskogen ved Borge kirke. PEI
Hærfugl 25.sept Skrova 1 individ ble sett et par dager av Stig Hulsund. Den var sky og det ble ikke mulig å ta bilde av den . FSO
Tundralo 24.sept Sandøya, Vestvågøy 1 ind i fjæra ved Spengene JOL
Sangsvaner 21.sept Skulbruvatnet, Vestvågøy To stykker, sammen med en årsunge. (grå) HAL
Tårnfalk 20.sept Moland, Vestvågøy 2 stykker EFO
Dvergfalk 20.sept Kilan 1 jaktende ind RWA
Sandløper 15.sept Utakleiv, Vestvågøy 1 ungfugl HVÅ
Dvergfalk 15.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind jaktende på småfugler. Også sett 16. ,17., 20 sept. RWA
Gulbrynsanger 14.sept Svolvær 1 individ i Åsveien 12B kl 07.10 FSO
Gråfluesnapper 14.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind. RWA
Gulbrynsanger 13.sept Sandøya, Vestvågøy Minst 1 ind i hagen JOL
Bokfink 13.sept Bortersia, Sørvågen 1 hann, ble jaget av en sivspurv RWA
Hagesanger 13.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind, også sett 15.-17. sept RWA
Gulbrynsanger 12.sept Framnesvika , Store Molla (Vågan ) 2 observasjoner sett og hørt i en avstand på ca 2 km med to dagers mellomrom. (10. og 12.sept) FSO
Lerkefalk 12.sept  Jorden , Laukvik 1 1k sett rastende og flyvende i ca 10-15 min . En fin opplevelse . FSO
Munk 12.sept Bortersia, Sørvågen 1 hunnfarget ind (også sett 13., 16. og 2 ind den 15.) RWA
Rosenvarsler 11.sept Gimsøya 1 ungfugl. JST
Gulbrynsanger 11.sept Toftan, Vestvågøy 1 ble ringmerket HVÅ, MAR, JOL, BKL
Hvitkinngås 10.sept Ytre Borgpoll, Vestvågøy 1 svømmende fugl HVÅ, MAR
Grankorsnebb 10.sept Borgskogen, Vestvågøy 3 næringssøkende ind. Ble oppdaget da en kongle datt ned fra ei stor gran foran meg. JOL
Munk 9.sept Sandøya, Vestvågøy 1 hann i hagen. JOL
Hærfugl 9.sept Rollgården,Vinje Gimsøy Vi var to menn som så denne skjeldne fuglen.Trodde først det var en spette, men ved hjelp av fuglebok kunne arten bestemmes.Prøvde å ta bilde med mobil og digetalkamera. JAW
Gulbrynsanger 9.sept Sauøya, Henningsvær 1 fugl JST
Gulbrynsanger 9.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind. Også sett 12. ,13. sept, på samme plass. RWA
Sibirpiplerke 8.sept Henningsvær 1 fugl. JST
Hagesanger 8.sept Toftan, Vestvågøy 1 ungfugl ringmerket. HVÅ
Dvergfalk 7.sept Indre Borgfjord Oppdaget den av at skjæra skvatret unaturlig mye, i hagen, utenfor huset. Har sett den tidligere i sommer også. ???
Gjerdesmett 5.sept Ballstadøya 1stk satt i grana å jagde på katta

PBE

Havsvale 2-3.sept Eggum, Vestvågøy 4 ind ringmerket rundt midnatt. I tillegg ble trolig minst 2 ind til sett.

HVÅ

 
August
 
Polarjo 29.aug Helle , Austnesfjorden 1 ungfugl trakk inn fjorden på lesida ved 17.00 tida. FSO
Tornskate 26.aug Sandsletta , Austvågøy 1 ad individ sittende på telefonlinje ved Litjvannet . Min 2. obs av arten i Vågan FSO
Brunsisik 22.aug Toftan, Vestvågøy 1 gammel hann ble ringmerket HVÅ
Lappspove 21.aug  Halsvågen, Vestvågøy 2 næringssøkende ind JOL
Alke 21.aug Ballstad mor og unge DBE
Brushane 21.aug Ørsnesveien i Vågan, Kabelvåg 8 Individer, begge kjønn, rastende OHE
Dvergsnipe 21.aug Ørsnesveien i Vågan, Kabelvåg 2 individer rastende OHE
Sandløper 21.aug Ytresand, Flakstad 4 ind (1k) JWI
Polarsnipe 21.aug Sandneset, Flakstad 3 ind (1k) JWI
Tundrasnipe 21.aug Ytresand, Flakstad 34 ind. (33 1k + 1 ad) JWI
Tundrasnipe 20.aug Ørsnesveien Vågan, Kabelvåg 4 individer. Rastende. Kjønn ukjent OHE
Temmincksnipe 20.aug Ytresand, Flakstad 1 ind JOL/JWI
Myrsnipe 19.aug Ytresand, Flakstad 96 ind. Høyeste tall for Flakstad JWI
Dvergsnipe 19.aug Ytresand, Flakstad 92 ind. Høyeste tall for Flakstad JWI
Sandlo 19.aug Ytresand, Flakstad 154 ind. Høyeste tall for Flakstad JWI
Gluttsnipe 19.aug Ytresand, Flakstad 1 ind JWI
Polarsnipe 19.aug Ytresand, Flakstad 8 ind JWI
Sandløper 19.aug Ytresand, Flakstad 2 ind JWI
Tundrasnipe 19.aug Ytresand, Flakstad 13 ind JWI
Brushane 19.aug Ytresand, Flakstad 137 ind JWI
Steinvender 19.aug Saltisen, Vestvågøy 3 steinvendende ind JOL
Gjerdesmett 18.aug Toftan, Vestvågøy 1 fugl ble ringmerket HVÅ
Tundrasnipe 18.aug  Sandneset, Flakstad 3 ind JWI
Tundrasnipe 18.aug Leknesfjæra, Vestvågøy Minst 2 ind sammen med andre vadere. JOL
Polarsnipe 17.aug Leknesfjæra 1 ind. ABS
Gluttsnipe 17.aug Leknesfjæra 1 ind. ABS
Sotsnipe 14.aug Kabelvåg, Sjøveien i fjæra ved Ørsnes privatskole 1 eksemplar. Kjønn ukjent. Næringssøkende OHE
Myrsnipe 13.aug Kabelvåg, Sjøveien I fjæra ved Ørsnes Privatskole Ungfugl, kjønn ubestemt Næringssøkende + 2 individer. Kjønn ukjent. Næringssøkende OHE
Tornirisk 10.aug Brettesnes Jeg så en , mulig to 1k tornirisk i den gamle over-vokste hagen til ho Hjørdis Linchausen. Min første observasjon av arten i Nord-Norge og den første i Vågan. FSO
Dvegfalk 8.aug Bortersia, Sørvågen 1 hunn/juv RWA
Gråfluesnapper 6.aug Huldreveien, Stamsund 2 ind. ABS
Dvergsnipe 6.aug Leknesfjæra, Vestvågøy 1 ind sammen med 1 temmincksnipe. JOL
Gjøk 4.aug Steine, Vestvågøy 1 juv, trippet omkring på plenen hos Haldis Waag. Sett første gang 3. august av Haldis. ABS
         
