Observasjoner, 2012

Meld dine observasjoner


NB: Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Bruk skjemaet nedenfor (Klikk her)

Klikk her for Årets observasjoner 2011
Klikk her for Årets observasjoner 2010
Klikk her for Årets observasjoner 2009
Klikk her for Årets observasjoner 2008
 

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*

NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
December 2012
 
Snøspurv 28.des Skagensanden, Flakstad Uvanlig årstid? MMY
Alkekonge 25.des Flakstadpollen ytre del, Flakstad kommune 2 ind næringssøk. Mange arter i pollen den dagen, antar at dårlig vær på yttersia er årsaken. MMY
Furukorsnebb 25.des Fygleåsen, Vestvågøy Ca. 20 fugler av begge kjønn. HVÅ, MAR
Sidensvans 24.des Bortersia, Sørvågen ca 20 ind RWA
Alkekonge 22.og 23.des ca 1 km utfor Sørvågen Småflokker med alkefugler á 2-8 ind hvorav i alle fall  den ene flokken på 5 var alkekonger. Ny kommuneart. RWA
Bokfink 24.des Reine Ett ind ved kirkegården RWA
Bokfink 22.des Huldreveien, Stamsund 1 ind. på foringsplassen ABS
Gulnebblom 17.des Vikspollen, Vestvågøy Ett ind. i vinterdrakt ved Tåa. PEI
Bokfink 15.des Skjelfjord, Flakstad kommune På foringsplass med grønnfink, bjørkfink, gråsisik, gråtrost og kjøttmeis. MMY
Bokfink 14.des Ramberg 1 ind hann på fuglebrett JWI
Rødstrupe 12.des Gravdal, Sundsveien 8  

LUP

Nøtteskrike 1.des Ved Opdøl Skole, Vestvågøy. En fugl. Tredje kjente obs i kommunen.

BNI

 
November 2012
 
Jaktfalk 30.nov Klevstad VVØ En meget lys jaktfalk i følge med to kongeørner og en havørn. BKL
Grønlandsmåke 24.nov Osanpollen, Svolvær en 1k utenfor pelagiske. En praktærfugl (ad hann) tilsammen med ærfugl på pollen TEN
Hornugle 19.nov Laukvik, ved 'nyveien' 1 fugl TEN
Hønsehauk 15.nov Mærrvoll Vestvågøy 1 stk. hunn. Fanget inne i et hønsehus, hvor den hadde slått en høne. Fugelen var blind på et øye og avmagrende, avlivet. BKL
Blåmeis 11.nov Ramberg 2 ind. Ny kommune art JWI
Sidensvans 11.nov Fredvang, Flakstad 5 ind JWI
Munk 8.nov Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Blåmeis 8.nov Bortersia, Sørvågen 1 ind. Også sett 15. nov. 2 ind fra 19.-21. nov RWA
Svartmeis 5.nov Jorden , Laukvik 3 individ beitende på granfrø like ved rv88.Granmeisene beitet frø i snøen, mens svartmeisene hang opp ned i konglene. FSO
Haukugle 5.nov Rangeldalen, Vågan 1 individ jaktet i en flokk fjellryper over skoggrensa. Trodde først det var en falk. FSO
Hornugle 2.nov "Farstadvannskogen", Vestvågøy 1 fugl

HVÅ

 
Oktober 2012
 
Konglebit 31.okt Leknes 2 fugler. Min første obs. av arten i Vestvågøy kommune. HVÅ
Sidensvans 31.okt Eltoft Småflokk BKL
Konglebit 31.okt Klevstad Småflokker. En smalt inn i stuevinduet med dødelig utgang BKL
Sidensvans 30.okt Bortersia, Sørvågen Ca 100 ind i hagen, 31. okt 150+ i hagen. Litt av et syn! RWA
Konglebit 28.okt Skogen ved Nusfjordkrysset, opp til Vasshalsen, Flakstad Kommune 5 eks. Spiste på kongler i granskogen. MMY
Dvergfalk 28.okt Bortersia, Sørvågen 1 hunn/juv. Sen obs. RWA
Konglebit 27.okt Skippergården camping, Laukvik 25 ind TEN
Fjellvåk 26. okt Eltoft   BKL
Konglebit 23-26. okt Bortersia, Sørvågen 5 ind, meska seg på rognbær. 5 år siden sist arten er sett her.
2 ind 24. og 8-10 ind 25. okt.
3 ind 26. okt. 29.-30. okt 4-11 ind
RWA
Haukugle 21-22. okt Vågan Totalt 3 individer observert langs veiene i Vågan kummune - Kvitforsen, Tengelfjorden og Austnesfjorden TEN
Sidensvans 21.okt Laukvik, skippergården camping 12 ind TEN
Ringdue 21.okt Delp En katt klarte dessverre at ta livet av dua som var trett. TEN
Rødnebbterne 21.okt Laukvik molo 1 adult N om moloen. Seint. 1 Gulnebblom i vinterdrakt nært land. TEN
Spurvehauk 21.okt Laukvik, skippergården camping 1 ind. Har vært i området i ca en uke. Ca 400 rødvingetrost og gråtrost i området(høyt antall). TEN
Linerle 21.okt Toftan, Vestvågøy 1 sen observasjon MAR,HVÅ
Hærfugl 18.okt Ramberg 1 ind sett i området rådhuset - skolen. Flere her blitt sett i Norge de siste dagene - nærmest - Vega JWI
Hønsehauk 18.okt Glåpen, Sørvågen 1 ungfugl RWA
Sidensvans 13.okt Offersøya, Vestvågøy 2 ind. på Offersøya, hørt og sett. ABS
Brunsisik 12.okt Toftan, Vestvågøy En voksen hann ble ringmerket HVÅ
Sidensvans 8.okt Moland, Vestvågøy 10 sidensvans i hagen EFO
Laksand 7.okt Nedre Storfjordvann, Vestvågøy En hunn sto på en stein og pusset fjærdrakta. PEI
Ringtrost 7.okt Rokkvika/Stamsund Minst 4 ind. ABS,JPS
Rødstrupe 7.okt Hagskaret, på Stamsundsia 1 ind. sang i solen ABS,JPS
Fjellvåk 7.okt Hagskaret 1 ind. satt i et tre like ovenfor hovedveien. ABS,JPS,  BFO, EFO
Alkekonge 7.okt Ytre Borgpoll, Vestvågøy 1 ind. ble observert og studert i minst 30 min. ABS,JPS, JGJ, BFO, EFO
Fuglekonge 7.okt Skogen ved Borge kirke 2 ind. ABS,JPS, JGJ, BFO, EFO
Fuglekonge 7.okt Granskogen, Nusfjordmarka, Flakstad Kommune Så en hann. Hørte flere eks som sang. Ant 2-3 stk. MMY
Munk 6.okt Bortersia, Sørvågen 1 hunnfarget ind RWA
Låvesvale 5-6.okt Sørvågen (Glåpen) 4 ungfugler RWA
Gulbrynsanger 5.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Blåmeis 5.okt Bortersia, Sørvågen 2 ind. Flere år siden sist. RWA
Grankorsnebb 4.okt Hagskaret, Stamsundsiden En enslig han satt i et tre like ved veien. Hørte noen andre ukjente fugler i nærheten, men greide ikke å få øye på dem,så det kan ha vært flere av samme arten. ABS
Ringdue 3.okt Glåpen, Sørvågen 12 ind vaglet i Glåpen. Først var det 7, så 9 så 12 ind. 1 ind også sett den 18. oktober RWA
Ringdue 3.okt Selfjord, Flakstad 2 ind JWI
Rødstrupe 2.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind i hagen RWA
Gulbrynsanger 1.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind i hagen