Juli
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
         
Fuglekonge 27.juli Risakslaskogen, Gravdal Minst 1 ind hørt og sett JOL
Svømmesnipe 25.juli Ytresand, Flakstad 1 ind JWI
Sotsnipe 25.juli Bergspollen, VVØ 2 fugler på høsttrekk! HVÅ
Blåstrupe 12.juli Bollemyrene Vestvågøy 1 ind. JAM
Strandsnipe 3.juli Fjerddalen, Moskenes 1 ind RWA
Kongeørn 3.juli Tridalen, Moskenes 1 ungfugl RWA
Lappspove 2.juli Lamholmen, Flakstad 4 næringssøkende ind. JOL
         
Juni
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Havhest 26.juni ca 5km V for Laukvik Minst 600 individer som fulgte etter trålern "Havtind" på vei mot Melbu 0600 på morran. TEN
Rødstjert 26.juni Alstad, Vestvågøy 1 hann satt i toppen av ei gran ved enden av Alstadveien. JOL
Lunde 26.juni Buksnesfjorden 3 ind. ABS
Dvergfalk 23.juni Bortersia, Sørvågen 1 ind fløy over huset  mitt med retning Sørvågvannet/ Studalen RWA
Havsule 20.juni ca 5 sjømil vest for laukvik (med båt) 2 ind TEN
Tyvjo 20.juni ca 5 sjømil vest for laukvik (med båt) 3 ind (2 lys, 1 mørk) TEN
Lunde 20.juni ca 5 sjømil vest for laukvik (med båt) ca 25 ind TEN
Havhest 20.juni ca 5 sjømil vest for laukvik (med båt)  ca 50 ind TEN
Grønlandsmåse 18.juni Utakleiv, Vestvågøy 1 ind sammen med andre måser på fjærsteinene. JOL
Hornuggle 17.juni Hammerstad camping, Vaterfjorden 1 ind fløy over E10 og satte sig i en gran TEN
Lunde 17.juni Glåpen, Sørvågen 110 ind i flokker fra 1-9, sett på en knapp time, alle fløy mot sør. Også 15-20 andre alkefugler. RWA
Knekkand 16.juni Storeidvatnet 1 hann JST
Tyvjo 16.juni Glåpen, Sørvågen 2 ind. 1 mørk og 1 "halvlys". Sannsynlig hekking. RWA
Låvesvale 15.juni Borg, Vestvågøy Ett par hekker inne i naustet til Lofotr Vikingmuseum. PEI
Havsvale 13.juni Røsthavet på Værøysida. 1 flygende fugl HVÅ
Gråfluesnapper 13.juni Sørland, Værøy 2 ind i skogen. Første registrerte funn i kommunen. JOL
Lomvi 13.juni Kangeruren, Vestvågøy 1 ind. ABS
Sandsvale 12.juni Ytresand, Flakstad Hekkekoloni med 18 hull JWI
Hvitkinngås 11.juni Øvrevalle, Flakstad 1 ind JWI
Kortnebbgås 11.juni Øvrevalle, Flakstad 12 ind JWI
Grønnsisik 10.juni Sørland, Værøy Minst 4 ind. Første registrerte funn av arten i kommunen. JOL
Rosenfink 10.juni Sørland, Værøy 1 hann hørt, sett og fotografert. Første funn av arten på Værøy. JOL
Sivsanger 9.juni Flakstad, Flakstad 1 ind sang i ei grøft i jordbruksområdet kl.6 om morgenen. Første funnet i kommunen, art nr 144. JOL
Gjøk 9.juni Studalen, opp mot Moskenesvatnet, Sørvågen Sett og hørt. RWA
Blåstrupe 9.juni Studalen, Sørvågen Min. 2 ind RWA
Sivspurv 9.juni Studalen, Sørvågen 1 syngende hann RWA
Laksand 8.juni Berg, Vestvågøy Flokk 10 hanner i Buksnesfjorden. JSI
Kortnebbgås 8.juni Øvrevalle, Flakstad 3 ind JWI
Makrellterne 6.juni Bogen, Sørvågen 2 ind RWA
Kjernebiter 3.juni Stranda , Svolvær. 1 varslende individ i hagen hos Jon Berg ved utløpet av Strandelva. FSO
Åtselgribb 2.juni Skulbru, Vestvågøy Første funn i Nordland. Kun en håndfull i Norge. JAS/KHA
Kortnebbgås 1.juni Sandøya, Vestvågøy Sammen med ca. 30 grågås JST
Temmincksnipe 1.juni Sandøya, Vestvågøy   JST
Lomvi 1.juni Sørvågen 1 ind i havna RWA
         
Mai        
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Sivsanger 31 mai Hag, Vestvågøy 2 syngende ind. ABS
Makrellterne 30 mai Kilanleira, Flakstad Minst 11 ind. JOL
Blåstrupe 30 mai Indre Kilan, Flakstad 1 syngende ind JOL
Gjøk 30 mai Indre Kilan, Flakstad 1 ind som sa koko i lia. JOL
Rødstilk 29 mai Ballstad 1 ind. DBE
Gjøk 29 mai Kyllingdalen Ballstad   DBE
Sidensvans 29 mai Bortersia, Sørvågen 4 ind RWA
Dvergfalk 28 mai Torvdalen,Vestvågøy 1 Par. Kurtisering! Kansje hekking i nærheten? OTO
Myrsnipe 27 mai Halsvågen ved Leknes 1 fugl sammen med 18 sandlo. HVÅ
Taksvale 26 mai Borgvatnet ved Leknes Et individ sammen med mange låve- og sandsvaler som fanget fjærmygg over vannflaten JSI
Sandsvale 26 mai Borgvatnet ved Leknes ca 10 fugler sammen med ca 15 låvesvaler HVÅ
Rødnebbterne 26 mai Reppvatent. Vestvågør 2 fugler HVÅ
Tyvjo 26 mai Myrland, Flakstad 1 par lyse ind. JOL
Grønnsisik 26 mai Gravdal, Vestvågøy Minst 2 ind øverts i Hornsbakken. JOL/RLA
Sandløper 25 mai Sand Austvågøy 2 individer i vinterdrakt FSO
Myrsnipe 25 mai Sand Austvågøy Flere individer i tangbeltet FSO
Laksand 25 mai Grunnførfjord og Morfjord på Austvågøy 165 individer på 2 myteflokker, ca 7-8 hunner. FSO
Løvsanger 25 mai Bortersia, Sørvågen 1 syngende ind RWA
Gråfluesnapper 24 mai Kvitfossen , Austvågøy   FSO
Gjøk 23 mai Laukvik 1 kokoende individ i Lia bak skolen . FSO
Tyvjo 23 mai Gimsøysand To mørke individer som fløy langs stranden DNO
Bergand 22 mai Hestnesvatnet (Ballstad) En hann svømmende langs land. JIB
Storlom 19 mai Storvatnet (Ballstad) 7 stk. på vatnet :-) JIB
Makrellterne 18.mai Knutstad 1 fugl NOF
Blåstrupe 18.mai Valberg??? 1 (kanskje 2) singende ind. EFO
Tyvjo 16.mai Gimsøymyrene 1 fugl JST
Polarsnipe 16.mai Alstadpollen, Vestvågøy 18 fugler i delvis sommerdrakt HVÅ
Tyvjo 16.mai Nesjemyrene, Vestvågøy 1 lys fugl HVÅ
Gluttsnipe 16.mai Vågan: Veikrysset, Ørsnesveien/Sjøveien 1 individ, næringssøkende ved utløpet fra et lite tjern. OHE
Låvesvale 16.mai Uttakleiv 1 stk BKL
Steinvender 15.mai Henningsvær 1 par JST
Steinskvett 15.mai Uttakleiv 2 stk BKL
Løvsanger 15.mai Indre Kilan, Flakstad 1 syngende ind. JOL
Strandsnipe 15.mai Skagen, Flakstad 1 ind i fjæra. JOL/RLA
Svarthvit fluesnapper 15.mai Napp, Flakstad 1 syngende ind JOL
Svarthvit fluesnapper 15.mai Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Svarthvit fluesnapper 15.mai  I hagen ved fuglebrettet. Indresand,Fredvang 1 individ SSO
Kortnebbgås 15.mai Berg, Vestvågøy Fra kl 18 - 22 passerte 6 flokker med tilsammen ca 500 ind. Flere av flokkene i lav høyde under 100m. JSI
Kortnebbgås 15.mai Sørvågen Ca. 90 ind i V-formasjon, høyt oppe RWA
Dvergfalk 13.mai Ved E10, Nusfjordkrysset 1 ind RWA
Gulerle 12.mai Saupstadneset, Gimsøya 1 fugl JST
Myrsnipe 12.mai Saupstadneset, Gimsøya 3 fugler JST
Snadderand 12.mai Alstadpollen, Vestvågøy 1 par JST
Grønnstilk 12.mai Storeidvatnet 1 fugl. Funn nr. 4 i Vestvågøy kommune. JST
Strandsnipe 12.mai Eggum, Vestvågøy 1 ind ved Heimredalsvatnet. JOL/RLA
Hvitkinngås 12.mai Laukvik , Austvågøy 1 liten flokk på 17 individer var nesten helt inne i Spongfjæra før de korrigerte og trakk nordvest. FSO
Sandsvale 12.mai Laukvik , Austvågøy 4 individer over Strømnestjønna nå i morgentimene. FSO
Grønlandsmåse 12.mai Sørvågen 1 ungfugl (2/3 k) RWA
Skjeand 11.mai Borgvatnet, Leknes 1 par ABS
Blåstrupe 11.mai Grunnfør, Austvågøy 1 syngende hann ved Lågen Naturreservat, Grunnfør. FSO
LInerle 11.mai Sørvågen 1 ind RWA
Låvesvale 10.mai Sørvågen 1 ind RWA
Gransanger 10.mai Tind, Moskenes Et syngende individ ved E10 IMA
Tyrkerdue 9.mai Vareid, Flakstad   FHE
Løvsanger 8.mai Laukvik 1 syngende individ Jorden og et trafikkdrept individ dagen etter nede i bygda. FSO
Brushane 8.mai Storeidvannet 1 ind. med hvit krage. ABS
Taffeland 8.mai Storeidvatnet 1 hann. Funn nr. 9 i kommunen og nr. 5 i Storeidv. HVÅ m.fl
Jernspurv 6.mai Studalen, i "skogen" opp mot Moskenesvatnet 1 syngende ind. 1 ind i hagen min på Bortersia 8.-9. mai. Ny "hageart" RWA
Svarthalespove 6.mai Saltisen, Vestvågøy 1 næringssøkende ind. JOL/OTO
Løvsanger 6.mai Reppvatnet, Vestvågøy 1 syngende ind. JOL
Rødstjert 5.mai Svolvær 1 syngende hann Åsveien , på toppen av Stranda nå i morgentimene. FSO
Lappspurv 4.mai Moland, Vestvågøy 1 hann på solsikkefrøene våre (!), samme med noen bergirisker EFO
Enkeltbekkasin 4.mai Borg, Vestvågøy Ett ind. satt i ei grøft og småprata med seg sjøl. PEI
Småspove 3.mai Laukvik 1 par sett ved den nye innkjøringa til havna. FSO
Grønnsisik 3.mai Svolvær minimum 6 fugler av begge kjønn sett sammen med mange gråsisik i granfelt. FSO
Svarthvit fluesnapper 3.mai Gravdal, Vestvågøy 1 hann inspiserte en fuglekasse i Hornsbakken som mangler tak. JOL
Sanglerke 3.mai Bolle, Vestvågøy 1 syngende ind. JOL
Gulnebblom 1.mai Gimsøystraumen ved Brenna  1 ad i sommerdrakt TEN
Lundefugl 1.mai Gimsøystraumen ved Brenna 3 lundefugl (sommerdrakt) TEN
Havsule 1.mai Gimsøystraumen ved Brenna 2 ind TEN
Smålom 1.mai Ytre Borgpoll, Vestvågøy Tre par i sommerdrakt på strekn. Hagvåg - Strømgård. En del parringsaktiviteter og uro mellom parene. PEI/TMA
Ringtrost 1.mai Studalen, Sørvågen 1 ind RWA
Låvesvale 1.mai Ved fjøsen, Indresand.Fredvang Jeg såg 1 individ som fløy rundt fjøsen. LNS
         