RWA

 
September 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Gulnebblom 30.sept Vikspollen,Vestvågøy En ad. i sommerdrakt PEI
Ringdue 28.sept Bortersia, Sørvågen 3 ind fløy over Sørvågen. 1 ind rastet i Glåpen. 1 ind i Glåpen også den 29. RWA
Hagesanger 27.sept Sandøya, Vestvågøy 1 ind i hagen JOL
Kortnebbgås 20.sept Berg, Vestvågøy Flokk ca. 100 fløy sørover i 400-500m høyde kl 1930. JSI
Haukugle 20.sept Djupdalen i Stamsund. 1 ind JAM
Munk 20.sept Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Munk 19. sept Toftan, Vestvågøy. 1 ung hann ble ringmerket. HVÅ
Gulbrynsanger 11. sept Bortersia, Sørvågen 1 ind i hagen. RWA
Blåstrupe 9. sept I en hage på Fredvang. 1 hann, i vinterdrakt. MMY
Lappspove 7. sept Saupstadneset, Gimsøya 8 fugler HVÅ
Lappspove 7. sept Halsvågen, Leknes 2 fugler HVÅ
Tundralo 7. sept Saupstadneset, Gimsøya 5 ind. HVÅ
Gjerdesmett 5. sept Bortersia, Sørvågen 1 ind, næringssøkende. Tok seg god tid i hagen. RWA
Haukugle 1.og 2. sept I bebyggelsen på Vester Nesland 1 ind. spisende på rype. Halvspist årshare registrert et par dager før, sannsynligvis tatt av samme fugl.
Fotograferte haukugla.

KIN

 
August 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Sandløper 29.aug Uttakleiv De 3 første i høst i Vestvågøy HVÅ
Trepiplerke 27.aug Kilheia, Flakstad Skiller seg litt fra Heipiplerke. Har hørt spillet i samme område før, uten å se fuglen. MMY
Sangsvane 27.aug Himmelvatnet, Flakstad Et par + 1 1K. Har flyttet fra opprinnelig reirsted, mot øst. MMY
Havsvale 26.aug Eggum, Vestvågøy 1 fugl ble ringmerket. HVÅ
Haukugle 23.aug Bortersia, Sørvågen 1 ind. RWA
Småspove 23.aug Glåpen, Sørvågen 3 ind RWA
Haukugle 21.aug Skjelfjord, Flakstad 1 ad. rastende i hagen til naboen. (Ny kommuneart) MMY
Hagesanger 21.aug Bortersia, Sørvågen 1 ind. RWA
Sivsanger 20. aug Bortersia, Sørvågen 1 voksen fugl. Ny art i hagen min! RWA
Sivsanger 19. aug Kabelvåg ved Ørsnes privatskole 5+ ungfugl OHE
Gråfluesnapper 18. aug Bortersia, Sørvågen 1 ind (Også sett 20. og 21.aug). Sist sett 5.sept. RWA
Haukugle 17. aug kirkegården Laukvik 1 ind som fløy rett ved fv 888 TEN
Kongeørn 15. aug Djupfjorden i Moskenes 3 ind, hvorav minst én var 1k. Sjelden jeg ser kongeørn i Moskenes. RWA
Sotsnipe 14. aug Vågan, Kabelvåg i fjære ved Ørsnes 1 rastende OHE
Temmincksnipe 14. aug Vågan Kabelvåg i fjæra ved Ørsnes 1 individ svært tillitsfull OHE
Havsule 14. aug Buholman, mellom Moskenesøya og Værøy. ca 230 ind i kolonien, inkl. en god del unger.  RWA
Haukugle 14. aug Lysløypa i Stamsund 1 ind. satt på en lysstolpe ABS
Gråfluesnapper 14. aug Huldreveien, Stamsund 2 ind. ABS
Rødstjert 13. aug Berg, Vestvågøy En hunn fanget insekter i hagen. JSI
Steinvender 11. aug Saltisen, Vestvågøy Minst 23 næringssøkende ind. Ikke registrert så mange i kommunen før. JOL
Polarsnipe 11. aug Saltisen, Vestvågøy Minst 5 næringssøkende ind. Den ene var i nesten full sommerdrakt og haltet. JOL
Hagesanger 10. aug Store Molla , Vågan 1 individ sett ved Heimlandet ved Borkvikvannets østside. FSO
Brushane 10. aug Korshavn, Flakstad 32 ind. på jordene JWI
Polarsnipe 10. aug Korshavn, Flakstad 44 ind (42 1 k, 2 ad). Også sett i flukt Øvrevalle 9.8.2012 (samme flokk) JWI
Sandløper 10. aug Ytresand, Flakstad 17 ind - alle 1k JWI
Munk 9. aug Store Molla , Vågan Fant et hekkende par med min 2 unger som ble foret på bakken, stedet er Labakkan ved Borkvikvannet. FSO
Polarsisik 6. aug Toftan, Vestvågøy 1 gammel hann ble ringmerket. HVÅ
Dvergfalk 3. aug Valberg Vestvågøy 3 ind. Antagelig unger av årets kull. JAM
 
Juli 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Skjære juli Hag, Vestvågøy To nesten helt sorte unger. Vanlige foreldre. Se bilde på artsobservasjoner og på facebook (kommer). HVÅ
Brushane 29.juli Saltisen, Vestvågøy 18 rastende ind. Høsttrekk. JOL
Sotsnipe 29.juli Vestvågøy 24 ind i Saltisen og 32 ind i Svanvatnet. Nå er høsttrekket av ungfugler igang. JOL
Sotsnipe 28.juli Sandneset, Flakstad 8 ind dukket opp 23:30.Tvunget ned fra trekk pga lav skydekke?

JWI

Havhest 23.juli Sandneset, Flakstad 8 ind. 100m fra land i dårlig vær. Ny kommuneart

JWI

Jordugle 21.juli Korshavn/Øvrevalle, Flakstad 1 ind. Skal har vært sett her flere ganger i sommer iflg hyttebeboere

JWI

Lappspove 17.juli Stor-Lamholmen, Flakstad 27 ind - rastende ved høyvann

JWI

Myrsnipe 17.juli Ytresand, Flakstad 32 ad. Sannsynlivis tvunget ned fra trekk av tåke

JWI

Tundrasnipe 17.juli Ytresand, Flakstad 2 ad

JWI

Alaskasnipe 12 og 14.juli Storeidøya, Vestvågøy Alaskasnipa dukket opp igjen i Svanvatnet etter å ha vært borte siden 24.juni.