April        
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
Fjellvåk 30.apr Hagskaret 1 ind. LPE
Lappspurv 30.apr Gimsøy 1 hann på golfbanen og 1 ho på Gimsøymyrense (nord). HVÅ,MAR
Lundefugl 30.apr  Laukvik molo 1 ind i vinterdrakt TEN
Stjertand 30.apr Offersøyvannet 1 par RWA
Storlom 30.apr  Holdalsvatnet 1 par RWA
Smålom 30.apr Torsfjorden, Flakstad 3 ind. i sommerdrakt JWI
Kortnebbgås 30.apr Øvrevalle, Flakstad 2 ind JWI
Svarthvit fluesnapper 30.apr Grunnførfjord 1 hann inspiserte kassen ved hytta til Ståle Schultz, hans tidligste obs av arten. FSO
Gravand 29-30.apr Ved Idrettsbanbrua Mevold.Fredvang Jeg så to individer begge dagene og jeg har sett Gravender der tidligere år.
Nydelig fugl:)
LNS
Svarthvit fluesnapper 29.apr Svolvær 1 lys hann sett på Stranda, Svolvær. Trolig ny tidligrekord for arten i Vågan. FSO
Vintererle 29.apr Vaterfjord, Austvågøy 1 ad hann sang sammen med fossekall ved dammen i Stordalselva. 4km nord for flyplassen.1. observasjon fra Vågan. FSO
Småspove 29.apr Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Smålom 29.apr  Sørvågen 1 ind fløy kvekkende mot fjellet RWA
Steinskvett 29.apr Glåpen, Sørvågen 1 hann RWA
Heipiplerke 29.apr Glåpen, Sørvågen 1-2 ind RWA
Steinskvett 29.apr Vikten, Flakstad 1 hann. JOL
Ringtrost 29.apr Storvatnet v/Nusfjord, Flakstad 1 syngende ind. JOL
Gransanger 29.apr Storvatnet v/Nusfjord, Flakstad 1 syngende ind. JOL
Sivspurv 29.apr Storvatnet v/Nusfjord, Flakstad 1 hann. JOL
Polarmåse 29.apr Sørvågen 1 ind, 3k RWA
Småspove 28.apr Jusnes, Flakstad 2-3 ind i Lomtjønna. Tjønna er nesten helt uttørket pga drenering. JOL
Rugde 28.apr Indre Kilan, Flakstad 1 rugdetrekkende ind om kvelden. JOL
Krikkand 28.apr Ramnflogvatnet (Ballstad) Svømmende JIB
Pilfink 28.apr Bortersia, Sørvågen 1 ind (tilbake etter 4 ukers fravær. Håper maken også fortsatt er i nærheten!)) RWA
Steinskvett 27.apr Bruhaugen (Ballstad) Satt på en stein JIB
Bergirisk 27.apr Bortersia, Sørvågen 2 ind, næringssøkende ved foringsplassen RWA
Siland 27.apr Sørvågen 2 par tilbake i Sørvågvatnet RWA
Skogsnipe 26.apr Sandøya, Vesvågøy 1 ind i en liten dam ved fjæra. 5. funnet i kommunen, første i Nord-Norge i år. JOL
Linerle 26.apr Klevstad, VVØ I hagen heime i ellvetia BKL
Lappspurv 25.apr  Sandøya, Vestvågøy Minst 1 ind (hann). 4. funn i kommunen av denne arten som hekker på Gimsøya og Røst. JOL
Storlom 25.apr Farstadvannet, VVØ 1 ind. ABS
Bergand 24.apr Hagvågen, VVØ 1 par i pollen,ved veien som går utover til Eggum. ABS
Sivspurv 24.apr Berg, Vestvågøy Et syngende individ på Skaran. JSI
Lomvi 24.apr Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Krikkand 24.apr Indresand, Flakstad 1 par JWI
Rødstilk 24.apr Indresand, Flakstad 2 ind JWI
Hvitkinngås 24.apr Nordval, Flakstad 5 ind JWI
Heilo 23.apr Kollfjellet, Moskenes 1 ind IMA
Islom 23.apr Vinjevika, Gimsøy   ABS
Gråstrupedykker 23.apr Gimsøy 2 ind EFO/ABS
Heilo 23.apr Gimsøy cirka 25 eks. EFO
Enkeltbekkasin 23.apr Ramsvik, Vestvågøy Hørt ved Ramsvikvatnet. JSI
Heipiplerke 23.apr Gimsøy   EFO
Heipiplerke 22.apr Malnes, Vestvågøy 3 ind. JOL
Brunnakke 22.apr Vareid, Flakstad 5 hanner og 2 hunner i Litjvatnet. JOL
Rødstrupe 22.apr Mevatnet, Flakstad 1 syngende ind. JOL
Jernspurv 22.apr Storvatnet ved Nusfjord, Flakstad 1 syngende ind. JOL
Gransanger 22.apr Berg, Vestvågøy Et syngende ind. på Sandberg JSI
Sidensvans 22.apr Ballstad 6 stk DBE
Dvergfalk 22.apr Ballstad 1 stk DBE
Storlom 22.apr Nusfjord 1 par utenfor havna. ABS
Sivspurv 22.apr Ved Lomtj., Vestvågøy 1 syngende ind. ABS
Gransanger 21.apr Toftan, Vestvågøy 1 fugl MAR/HVÅ
Linerle 20.apr Ved fjøsen på Indresand. Fredvang Jeg så ett individ som var ca 7 meter fra meg ved fjøsen. Dette er 4 dager senere enn i fjor. LNS
Grønlandsmåse 20.apr Utakleiv, Vestvågøy 1 ungfugl sammen med andre måser. JOL/RLA
Steinskvett 20.apr Utakleiv, Vestvågøy 1 hunn. Ny tidligrekord for kommunen med 4 dager (1999). RLA/JOL
Bokfink 20.apr Nordalskogen, Vestvågøy 1 syngende ind. ABS
Linerle 20.apr Moland / Vestvågøy 1 ind EFO
Linerle 20.apr Lilleeidet, Vestvågøy 1 fugl OSV
Vandrefalk 19.apr Vestvågøy 1 par på mulig hekkelokalitet på innersia PEI/HVÅ
Ringdue 19.apr Granskog i Kyllingdalen 2 stk satt oppi ei gran JIB
Heilo 19.apr Storeidvatnet, Vestvågøy 1 rastende ind på marka ovenfor vannet. JOL/RLA
Jernspurv 19.apr Gravdal, Vestvågøy 1 syngende ind i Risakslaskogen. JOL/RLA
Rødvingetrost 19.apr Storvatnet ved Nusfjord, Flakstad 1 syngende ind i granskogen. JOL/RLA
Måltrost 19.apr Storvatnet ved Nusfjord, Flakstad 1 syngende ind i granskogen. JOL/RLA
Spurvehauk 18.apr Tind, Moskenes En hann jaktet på småfugl mellom buskene, og ble jaget videre av en flokk kråker. IMA
Bergirisk 18.apr Stamsund, Vestvågøy 6 ind i Rokkvika. JOL
Orrfugl 18.apr Apnes, Vestvågøy Hørt og sett. ABS
Grønlandsmåse 17.apr Storeidvatnet 1 ett år gammen fugl HVÅ
Brunnakke 17.apr Storeidvatnet 1 par HVÅ
Linerle 17.apr Ballstadøya 1 Linerle trippende i grøfta. PBE
Heilo 17.apr Indresand, Flakstad 1 ind JWI
Gransanger 17.apr Moland / Vestvågøy 1 syngende ind. EFO
Krikkand 16.apr Tennvatnet , Austvågøy 4 sovende individer på iskanten ved innoset. FSO
Rødvingetrost 16.apr Laukvik 1-2 syngende ind. Jorden Laukvik. FSO
Tundragås - underarten flavirostris 16.apr Indresand, Flakstad 14 ind JWI
Krikkand 16.apr Storeidvatnet, Vestvågøy 1 par. JOL
Hønsehauk 16.apr I hagen på Ballstadøya. 1 stk satt i treet bak huset ca 1/2 time. PBE
Tundragås 15.apr Laukvik Ett par minst , mener bestemt det var flavirostris, på Strenden i Laukvik Naturreservat i morrest. Ble også sett i går . FSO
Sothøne 15.apr Ved brua på Alstad, Vestvågøy 1 ind. svømte frem og tilbake ved brua. ABS
Hvitkinngås 15.apr Sandøya, Vestvågøy 1 ind. sammen med ca 30 grågjess. ABS
Kortnebbgås 15.apr Rise, Vestvågøy 2 ind ABS
Tundragås 15.apr Ytresand, Flakstad 7 ind. underart flavirostris. Trekker gjennom vest Island i april og tidlig i mai og hekker i vest-Grønland JWI
Rødvingetrost 15.apr Huldreveien, Stamsund 1 syngende ind ABS
Rødstrupe 15.apr Steindalen, Vestvågøy 1 syngende fugl HVÅ
Horndykker 15.apr Storeidvatnet, Vestvågøy 1 fugl HVÅ
Toppand 15.apr Storeidvatnet, Vestvågøy 1 par HVÅ
Måltrost 15.apr Risakslaskogen, Gravdal 1 ind satt og sang i regnet. JOL/RLA
Gjerdesmett 14.apr Rokkvika, Stamsund 1 syngende ind. Hørt og sett. ABS
Gavand 14.apr Halsvågen, Leknes 1 stk BKL
Måltrost 14.apr Svolvær 1 syngende individ i Kongsmarka i kveldinga. FSO
Storspove 14.apr Sørvågen Årets første. RWA
Orrfugl 13.apr Gimsøy, langs E10 Hørt, ikke sett. I mellom de to brua i Gimsøya, nær den store parkeringsplassen, langs E10. EFO
Grågås 12.apr  Å/Tind 8-10ind. sirklet over området før de landet på Tind. ONI
Ringtrost 12.apr Rokkvika, Stamsund En syngende hann. PEI
Polarmåse 11.apr Sørvågen 2k RWA
Sildemåse 11.apr Sørvågen 1 ind RWA
Låvesvale 10.apr Moland/Vestvågøy 1 eks på jakt etter flue EFO
Kornkråke 9.apr Ørsnes/Ørsvåg Vågan Kabelvåg Sammen med en flokk kråker og næringssøkende OHE
Havsule 9.apr Laukvik molo 1 ad fløy innover hadselfjorden TEN
Bokfink 9.apr Tind En hann IMA
Rugde 7.apr Laukvik , Austvågøy 1 trekkende individ på Jorden . FSO
Bokfink 6.apr Svolvær 1 ad hann i fersk sommerdrakt med litt vårsang i Åsveien FSO
Hornugle 6.apr Laukvik , Austvågøy 1 individ Sandsletta i morges . FSO
Ringdue 6.apr Laukvik , Austvågøy 1 individ Sandsletta i morges . FSO
Rugde 5.apr Steindalen, Vestvågøy 1 første fugl fløy der pleier å fly. MAR, HVÅ
Bokfink 5.apr Selfjorden, Flakstad 1 ad hann JWI
Tårnfalk 5.apr Selfjorden, Flakstad 1 ad hann JWI
Gravand 5.apr Ytresand, Flakstad 2 ind JWI
Gjerdesmett 5.apr Laukvik 1 syngende individ Jorden Laukvik. FSO
Storspove 5.apr Klevstad   BKL
Tyrkerdue 5.apr Hornsbakken, Gravdal 1 ind satt i toppen av ei gran og sa ko-koo-ko. JOL/RLA
Sandlo 4.apr Sandøya,Vestresand 2 stk OTO
Storspove 4.apr Sandøya,Vestresand 7 Stk OTO
Storspove 3.apr ved flakstad kirke på inmark 5 stk FHE
Havsule 3.apr Vestfjorden 1 voksen ind fløy nord-østover forbi Sørvågen RWA
Gåsbue (storspove) 2.apr På nermarka nedenfor huset på Indresand. Fredvang Jeg så 2 individer og det er 1 dag tidligere enn i fjor.:) SSO
Snøspurv 2.apr Sandneset, Flakstad 17 ind. Sannsynligvis på trekk JWI
Jaktfalk 1.apr Holdalsvatnet, Vestvågøy 1 som tok og spiste en gråmåke ute på isen BKL
Grågås 1.apr Sandneset, Flakstad 5 ind. Første i år JWI
Mars
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
Grågås 31.mars Berg, Vestvågøy 3 ind. beiter på ålegresset i Sandosen. JSI
Krikkand 31.mars Laukvik 1 par på leira på Strendene. FSO
Gravand 31.mars Laukvik 1 par på plass på Strenden i dag FSO
Ringdue 31.mars Liland, Vestvågøy 1 overflygende fugl HVÅ
Pilfink 31.mars Bortersia, Sørvågen 2 ind, har ikke sett dem siden 9.mars. Også sett 1. apr RWA