JST / JOL
/ HVÅ

Tundrasnipe 11-14.juli Storeidøya, Vestvågøy 1 ind i Svanvatnet, nr 2 så langt i Nord-Norge i år. Sees under høsttrekket.

JST / JOL
/ HVÅ

Strandsnipe 5.juli Mølnarodden, veien opp til Solbjørn. Fjæra ved kraftstasjonen 2 Strandsniper, par. Lokkesang. Uredde. 10 m avstand ca.

MMY

Rødstjert 5.juli Mølnarodden, veien opp til Solbjørn. Bak kraftstasjonen 1 par, sang/spill, spiste insekter. Ikke engstelige. Avstand ca 5 meter.

MMY

 
 
Juni 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Varsler 28.juni Eggum 1 ind ASO
Lappspove 28.juni Lamholmen, Flakstad 2 ad i sommerdrakt JWI
Svømmesnipe 23.juni Storeidøya, Vestvågøy Enda en spennende fugl i Svanvatnet. 1 næringsøkende ind. JOL
Alaskasnipe 20.juni Storeidøya, Vestvågøy 1 næringssøkende ind i Svanvatnet. Ny kommuneart JOL
Tundralo 18.juni Storeidøya, Vestvågøy 1 ind i Svanvatnet JOL
Jordugle 14.juni Justad og Rolvsfjorden 2 stk på Justad. Og 2 stk i Rolvsfjorden (Strandslett),Vestvågøy. Stor aktivitet,med mange overflyvninger! OTO
Svartand 11.juni Eggum Ingen uvanlig art, men uvanlig antall. Ca. 200 fugler på sjøen. HVÅ
Mandarinand 11.juni Ytre Borgpoll To hanner. Har vært her i ca. 2 uker. Overveiende sannsynlig at dette er de samme fuglene som ble oppdaget i Skjelfjord 8/5. HVÅ
Tyrkerdue 10.juni i hagen på Indresand, Fredvang 1 individ. Ble sett flere ganger de dagene rundt den 10 juni. SSO
Strandsnipe 10.juni Djupfjorden, Moskenes Ett par RWA
Ringtrost 10.juni Djupfjorden, Moskenes 1 ind RWA
Lunde 10.juni Utfor Moskenes og Glåpen Spredte individer på havet, næringssøkende RWA
Tårnfalk 10.juni Markvatnet, Flakstad 1 hann JWI
Skjeand 9.juni Storeidevannet Vestvågøy 1 hann i rufsete og begynnende myting. FSO
Kortnebbgås 9.juni Storeidevannet Vestvågøy 4 individer sett. FSO
Lappspove 9.juni Leknesfjæra 1 individ i sommerdrakt . FSO
Sandløper 9.juni Halsvågen Vestvågøy 1 individ i sommerdrakt sammen med myrsniper. FSO
Vendehals 9.juni Alstadlia, Vestvågøy 1 syngende individ i Lia inne på sørsia av Alstadpollen. FSO
Brushane 8.juni Farstadvannet, VVØ En mørkfarget hann i sin flotteste stas, og ei hoa. Holdt til ved elvemunningen. OTO
Skjeand 8.juni Lomtjønna, Offersøy, Vestvågøy Så først 2 stk, en hann og ei ho.Den 9/6 var det kommet ei ho til, altså 3 stk. OTO
Tyvjo 8.juni Sørvågen 1 mørk ind på havet utfor Glåpen fyr RWA
Taksvale 6.juni Borgvatnet ved Leknes Ca. 20 fugler. SNE
Gluttsnipe 6.juni Bollemyrene, Vestvågøy 1 fugl NOF
Sotsnipe 6.juni Bollemyrene, Vestvågøy 1 fugl NOF
Pilfink 5.juni Laukvik 1 ad fugl på solsikkemater i hagen til Elin/Ramesh ved oppkjørselen til Skola. En mulig hybrid også sett. FSO
Sivsanger 5.juni Hagvannene, Vestvågøy 1 syngende fugl. HVÅ
Makrellterne 5.juni Sørvågen min 2 ind RWA
Sandløper 4.juni Fredvang 1 fugl JST
Gjøk 4.juni Mellom E10 og Nusfjord 1 ind hørt RWA
Rødstjert 4.juni Hagskaret ved hoppbakken, Vestvågøy En syngende hann. HVÅ
Rødnebbterne 3.juni Flakstadpollen Ca 15 ind MEG/JOL
Løvsanger 3.juni Sørvågen Omsider ... RWA
Havelle 3.juni Vik, Vestvågøy 4 ind. ABS
Alke 3.juni Vik, Vestvågøy Ca 15 ind. ABS
Dvergfalk 3.juni Sletteng, Vestvågøy 1 ind. ABS
Gjøk 3.juni Gimsøy 1 ind. i Vinjedalen ABS
Rødstrupe 3.juni Gimsøy Minst 2 syngende ind. i Vinjedalen. ABS
Dvergsnipe 3.juni Svanvatnet, Vestvågøy 1 næringssøkende ind JOL
Ringgås 2-3.juni Fredvang, Flakstad 4 ind 2.juni, 2 ind 3.juni

MMY/MEG/
JOL

Stripegås 2.juni redvang, Flakstad 1 ind sammen med grågås på ei mark MMY/JOL
Laksand 2.juni Fredvang, Flakstad 2 hanner MMY/JOL
Gravand 1.juni Ved Medvol på Fredvang i ei elv 2 stk, muligens et par

SSO

 
Mai 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Gråfluesnapper 31.mai Storfjordskogen, Vestvågøy 2 ind JOL
Rosenfink 28.mai Moland/Vestvågøy En helt rødt han fugl. EFO
Heilo 28.mai Kilheia, Flakstad 1 ind hørt JOL/MMY
Makrellterne 28.mai Kilanleira, Flakstad 2 ind JOL
Steppeørn 27.mai Svolvær 1 individ , trolig en fugl i sitt 2. år sett ved Badeplassen under fjellet.
Først trodde jeg det var en storskrikeørn,satt og spiste på en overkjørt rev i vegkanten.
FSO
Låvesvale 26.mai Øvrevalle, Flakstad Minst 6 næringssøkende ind over ei tjønn JOL
Blåstrupe 26.mai  Indre Kilan, Flakstad 2 syngende hanner JOL
Myrsnipe 26.mai Ytresand, Flakstad 2 næringssøkende ind JOL
Gråfluesnapper 26.mai Svolvær 1 individ ved østsiden av Strandelva. FSO
Tornirisk 25.mai Sauøya, Henningsvær 1 ho på foringsplassen JST
Lappspurv 25.mai Skjelfjord, Flakstad Kommune Et voksent par var på fuglebrettet mitt 25.05.12 kl. 16.30. Spiste fuglefrø. MMY
Boltit 24.mai Helfjellet og Veten, Vestvågøy Borg Vikingleirskole med elever fra Ballangen, Tjeldebotn og Melbu på tur over fjellet: Vi så 3 ind. på Helfjellet og 2 ind. på Veten. PEI
Myrsnipe 24.mai Leknesfjæra 1 fugl sammen med 10 sandlo HVÅ
Låvesvale 24.mai Bortersia, Sørvågen 2 ind RWA
Gransanger 24.mai Bortersia, Sørvågen 1 syngende ind RWA
Blåmeis 23.mai Stamsund, Vestvågøy En syngende hann. JAM
Trane 23.mai Moland, Vestvågøy 1 eks, høyt i himmelen EFO
Brushane 23.mai Skjerpvatnet, Vestvågøy 1 næringssøkende brushøne JOL
Buskskvett 23.mai Steira, Vestvågøy 1 syngende hann NOF
Pilfink 23.-24.mai Bortersia, Sørvågen 7 ind!  Tilbake "mannsterk" etter over ett års fravær Sist sett 28. april 2011 - og da kun 2 ind. RWA
Gjøk 22.mai Kyllingdalen, Ballstad Flaug over Dalsvatnet og "ko,koa" oppi lia JIB
Gjøk 22.mai Slydalen,Vestvågøy Sa ko-ko 5-6 ganger ovenfor skyttebanen. OTO
Grågås med unger 22.mai Steine,Vestvågøy Et grågåspar på stranda hadde allerede klekt ut 2 unger. OTO
Strandsnipe 21.mai Kilanleira, Flakstad 1 ind JOL
Rugde 21.mai Indre Kilan, Flakstad 1 rugdetrekkende ind om kvelden JOL/MMY
Blåstrupe 20.mai Gimsøya 1 syngende hann Årstrand. FSO
Gråsisik 20.mai Skreigata Ballstad 1 Ind flyvende i hagen. PBE
Rødnebbterne 19. mai Store Molla , Raftsundet 8 ind på trekk ved Finnvik fergeleie. FSO
Jordugle 19. mai Ved veien til Nesje, Vestvågøy 1 ind. fløy opp like ved veien, og satte seg på en tue et stykke bortenfor. ABS
Gulerle 18. mai Saupstad, Gimsøya 1 fugl av underarten såerle JST
Myrsnipe 18. mai Saupstadneset, Gimsøya 2 ind. JST
Polarsnipe 18. mai Høynes, Vestvågøy Ca 30 flygende fugler JST
Rødnebbterne 18. mai Saltisen, Vestvågøy 1 hvilende fugl JST
Sandsvale 18. mai Borgvatnet ved Leknes Min.3 fugler HVÅ
Blåstrupe 18. mai Bolle, Vetsvågøy 1 syngende ind JOL
Sanglerke 18. mai Bolle, Vestvågøy 1 ind sang høyt i sky JOL
Tyvjo 18. mai Ved Ramberg, Flakstad 1 mørk og 1 lys tyvjo på Brattbakkan JOL
Svarthvit fluesnapper 18. mai Flakstadøya 1 ind på Napp og i 1 Nusfjord JOL
Løvsanger 18. mai Indre Kilan, Flakstad 2 syngende ind JOL
Låvesvale 18. mai Skreigata Ballstad 1 stk flyvende over huset. PBE
Sivspurv 18. mai Offersøya, VVØ  1 Syngende individ på tur ut mot Kollvika PBE
Blåstrupe 18. mai Offersøya, VVØ 2 stk observert i krattet på tur ut mot kollvika. PBE
Gråsisik 17-18. mai Bortersia, Sørvågen 1 ind - årets første for meg RWA
Gjøk 17. mai Krogtoft (Vestvågøy?) Hørt av Helene Klausen. BKL
Løvsanger 17. mai Stamsundmarka 1 kvitrende ind. ABS
Havhest 17. mai Eggum, Vestvågøy Rundt 10 ind trakk sørvestover. JOL
Storjo 17. mai Eggum, Vestvågøy 5 ind trakk enkeltvis sørvestover i løpet av en times tid. 2 av dem stoppet for angripe havsuler og la seg på vannet før de fløy videre JOL
Rugde 16. mai Mellom Sjurbakkan og Tordalshalsen, VVØ 1 Ind flyvende over bilen i 10tia på kvelden PBE
Strandsnipe 16. mai Flere steder på Vestvågøy Flere fugler sett da lokallaget var på tur til Gimsøya. NOF
Rødstjert 15. mai Svolvær 1 syngende hann på toppen av åsveien halvsju i dag tidlig. FSO
Løvsanger 14. mai Laukvik 2 syngende ind på 2 steder i bygda, oppdaget først av Patrik Sævenstad FSO
Småspove 13. mai Bergspollen, Vestvågøy 1 fugl HVÅ
Svarthvit fluesnapper 13. mai Indre Borgfjord, Vestvågøy En hann. Satt like ved fuglekassen i hagen. DNO
Svarthvit fluesnapper 13. mai Toftan, Vestvågøy
1 hann
MAR,HVÅ
Trane 12. mai Hagvannene, Vestvågøy 1 fugl MAR,HVÅ
Grønnsisik 12. mai Gravdal 1 hann LUP
Laksand 11. mai Farstadvatnet, Vestvågøy 1 hann i praktdrakt HVÅ
Låvesvale 10. mai Storeidvatnet, Vestvågøy Min. 4 fugler HVÅ,ABS
Mandarinand 8. mai Skjelfjord, Flakstad 2 ind, ca kl 20 MMY
Trane 8. mai Sandsletta, Vågan 1 ind trekte sakte mot NV Kl 1635 TEN
Tyvjo 8. mai Eggum, Vestvågøy 3 mørke ind trakk enkeltvis nordøstover i løpet av 45 min. JOL
Havsule 6. mai Oddskjæran Gimsøy minst 150 individer TEN
Lunde 6. mai Gimsøystraumen ved Brenna 4 individer nært land. Den siste uka har 100 tals lunde setts utenfor Laukvik (4-12 km utenfor land) TEN
Gulnebblom 6. mai Gimsøystraumen ved Brenna 1 sommerdrakt og 1 vinterdrakt. TEN
Kvitkinngås 6. mai Berg, Vestvågøy Flokk på ca 30 kom inn over Buksnesfjorden ved nitiden JSI
Steinskvett 5. mai Storsandnesdalen, Flakstad 1 par JOL
Heipiplerke 5. mai Flakstadøya 3 ind på Myrland og 2 i Storsandneddalen JOL
Fjellvåk 5. mai Selfjord, Flakstad 1 ind JWI
Krikkand 4. mai Glåpen, Sørvågen 1 hann RWA
Heipiplerke 4. mai Glåpen, Sørvågen 3 ind RWA
Smålom 3. mai Indre Borgpollen , Vestvågøy 2 individer nært land.Sansynligvis et par. DNO
Steinskvett 3. mai Rokkvika, Stamsund 1 stk.Fløy over veien. OTO
Ringtrost 3. mai Rokkvika, Stamsund minst 2 syngende individer. OTO
Linerle 3. mai Rokkvika, Stamsund 2 stk fløy over veien OTO
Tyvjo 3. mai Grunnførfjord , Austvågøy 1 ind mørk fase ved fyllinga nord for Delp. prøvde å parasittere ei siland hunn. FSO
Toppand 2. mai Laukvik 1 par i Strømnestjønna. FSO
Svarthalespove 2. mai Halsvågen, Leknes 3 fugler JST
Storlom 2. mai Storvatnet Ballstad 1 ind.