Spurvehauk 30.mars Bortersia, Sørvågen 1 ung hann RWA
Fjellvåk 29.mars Laukvik 1 voksen hunn jaktet ved inngangen til Rangeldalen. Sjelden med marsfunn av denne art. FSO
Tjeld 29.mars Glåpen, Sørvågen 2 ind RWA
Stær 29.mars Klevstad, Vestvågøy   BKL
Storspove 28.mars Leknesfjæra 4 ind. ABS
Bergirisk 27.mars Sandneset, Flakstad 4 ind. Første i år JWI
Stær 27.mars Tind 6 ind mellomlandet i et par trær i hagen et øyeblikk, før de fløy videre IMA
Bokfink 26.mars Toftan, Vestvågøy 1 hann MAR,HVÅ
Sanglerke 26.mars Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Rødstrupe 26.mars Tind, Moskenes En fugl har holdt seg nær foringsplassen i hagen hele vinteren. Observert nesten daglig. IMA
Bjørkefink 26.mars Tind, Moskenes 25-30 ind i dag. Større og mindre flokker på foringsplassen hele vinteren. IMA
Grønnsisik 26.mars Tind, Moskenes 2 ind på foringsplassen IMA
Stær 26.mars Bortersia, Sørvågen 8 ind RWA
Bokfink 26.mars Bortersia, Sørvågen 1 hann. Også 27.-31.mars RWA
Fjæreplytt 26.mars Gjersvoll, Vågan 6 ind. I tillegg hele 25 havørner ved sildpollneset (båthavna) - det er for tiden en brukbart skreifiske i Austnesfjorden TEN
Polarmåke 24.mars Sandneset, Flakstad 1 ind 4k+ JWI
Duetrost 23.mars Fredvang 1 fugl. Ny art for Flakstad kommune. Se foto på artsobservasjoner JST
Gjerdesmett 22. mars Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Sandlo 22. mars Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Grønlandsmåke 21. mars Sandneset, Flakstad 1 ind 3k JWI
Snøspurv 21. mars Gullrosöya, Flakstad 2 ind JWI
Skjærpiplerke 19. mars  Berg, Vestvågøy Et ind. på Flatholmen. JSI
Vipe 19. mars Indresand, Fredvang kl.17.45: Årets første vårtegn på Indresand:) Såg 1 individ som fløy over bilen og landet på myra i sandelva LNS
Havsule 19. mars Mulstöa sett fra Sandneset, Ramberg 11 ind fløy sydover forbi Mulstöa. JWI
Grønnsisik 18. mars Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Brushøne 18. mars Sandneset, Flaskstad 1 hunn. Dokumentert også med foto. Brushane er veldig sjelden i Norge i mars. (Første mars rekord i N Norge noensinne?) JWI
Vipe 16. mars Strømnes, Laukvik 2 indivder sett i dag på Strømnes av min nederlandske navnebror Frans. FSO
Tjeld 15. mars Kilanpollen / Flakstad 60 - 70 individer i en flokk på næringssøk. PEI
Rødstrupe 13.og15. mars Bortersia, Sørvågen 1 ind. 1 ind dukket også opp 21.og 22. mars RWA
Fjæreplytt 12. mars Glåpen, Sørvågen 3-4 ind RWA
Sildemåke 12. mars Fyglefjæra, Vestvågøy Et individ JSI
Rødstrupe 12. mars Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Storspove 12. mars Høynesfjæra (Vestvågøy) 9 ind. Sannsynligvis noen som har overvintret. ABS
Grågås 12. mars Leknes 5 ind. fløy over Leknes, i retning Leknesfjæra. ABS
Gravand 12. mars Leknesfjæra 1 ind. (hann) ABS
Hettemåke 12. mars Leknesfjæra 2 ind. med hette ABS
Storspove 12. mars Høynesvøda, Vestvågøy 4 næringssøkende ind i fjæra. Bruker å bli sett om vinteren her. JOL/RLA
Polarsisik 11.mars Toftan, Vestvågøy 11 fugler i en ren polarsisikflokk. Aldri sett tisvarende før. HVÅ
Stær 10.mars Hagen (Ballstad?) 1 ind. Trofast som kommer år etter år til fuglekassen... DBE
Sildemåse 10.mars Napp, Flakstad 1 ind. Årets første registrerte obs av arten nord for Oslo på artsobservasjoner.no. Se bilde på lokallagets facebookside. JOL
Pilfink 9.mars Bortersia, Sørvågen 2 ind - tilbake etter en ukes fravær RWA
Grønnsisik 9.mars Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Grågås 6.mars Saupstad, Gimsøya 5 ind gikk inn for landing på ei mark ca kl.11:30. Se bilde på lokallagets facebook-side. FNY
Bergirisk 6.mars Flakstadsanden 8 stk. Næringssøkenden i fjære. FHE
Tjeld 6.mars Leknesfjæra  2 ind. ABS
Tjeld 4.mars Kilanleira/Flakstadpollen 5 stk i fjæra i Kilanleira/Flakstadpollen. Næringssøkende. OTO
Havsule 4.mars Gjersvoll, Laukvik 4 adult , 300 meter på kysten PBO
Laksand 3.mars Gjersvoll, Laukvik 4 hann på kysten PBO
Laksand 1.mars Skjepvatnet,Vestvågøy 2 hann i flukt OTO
Laksand 1.mars Farstadvatnet 2 hunn,3hann. Sov ved iskanten ved brua på Bøveien. OTO
Duetrost 1.mars Sandsletta , Austvågøy 1. observasjon av denne art i Vågan, og så på vinteren. I individ satt i grantopp ved Litjvannet, fløy i duppflukt innover dalen da jeg støkte den for å se flukt. Artig. FSO
Pilfink 1.mars Bortersia, Sørvågen Er fortsatt her på Bortersia ... RWA
Februar
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.