DBE

Storlom 2. mai Farstadvatnet, VVØ 1 par

NOF Lofoten II

Polarsnipe 1. mai Morfjorden, Austvågøy 4 individer i overgangsdrakt mellom vinter/sommer.Svært tidlig. FSO
Lappspove 1. mai Morfjorden, Austvågøy 5 individer sett ved Øra , i Naturreservatet. 2 var utfargede hanner. FSO
 
April 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Sivspurv 29.april Bolle, Vestvågøy 1 syngende ind ved Kretjønna JOL
Havsule 27.april Vikten 1 ind. Den første i Flakstad i år JWI
Storlom 27.april Flakstadpollen 1 ind DLI/JOL
Gransanger 27.april Storvatnet ved Nusfjord 1 syngende ind DLI/JOL
Rødstilk 27.april Kilanleira, Flakstadpollen 1 ind DLI
Lomvi 27.april Sandneset, Flakstad 1 ind JWI
Hettemåse 27.april Sørvågvannet 1 ind, uvanlig i Moskenes RWA
Siland 27.april Sørvågvannet 2 ind RWA
Bergand 26.april Strømgård, Vestvågøy 1 par HVÅ
Fjellvåk 26.april Borg   SEV
Lappspurv 26.april Saupstad, Gimsøya Min. 3 fugler blandt ca 200 snøspurv. HVÅ
Fjellvåk 26.april Limstrandkrysset, Vestvågøy 1 svevende fugl HVÅ
Ringtrost 26.april Kyllingdalen Ballstad 1 ind DBE
Heipiplerke 26.april Kyllingdalen Ballstad 3 ind DBE
Linerle 26.april Ballstad 2 ind.tot. ved skola og ved fjæra DBE
Enkeltbekkasin 26.april Nappskaret, Flakstad 1 syngende ind mellom Nappskaret og Storvatnet. JOL
Gråtrost 26.april Nappskaret, Flakstad Minst 2 ind i granskogen JOL
Gråtrost 25.april Storfjordskogen, Vestvågøy Minst 1 overflyvende ind hørt JOL
Måltrost 25.april Storfjordskogen, Vestvågøy 2 syngende ind JOL
Bergirisk 25.april Bortersia, Sørvågen 6 ind, næringssøkende (18 ind den 27. apr) RWA
Kortnebbgås 24.april Gimsøya 79 individer inne på Saupstad-myran. Kom trekkende lavt over sjøen fra vestvågøysia. FSO
Hvitkinngås 24.april Gimsøya 2 individer Saupstadmyrene . FSO
Dvergfalk 24.april Gimsøya 1 hann spillflygende på Gimsøya i kveldinga. FSO
Ringtrost 24.april Jorden , Laukvik 1 syngende hann ca kl 15.00. FSO
Rødstilk 24.april Storeide, VVØ 1 fugl HVÅ
Heilo 24.april Gimsøya 2 individer Saupstad-neset. FSO
Heilo 24.april Bolle, Vestvågøy 4 fugler HVÅ
Ringtrost 24.april Storvatnet ved Nusfjord 2 ind, den ene syngende. Første registrerte i Nord-Norge i år. JOL
Bokfink 24.april Flakstadøya 1 ind Indre Kilan og 1 ind Storvatnet ved Nusfjord. JOL
Jernspurv 24.april Flakstadøya 2 syngende ind i Indre Kilan og 2 syngende ind ved Storvatnet ved Nusfjord. JOL
Bergirisk 24.april Vareid, Flakstad Minst 1 overflyvende ind JOL
Sivspurv 24.april Indre Kilan, Flakstad 1 syngende hann JOL
Gjerdesmett 24.april Storvatnet ved Nusfjord 1 syngende ind JOL
Måltrost 24.april Flakstadøya 1 syngende ind Indre Kilan og 2 syngende ind Storvatnet ved Nusfjord. JOL
Rødvingetrost 24.april Flakstadøya 1 ind Vareid, 1 ind Indre Kilan og 11 ind Storvatnet ved Nusfjord. JOL
Storspove 24.april Besselvågen, Sørvågen 2 ind i fjæra RWA
Gransanger 23.april Svolvær 1 individ i kveldinga i Kongsmarka. Hørt flere steder dagen etter. FSO
Kortnebbgås 23.april Bolle, Vestvågøy 2 næringssøkende ind JOL
Vipe 22.april Ved Leknes travbane 4 stk PBE
Fjellvåk 22.april Austvågøy 1 par i kurtise og fluktlek fra morgenen av. FSO
Jernspurv 22.april Laukvik 2 syngende individ Jorden Laukvik, tidlig på morgene. Hørt flere steder i Svolvær og laukvik dagen etter. FSO
Måltrost 22.april Svolvær 1 syngende individ Kongsmarka i kveldinga. FSO
Linerle 22.april På altanen, Indresand, Fredvang 1 individ SSO
Bjørkefink 22.april Myklevik, Stamsund. 1 hann JAM
Gransanger 22.april Toftan, Vestvågøy 1 fugl MAR, HVÅ
Snøspurv 22.april Bortersia, Sørvågen 6 ind (+ 8 ind den 23. og 12 ind den 27.) RWA
Linerle 22.april Bogen, Sørvågen 1 ind RWA
Krikkand 21.april Laukvik 8 individer , 4 par på Strenden(Laukvik naturreservat) FSO
Enkeltbekkasin 21.april Laukvik , Austvågøy 1 spillende individ ved Årvikelvas utløp. FSO
Snøspurv 21.april Kyllingdalen Ballstad Ca.100 ind. flygende. DBE
Skjærpiplerke 21.april Ballstad 1 ind. i fjæra DBE
Grønlandsmåke 21.april Sandneset, Flakstad 1 ind. Ad JWI
Toppand 21.april Straumgård, Vestvågøy 4 hanner HVÅ
Rødvingetrost 20.april Gravdal, Vestvågøy 1 syngende ind i Risakslaskogen om kvelden. JOL
Havelle 20.april Skagen, Flakstad 120 ind JWI
Kortnebbgås 20.april Ytresand, Flakstad 4 ind JWI
Hvitkinngås 20.april  Ytresand, Flakstad 68 ind JWI
Dvergfalk 20.april Sandneset, Flakstad Skremt bort en flokk av 54 snøspurv i hagen JWI
Jernspurv 20.april Gravdal, Vestvågøy 1 syngende ind øverst i Hornsbakken. Årets første registrerte i Nordland. JOL
Linerle 20.april Yttervikbrygga, Stamsund 1 ind. JPS
         