Ad sidensvanser: Hittil i år  har det vært til dels store flokker med sidensvanser rundt om i Lofoten. Derfor registrerer vi p.t. ikke observasjoner av denne arten.
 

Gråhegre 28. feb Napp, Flakstad 1 sterk tilgriset og svakt ind i fjæretjønna innerst på Napp. Den la seg sammen til en klump, og man kunne gå helt bort til den. Lå også en død stormåke der. JOL
Rødvingetrost 28. feb Haugbukta ved Gravdal 1 ind på mark innerst i bukta sammen med minst 67 gråtrost og 5 stær. Trolig overvintrer. I dag sang stæren. JOL
Rødstrupe 28. feb  Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Tårnfalk 27.feb Grunnfør, Hadsel 1 hann TEN
Vipe 27.feb Kilan, Flakstad 1 ind, første i Flakstad i år. DNY
Tårnfalk 27.feb Brenna,Vågan Næringssøkende.Stillet i lufta flere ganger. OTO
Vipe 27.feb Eggum, Vestvågøy 1 ind ved veien. Første obs på Vestvågøy i år. FNY
Fiskemåse 27.feb Fyglefjæra, Vestvågøy 1 2k (i sitt andre kalenderår) sammen med stormåser på isen. Første obs på Vestvågøy i år. Trekk eller overvintrer? JOL
Stær 27.feb Haugsmyra ved Gravdal 3 ind sammen med 16 gråtrost og 70 sidensvans. Første obs på Vestvågøy i år. Trekk eller overvintrere? JOL
Munk 26.feb Gravdal En hann sett noen dager. LUP
Enkeltbekkasin 26.feb Laukvik 1 individ Geitvegan , bak Kirkegården . FSO
Ringtrost 26.feb Flakstad Kirke Næringssøkende på jordet ved kirka. OTO
Jaktfalk 25.feb Vatnfjorden, vågan 1 ind fløy fra Rangeldalen over Vatnfjorden TEN
Tårnfalk 25.feb Berg Vestvågøy Et ind. stillet ca 50m fra kjøkkenvinduet i etpar minutter. Rødbrun rygg og svart tverrbånd ytterst under halen. RSI / JSI
Laksand 25.feb Napp, Flakstad 1 hann i havna. FNY
Polarsisik 24.feb Sund, Flakstad 1 ind. Ny kommuneart JWI
Kjernebiter 24.feb Svolvær 1 hunn på foringsplassen i dag . FSO
Munk 24.feb Svolvær 1 hann enda på foringsplassen. FSO
Bjørkefink 24.feb Svolvær 5 individer sett på foringsplassen i dag FSO
Bergand 24.feb Indre Grunnførfjord 2 hanner oe en hunn lå sovende midtfjords. FSO
Stær 24.feb Laukvik 1 individ ved moloen og i Margitfjæra. FSO
Tjeld 24.feb Svolvær 1 tjeld på trekke fra badeplassen under fjellet og vestover mot Svinøya. (overvintrer ? ) FSO
Grønnsisik 23.feb Bortersia, Sørvågen 1 hann og 2 hunner RWA
Bokfink 22.feb Bortersia, Sørvågen 1 hann ved foringsplasen sammen med ca 30 bjørkefinker RWA
Fossekall 20.feb I Tindselva, Moskenes 2 individer fløy under brua (E10), før den ene dykket gjentatte ganger i elva. IMA
Snøspurv 20.feb Nordvalle v/Fredvang campingplass 18 ind på stranden JWI
Havelle 20.feb Gjersvoll, Laukvik Vågan 1 ind PBO
Stær 19.feb Vikten 1 ind - ikke sett i Flakstad siden 14.12.2010 JWI
Praktærfugl 19.feb Gjersvoll (Laukvik) 1 hann, kansje flere, men avstanden for lang.
I flokk Ærfugler
PBO
Smålom 19.feb Gjersvoll (Laukvik) 2 ind 200 m på kysten i havet PBO
Teist 19.feb Gjersvoll (Laukvik) 3 ind i vinterdrakt dykket etter mat PBO
Laksand 19.feb Eggum, Vestvågøy 1 hann utenfor havna. JOL
Polarmåke 18.feb Sandneset, Flakstad 1 ind 3k JWI
Praktærfugl 17.feb i havet på Gjersvoll (Laukvik) 3 hanner og 2 hunner sett med teleskop PBO
Hønsehauk 17.feb Toftan, Vestvågøy 1 overflygende fugl HVÅ
Grønnsisik 17.feb Bortersia, Sørvågen 1 hann og 1 hunn RWA
Praktærfugl 16.feb 100 m på kysten i havet på Gjersvoll, (Laukvik) 1 flokk: 2 adult+3 1ekj hann og 15 hunn, 2 ad hann, 3 ad hann og 2 hunn PBO
Polarsisik 13.feb Huldreveien, Stamsund  1 ind. ABS
Fossekall 13.feb Munningen Holdalsvannet
(Vestvågøy)
Enslig fugl DNO
Havhest 12.feb Stamsund, Vestvågøy 1 ind lå og vasket seg i Langsundet i havna. Var tilgriset på undersiden RIL
Snøspurv 11.feb Sandøya, Vestvågøy Flokk med ca. 10 ind JOL/RLA
Krykkje 10.feb Oddan, Sørvågen Storinnrykket: mange hundre (kanskje tusener) sirklet over kolonien. Ankom 3 dager senere enn i fjor. RWA
Polarmåke 8.feb Sandneset, Flakstad 2 ind 4k+ JWI
Jaktfalk 8.feb Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Bokfink 6.feb Ramberg, Flakstad 2 ind hann JWI
Storspove 5.feb Ramberg, Flakstad 7 ind. Det har vært en flokk på Ramberg hver vinter siden 2007/2008, og kanskje tidligere JWI
Bjørkefink 5.feb Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Munk 5.feb Ramberg, Flakstad 1 hann JWI
Bjørkefink 4.feb Sand/Vestresand.Vestvågøy Ca 15 stk. Fløy sammen med Grønnfinken OTO
Polarsisik 4.feb Sandøya/Vestresand
Vestvågøy
2 stk. Bilder lagt ut på Artsobservasjoner. OTO
Snøspurv 2.feb Myrland, Flakstad 1 ind i fjæra JOL
Pilfink 1-28.feb Bortersia, Sørvågen 2 ind RWA
Januar
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
Pilfink 29.jan Bortersia, Sørvågen Tilbake (1 ind 29., 2 ind den 30.) etter fravær siden 20.jan RWA
Havelle 29.jan Osanpollen, Svolvær 1 ind TEN
Praktærfugl 29.jan Osanpollen, Svolvær Praktærfugl 2 ad + 1 2k hann og 2 hunner tilsammen med ca 150 ærfugl. TEN
Krykkje 29.jan Svolvær molo ca 50 ind TEN
Fjæreplytt 29.jan Svolvær molo 1 ind TEN
Smålom 29.jan Varied-Vikten, Flakstad 9 ind. Høyt tall for Flakstad om vinteren JWI
Fossekall 27.jan Nusfjord 1 Fossekall, næringssøkende i elva fra oppdrettsanlegget. Så fossekall der på samme tid i fjord. OTO
Fossekall 25.jan Øvervoll, Vestvågøy 1 Fossekall,næringssøkende. Holdt til i elva mellom Skjerpvatnet og Farstavatnet OTO
Bokfink 24.jan Nygårdsbakken, Fygle 1 ind i hagen JOL
Fossekall 23.jan Storfjord,Vestvågøy 1 individ, næringssøkende. OTO
Polarmåke 23.jan Ytresand, Flakstad 1 ind 4k+ JWI
Snøspurv 22.jan Sandneset, Flakstad 9 ind JWI
Rødstrupe 18.jan Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Krykkje 17.jan Sørvågen 12-15 ind. RWA
Kongeørn 15.jan Sørvågen 1 ungfugl (2k) RWA
Enkeltbekkasin 15.jan Sørvågen 1 ind RWA
Bjørkefink 15.jan Bortersia, Sørvågen 32 ind! RWA
Bokfink 14.jan Ballstad 2 han ind. DBE
Bjørkefink 14.jan Nedre Stamsund 7-8 Bjørkefinker landet på forinsplassen min i nedre Stamsund, sammen med gråsisik, og en Svarttrost. Første gang jeg har sett disse her nede, det samme gjelder Svarttrosten. OTO
Kjernebiter 13.jan Svolvær 1 hunn på foringsplassen i dag. FSO
Fjæreplytt 12.jan Alstadpollen,Vestvågøy ca 20 individer.Næringssøkende OTO
Munk 12.jan Ramberg, Flakstad 1 ind hann JWI
Enkeltbekkasin 12.jan Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Munk 11.jan Svolvær 1 hunn har hatt tilhold ved foringsplassen i Åsveien siden romjul. Beiter solsikkeskolmer og rognebær samt mjukt brød. FSO
Snøspurv 10.jan Sandneset, Flakstad 4 ind JWI
Bjørkefink 10.jan Bortersia, Sørvågen Hele 24 ind ved foringsplassen RWA
Rødstrupe 9.jan Berg, Vestvågøy Et ind. under solsikkefrømater. Spiser smulene som drysser fra grønnfinkene. Har vært her regelmessig siden november. JSI
Jaktfalk 9.jan Berg, Vestvågøy Et ind. fløy over JSI
Praktærfugl 9.jan Laukvik molo Ca 150 ind. + Mye sjøfugl laaangt ut i jakt på sill TEN
Gulnebblom 9.jan Laukvik molo 2 ind TEN
Smålom 9.jan Laukvik molo 4 ind TEN
Islom 9.jan Laukvik molo 2 ind TEN
Snøspurv 9.jan Laukvik molo 12 ind TEN
Krykkje 9.jan Gravdal ( i fjæra, nær skolen) 1 ind. ABS
Jaktfalk 9.jan Toftan, Vestvågøy 1 svevende fugl HVÅ
Hettemåke 9.jan Gravdal ( i nærheten av krysset opp til sykehuset) 1 ind. ABS
Skjærpiplerke 9.jan Eggum 2 ind. ABS
Rødvingetrost 9.jan Sund, Vestvågøy 2 ind. ABS
Snøspurv 9.jan Vik, Vestvågøy 1 hunn ABS
Sidensvans 9.jan Nusfjord, Flakstad 6 ind JWI
Rødstrupe 9.jan Nusfjord, Flakstad 1 ind JWI
Bokfink 9.jan Ramberg, Flakstad 1 ind hann JWI
Enkeltbekkasin 9.jan Vedvika, Sørvågen 1 ind RWA
Bjørkefink 8.jan Sund, Flakstad 1 ind JWI
Sidensvans 8.jan  Fredvang, Flakstad 166 ind JWI
Rødvingetrost 7.jan Ramberg, Flakstad 1 ind JWI
Bjørkefink 7.jan Ramberg, Flakstad 2 ind JWI
Gjerdesmett 6.jan Hornsbakken 32, Gravdal 1 ind. i hagen. RLA/MLA
Krikkand 4.jan Høynes, Vestvågøy 4 hanner og 2 hunner i en flokk med stokkender. JOL
Brunsisik 4.jan Bortersia, Sørvågen 1 ind sammen med 3 gråsisiker RWA
Stær 4.jan Bortersia, Sørvågen 1 ind. Første siden i høst RWA
Sidensvans 4.jan Bortersia, Sørvågen ca 200 ind RWA
Bjørkefink 4.jan Bortersia, Sørvågen 9 ind på foringsplassen og hele 12 ind den 6.jan + 13 ind 9.jan RWA
Pilfink 3.-20.jan Bortersia, Sørvågen 2 ind. som har vært her siden 2. nov 2010. RWA
Rødvingetrost 3.jan Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Bokfink 1.jan Huldreveien, Stamsund 1 han ABS
Gråtrost 1.jan Rokkvika, Stamsund