Rødvingetrost 19.april Laukvik, Austvågøy 1 syngende individ på Jorden i dag. FSO
Gjerdesmett 19.april Laukvik 1 syngende individ på Jorden i går og to i dag. FSO
Rugde 19.april Laukvik 3 individer ved Jorden på ettermiddagen, funnet av min gordonsetter Rocky.Det tyder på at de har vært der noen dager. FSO
Gulnebblom 17.april Vikspollen, Vestvågøy To ind. sikkert artsbestemt. I tillegg åtte gulnebb- eller islom mellom Tåa og Uttakleiv. PEI
Horndykker 17.april Vikpollen 11 stk BKL
Sjøorre 17.april Vikpollen 3 stk BKL
Islom 17.april Vikpollen 2 stykk BKL
Bokfink 17.april Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Stjertand 16.april Sandøya, Vestvågøy 1 hunn i fjæra sammen med stokkender og gravender. JOL
Lappspurv 16.april Sandøya, Vestvågøy 1 hann i en snøspurvflokk. Femte funnet av arten i kommunen, første i Nord-Norge i år. I Lofoten hekker den kun på Gimsøymyrene og Røstlandet. JOL
Bokfink 16.april Toftan, Vestvågøy 1 syngende hann HVÅ
Skjærpiplerke 15.april Hov på Gimsøya Et ind. på svabergene JSI
Havsule 15.april Kvalnesflæsa, VVØ 9 ind. ABS
Vandrefalk 15.april xxxxxxxxx Vestvågøy Ett par i flukt. PEI
Gravand 14.april Valberg , Vestvågøy 17 individer i full krangel i Malnes-Osen nedafor Vikjorda og et fredelig par utenfor Dal. FSO
Ringdue 14.april Ørsnes , Vågan 2 individer trakk fra fjæra og opp i et plantefelt ved Gårdstinden. FSO
Bergirisk 14.april Valberg , Vestvågøy 2 individer ved Dals-Klauva og 2 individer ved Vikjorda . FSO
Storspove 14.april Vendalsjord, (Vestvågøy?) To individer på halvmetertykk skare i Vendalsjord. Så ut som de koste seg i morgensola. DNO
Enkeltbekkasin 13.april Fyglefjæra, Vestvågøy 1-2 næringssøkende ind ved bilopphuggeriet. JOL
Kaie 10.april Ramberg - byggefeltet ved Galleri Avkroken Tok en del bilder.To bilder ble bra. Ett er lagt ut på Lokallaget side på facebook. Kråke og Skjære skydde den. IHO
Horndykker 10.april Bergspollen, Vestvågøy 1 fugl på denne lokaliteten der første fuglen for året ofte dukker opp. HVÅ
Orrfugl 10.april Apnes, Vestvågøy 1 ind hørt ABS
Snøspurv 5.april Rokkvika,Stamsund, Vestvågøy 1 Individ. OTO
Rugde 5.april Toftan, VVØ 1 fugl midt på dagen i snøværet HVÅ
Siland 3.april Hovdan på Fredvang 1 individ som ble sett nede i fjæra SSO
Gulspurv 3.april Toftan, Vestvågøy 1 hann MAR,HVÅ
Storspove 3.april Fyglefjæra 2 stk OTO
Gravand 3.april Fyglefjæra   OTO
Sandlo 3.april Skagensand, Flakstad 1 ind. Først i Flakstad i år JWI
Hornugle 2.april Evjen, Vestvågøy En syngende fugl. Oppdaget av TLJ 31/3. TLJ
Ringdue 2.april Bolle, Vestvågøy 1 fugl LKN
Vipe 1.april Mjåneset, Leknes 1 ind. ABS
 
Mars 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
         
Storspove 30.mars Diverse steder i Flakstad 14 ind Ytresand, 1 ind Indresand, 1 ind Sandneset, 1 ind Vareid JWI
Stær 29.mars Solbakk, Ramsvik, Vestvågøy Ett par på fjøstaket JSO
Brunnakke 29.mars Leknesfjæra 1 par JST
Krikkand 29.mars Halsvågen, Leknes 1 par JST
Storspove 29.mars Indresand (Fredvang) Jeg så den ikke men hørte den tydelig og den var i nærheten,sanynligvis 1 individ LNS
Sildemåse 25.mars Saltisen, Vestvågøy 2 ind, årets første på Vestvågøy. JOL
Brunnakke 25.mars Fredvang 1 ind. hunn JWI
Gravand 25.mars Ytresand, Fredvang 3 ind JWI
Grågås 25.mars Øvrevalle og Ytresand, Flakstad 2 ind Øvrevalle, 1 ind Ytresand JWI
Grågås 25.mars Sørvågen Hørt RWA
Storspove 24.mars Berg, Vestvågøy Hørt fra fjæra JSI
Sandlo 24.mars Storeidøya, Vestvågøy 2 ind i fjæra. Fløy syngende rundt og rundt i sirkel. Første på Vestvågøy i år. JOL
Gravand 23.mars Ved Sandøya, Vestvågøy 5 fugler på denne lokaliteten som er det viktigste hekkeområde i Lofoten. JST
Sædgås 23.mars Offersøya og Saltisen, Vestvågøy 2 ind. Først sett på Offersøya, senere ved Saltisen. Første registrerte i Nord-Norge i år på artsobser JOL/HVÅ
Stær 23.mars Øvrevalle, Flakstad 14 ind JOL
Stær 23.mars Fredvang 6 stk. SSO
Stær 21.mars Sørvågen 4 ind, 2 dager tidligere enn i fjor, da 3 ind dukket opp den 23. mars RWA
Fiskemåse 21.mars Fyglefjæra Min. 3 voksne fugler. Årets første i Vestvågøy? HVÅ
Grågås 20.mars Berg, Vestvågøy 5 ind. fløy sørover over Bergsøya JSI
Skjærpiplerke 17.mars Besselvågen, Sørvågen 2 ind RWA
Tjeld 17.mars Smorten,Sundklakk, Vestvågøy 1 Tjeld fløy langs fjæra OTO
Tjeld 17.mars Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Tjeld 16.mars Kilan, Flakstad 95 ind JWI
Polarmåke 16.mars Sandneset, Flakstad 1 ind. 2k JWI
Gjerdesmett 16.mars Rokkvika,Stamsund, Vestvågøy 2 stk, på forskjellige lokaliteter..Sang og spill,flotte fugler! Se bilde på Artsobservasjoner. OTO
Grønlandsmåke 10.mars Sandneset, Flakstad 1 ind 2k JWI
Fiskemåke 8.mars Sandneset, Flakstad 7 ind. de første på vårtrekk(2 ind har vært her hele vinteren) JWI
Fuglekonge 7.mars Tjønndalsveien, Vestvågøy. 2 stk Fuglekonger,mener det var et par,i full aktivitet.Hannen var knall oransje på toppen! OTO
Tjeld 6.mars Hellefjæra, Stamsund 1 ind. FRA
Sildemåke 6.mars Sandneset 2 ind. ad (par?) JWI
Hettemåse 6.mars Leknesfjæra 1 i vinterdrakt. Årets første i Vestvågøy. HVÅ
Tårnfalk 4.mars Grunnfør, Austvågøy. 1 jaktende individ ved myrene langs veien fra Grunnfør til Sand FSO
Grågås 4.mars Grunnfør-neset Austvågøy. 1 par sittende i fjæra ved Basaneset, var sett i Laukvika en dag før. Om dette er tidlig trekk eller overvintrere vet jeg ikke . FSO
Bergand 4.mars Grunnførfjord , Austvågøy 1 hunn beitende i Straumen. FSO
Fiskemåke 4.mars Delpsfjæra Laukvik 2 ad fugler i sommerdrakt på leira. FSO
Hettemåke 4.mars Delpsfjæra Laukvik 4 ind. alle i vinterdrakt. FSO
Sildemåke 4.mars Delpsfjæra Laukvik 1 individ , et lyst individ . Tidligste i Vågan ever ? FSO
Tjeld 3.mars Delpsfjæra Laukvik 2 individ på leira innafor brua. FSO
Tjeld 3.mars Raftøra Hinnøya 1 ind beitende i fjæra FSO
Tjeld 3.mars Sandneset, Flakstad 1 ind. + 4 ind på Kilan

JWI

Rødstrupe 1.mars Tind, Moskenes Et individ på foringsplassen

IMA

         
Februar 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
Spurvehauk jan-feb Sørvågen 1 ungfugl har terrorisert området i et par mnd nå, slik at forings-plassen er tilnærmet 'renset' for småfugl, som er livredde for å oppholde seg der. RWA
Spurvehauk medio feb Tind En jagende hann observert på foringsplassen flere ganger i løpet av et par uker. Også sett mellom Tind og Sørvågen i samme periode. IMA
Spurvehauk 29.feb Klevstad 1 stk BKL
Rødstrupe 29.feb Tind Et individ på foringsplassen IMA
Stær 29.feb Klevstad, VVØ 8 stk BKL
Enkelbekkasin 28.feb Klevstad, VVØ 1 stk BKL
Bjørkefink 24.feb Bortersia, Sørvågen 1 ind. RWA
Krikkand 23.feb Fredvang, Flakstad 1 ind. JWI
Snøspurv 20.feb Sandneset, Flakstad 3 ind JWI
Bokfink 16.feb Bortersia, Sørvågen 1 par RWA
Stjertand 15.feb Tangstad 2 stk Han og hun. Vært der hele vintern, andre vinteren nå BKL
Grågås 13.feb Fjøskrysset, Leknes 3 næringssøkende ind i grøft inntil hovedveien. JOL
Dvergfalk 12.feb Utakleiv, Vestvågøy 1 hann skremte opp 212 fjæreplytt i fjæra. De fleste fjæreplyttene forsvant. JOL/RLA
Brunnakke 11.feb Sandneset, Flakstad 1 ind. Hunn JWI
Havsule 11.feb Unstad, Vestvågøy 1 ind trakk nordøstover utenfor Unstadvika. JOL
Havelle 11.feb Sørvågen 1 ind inne i selve vågen RWA
Fuglekonge 10.feb Risakslaskogen, Gravdal Minst 2 næringssøkende ind i grantrærne ovenfor Hornsbakken. Så ikke fuglekonge om vinteren ifjor. JOL
Vipe 8.feb Fredvang og Ytresand 2 ind. Fredvang, 3 ind. Ytresand JWI
Krykkje 8.feb Oddan ved Sørvågen Har vært ca 50 ind her siden tidlig i januar (de mer 'urbane' krykkjene). I dag kom storinnrykket på flere hundre ind. ved Oddan naturreservat. 2 dager tidligere enn i fjor. RWA
Rødstrupe 5-6.feb Hornsbakken, Gravdal 1 ind på foringsplassen. JOL
Storspove 4.feb Sandøyran-Høynesholmen (Vestvågøy) 3 stk BKL/JGJ
Grønnlandsmåse 4.feb Sørvågen 1 ind, 2k, satt midt i vågen sammen med gråmåser RWA
Bokfink 4-5.feb Bortersia, Sørvågen 1 hann, næringssøkende sammen med 4 dompaper, grønnfinker og gråspurv RWA
Polarmåse 3.feb Sørvågen Minst 1 ad + minst 2 juv (2k) RWA
Grønnlandsmåse 3.feb Sørvågen Minst 1 ind (2k) RWA
Enkeltbekkasin 2.feb Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Januar 2012
NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
Gråtrost 29.jan Fygleåsen, Vestvågøy 25 næringssøkende ind sammen med ca 30 grønnfink. JOL
Alkekonge 28.jan Buksnes havn 1 ind. ABS
Grønlandsmåse 28.jan Napp, Flakstad 1 4k og 1 4k+ i havna JOL
Alkekonge 27.jan Alstad, Vestvågøy Hun ringte meg og spurte hva hun skulle gjøre med fuglen som hun hadde plukket opp utenfor huset. Jeg ba henne hive den på havet. Johan Sirnes IBE
Polarmåse 23.jan Kvalnesflesa, Vestvågøy 1 4k+ og en 2k sammen med gråmåser og svartbak JOL
Fossekall 23.jan Nusfjord 1 ind JWI
Snøspurv 22.jan Kvalnes, Vestvågøy 1 ind i fjæra JOL/RLA
Jordugle 22.jan Nordrevalle, Flakstad 1 ind - fløy opp fra bakken like foran meg JWI
Spurveugle 21.jan Holskrysset, Vestvågøy 1 fugl i toppen av ei gran. Ny kommuneart. HVÅ, MAR
Gjerdesmett 21.jan Rokkvika, Stamsund 1 individ smatt rundt i einebærbusk JOL
Bjørkefink 21.jan Sund, Flakstad 1 ind hann JWI
Grønlandsmåse 20.jan Barstrand, Gimsøya 2 individ ved sildemottaket JOL/HVÅ
Grønlandsmåse 20.jan Sørvågen 1 3k ind har vært her noen dager RWA
Kaie 19-20.jan Høynes, Vestvågøy 1 næringssøkende individ ved hestene. 9. året arten er sett i kommunen. JST+JOL/ HVÅ/ABS
Grønlandsmåse 16.jan Vikten, Flakstad 1 ind, 4k, sammen med gråmåser i fjæra JOL
Fiskemåse 16.jan Kilanleira, Flakstadpollen 1 næringssøkende in JOL
Hettemåse 16.jan Kilanleira, Flakstadpollen 1 næringssøkende in JOL
Jaktfalk 14.jan Fygle 1 svevende fugl HVÅ
Kvinand 14.jan Flakstadpollen, Flakstad 2 hanner JWI
Stær 14.jan Eggum, Vestvågøy 6 næringssøkende ind i tangen på Neset JOL
Rødvingetrost 14.jan Eggum, Vestvågøy 1 næringsøkendet ind i tangen på Neset JOL
Smålom 14.jan Uttakleiv  1 i vinterdrakt OTO
Islom 14.jan Vik (Hauklandsstranda), Vestvågøy 1 individ. Sikkert samme som har vært observert tidligere. OTO
Grønlandsmåse 14.jan Sørvågen 3 ind (1 ad og 2 4k). Satt på vannet sammen med polarmåsen og krykkjer. RWA
Polarmåse 13.jan Sørvågen 1 ind, 2k (1. vinter). Også sett 15. og 16. jan RWA
Kvinand 12.jan Ytresand, Fredvang 2 hunnfargede individ dykket i bølgene JOL
Tårnfalk 11.jan Kangerura,Vestvågøy (Valbergveien) 1 hunn? Så for andre gang Tårnfalk akkurat på sammme plass. Første sett 9.1.2012. Så Spurvehauk ,samme plass,9.1.2012, ikke langt ifra Tårnfalken,satt i et tre og "så" på.. OTO
Bokfink 11.jan Ramberg 1 ind han JWI
Polarmåke 11.jan Sandneset, Flakstad 1 ind 3k. Ikke den samme fugl som på 10.11.2012 JWI
Grønlandsmåke 11.jan Sandneset, Flakstad 2 ind 4k? JWI
Polarmåse 11.jan Sørvågen 2 ind (begge 2/3 k) RWA
Polarmåke 10.jan Sandneset, Flakstad 2 ind (1 4k, 1 ad) JWI
Fiskemåke 9.jan Sandneset, Flakstad 2 ind JWI
Snøspurv 9.jan Sandneset, Flakstad
2 ind
JWI
Toppand 9.jan Gravdal havn, Vestvågøy 1 hann og 1 hunn sammen med stokkendene. JOL
Storspove 9.jan Høynesvøda, Vestvågøy 11 ind slappet av i lag mens det var flo på sin faste overvintringsplass. Samme 11 som OTO så 27.nov ifjor? JOL
Alke 9.jan Sørvågen 3 ind, næringssøkende, langt inn i selve vågen. RWA
Krykkje 9.jan Sørvågen 3 ind ankom 3. januar,  økte gradvis til ca 50 ind i dag. Dette er bare "fortroppen". Storinnrykket kommer om ca 3-4 uker RWA
Rødstrupe 8.jan Ramberg 1 ind JWI
Måltrost 7.jan Utakleiv, Vestvågøy 1 næringssøkende ind ved parkeringsplassen JOL/RLA
Rødvingetrost 7.jan Utakleiv, Vestvågøy 1 ind i fjæra JOL
Gjerdesmett 5.jan Besselvågen, Sørvågen 1 ind RWA
Tyrkerdue 5.jan Hornsbakken, Gravdal 1 individ sang i toppen av ei gran øverst i bakken. Holder seg på Gravdal hver vinter? Har svært sjeldent sett den vinterstid. JOL/RLA
Rugde 3.jan Strandelva , Svolvær 1 indivd holder enda stand. FSO
Stær 3.jan På tur opp fra Leknes (Ostadmyrene ) 5 eksemplarer som satt samlet på lavspenten. DNO
Skjærpiplerke 2.jan Vinjevika , Gimsøya 2 individer i tangbeltet. FSO
Stær 2.jan Vinjevika , Gimsøya 5 individer i tangbeltet. FSO
Grågås 2.jan Bø ved Oppdøl, Vestvågøy 6 næringssøkende ind på marka. JOL
Tundragås 2.jan Bø ved Oppdøl, Vestvågøy 7 voksne og 3 ungfugler, næringssøkende på marka. JOL
Rødstrupe 1.jan Toftan, Vestvågøy 1 fugl er her fortsatt MAR, HVÅ
 