1000+ ind. Hele Rokkvika levde. Det var som å se krykkjeflokkene i Vedøya på Røst.

ABS

 

Meld dine observasjoner

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre. (Spesifiser i Kommentarer-feltet).
 
Ditt navn og adr.
+ evt. epost / tlf.
Jeg vil være anonym: Klikk i ruta hvis du ikke vil at forbokstavene dine skal oppgis:
Arten du vil melde:
Når så du den:
Hvor så du den:
   
Kommentarer:
(f.eks. antall, kjønn, mm.)
Validering:
Skriv dette tallet i feltet. Dette er for å unngå spam.

 

*Observatører
ABE - Aksel Benjaminsen
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
ASO - Arnt Solheim
BAM - Boy-Asle Markussen
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BLA - Berit Lamøy
CMI - Christian Mietzner
DBE - Dag Berg
DNO - Dagfinn Nordstrand
DNY- Daniel Nygård
EFO - Eric Fokke
EBE - Espen Bergersen
FCH - Frank Christensen
FGJ - Frode Gjedrem
FHE - Frithjof Henriksen
FNY - Fridthjof Nygård
FOH - Finn Oluf Henriksen
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
HAI - Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IAR - Ingrid Arctander
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JAS - Jan Roar Aspenes
JGH - John Gunnar Halse
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JLA - Jorunn Tetlie Larsen
JOL - Jon Olav Larsen
JPE - Jørgen S. Pedersen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
JSO - Jørgen Solbakk
JST - John Stenersen
JAW - Jan Winther
JWI - Jim Wilson
KHA - Ketil L. Hansen
KIN - Kjell Inge Nilsen
LDI - Lilian Dijkema
LEJ - Leon Johansson
LJO -Liv Ellen Johnsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
LPE - Leif Pedersen
LUP - Leif Uppheim
MAR - May Arild
MKE - Maria Krüger Enge
MMM - Max M. Manus
MOL - Mildrid Olsen
MLA - Mette Wright Larsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OHE - Ole Lykke Henriksen
ONI - Oddleif Nilsen
OSV - Oluf Svendsen
OTO - Oona Torgersen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PBO - Piet Bouma
PEI -  Pål Eikås
RDA - Reinert Dahlberg
RIL - Rolf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RSI - Reidun Sirnes
RWA - Robert Walker
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SSO - Sten A. Solhaug
TBE - Trine Berntsen
TEN - Thomas Engberg
TLA - Terje Laukkanen
TMA - Tom Magnussen
TAA - Tomas Aarvik

 
Tilbake til sidetoppen