Meld dine observasjoner

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre. (Spesifiser i Kommentarer-feltet).
 
Ditt navn og adr.
+ evt. epost / tlf.
Jeg vil være anonym: Klikk i ruta hvis du ikke vil at forbokstavene dine skal oppgis:
Arten du vil melde:
Når så du den:
Hvor så du den:
   
Kommentarer:
(f.eks. antall, kjønn, mm.)
Validering:
Skriv dette tallet i feltet. Dette er for å unngå spam.

 

*Observatører
ABE - Aksel Benjaminsen
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
ASO - Arnt Solheim
BAM - Boy-Asle Markussen
BFO - Bettina Fokke
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BLA - Berit Lamøy
BNI - Bård Nilsen
CMI - Christian Mietzner
DBE - Dag Berg
DLI  - Daniel Lindberg
DNO - Dagfinn Nordstrand
DNY- Daniel Nygård
EFO - Eric Fokke
EBE - Espen Bergersen
FCH - Frank Christensen
FGJ - Frode Gjedrem
FHE - Frithjof Henriksen
FNY - Fridthjof Nygård
FOH - Finn Oluf Henriksen
FRA - Frank Andersen
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
HAI - Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IAR - Ingrid Arctander
IBE - Ingrid Berntsen
IHO - Ivar Holdal
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JAS - Jan Roar Aspenes
JGH - John Gunnar Halse
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JLA - Jorunn Tetlie Larsen
JOL - Jon Olav Larsen
JPE - Jørgen S. Pedersen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
JSO - Jørgen Solbakk
JST - John Stenersen
JAW - Jan Winther
JWI - Jim Wilson
KHA - Ketil L. Hansen
KIN - Kjell Inge Nilsen
LDI - Lilian Dijkema
LEJ - Leon Johansson
LJO -Liv Ellen Johnsen
LKN - Laila Knutsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
LPE - Leif Pedersen
LUP - Leif Uppheim
MAR - May Arild
MEG - Martin Eggen
MKE - Maria Krüger Enge
MMM - Max M. Manus
MMY - Marie Myklebust
MOL - Mildrid Olsen
MLA - Mette Wright Larsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OHE - Ole Lykke Henriksen
ONI - Oddleif Nilsen
OSV - Oluf Svendsen
OTO - Oona Torgersen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PBO - Piet Bouma
PEI -  Pål Eikås
RDA - Reinert Dahlberg
RIL - Rolf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RSI - Reidun Sirnes
RWA - Robert Walker
SEV - Silje Alexandra Evjen
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SNE - Steinar Nergård
SSO - Sten A. Solhaug
TBE - Trine Berntsen
TEN - Thomas Engberg
TLA - Terje Laukkanen
TLJ - Tom Lyder Jensen
TMA - Tom Magnussen
TAA - Tomas Aarvik

 
Tilbake til sidetoppen