Observasjoner, 2015

Meld dine observasjoner


NB: Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.

Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Send dine observasjoner via epost: post@fugler-i-lofoten.no 

Oppgi :
-
Navn og adresse
- Arten og sted og tidspunkt for observasjonen
- Ev. kommentarer.

Det kan gå en dag eller to før observasjonen registreres.

Klikk her for en alfabetisk sjekkliste over fugler i Lofoten (PDF).

Klikk her for Årets observasjoner 2015
Klikk her for Årets observasjoner 2014
Klikk her for Årets observasjoner 2013
Klikk her for Årets observasjoner 2012

Klikk her for Årets observasjoner 2011
Klikk her for Årets observasjoner 2010
Klikk her for Årets observasjoner 2009
Klikk her for Årets observasjoner 2008
 

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*

NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
December 2015
 
Gjerdesmett 13.des Glåpen fyr, Sørvågen 1 ind

RWA

Bokfink 2-14. des Bortersia, Sørvågen 1-7 inid daglig

RWA

Tjeld 4.des Fyglefjæra 1 ungfugl

HVÅ, MAR

 
November 2015
 
Blåmeis 30.nov Bortersia, Sørvågen 4 ind

RWA

Lunde 25.nov Sørvågen 3 enkelt tilfeller, flyvende lavt over  bebyggelsen

RWA

 
Oktober 2015
 
Dvergspett 27.okt Moland, VVØ 1 ind i hagen

EFO

Bjørkefink 26.okt Å På og rundt fuglebrettet. 8+ ind.

TSC

Dvergdykker 23.okt Skjerpvatnet, Vestvågøy 2 ind

HVÅ

Blåmeis 22.okt Å To stk blåmeis kom inn gjennom kjøkken vinduet. Fikk dem ut etter en stund, men fikk tatt bilde først. Lenge siden blåmeisen har blitt sett her.

TSC

Svartmeis 21.okt Bolle 1 ind. Endelig fikk også jeg sett en.

ABS

Kortnebbgås 20.okt Saupstad på Gimsøy 1 ind.

ABS

Hvitkinngås 20.okt Saupstad på Gimsøy 3 ind.

ABS

Turteldue 20.okt Saupstad på Gimsøy 1 ind.

ABS

Blåmeis 20-21.okt Bortersia, Sørvågen 2 ind, lenge siden sist

RWA

Turteldue 18.okt Leknes  

MAR, HVÅ

Isfugl 7-12.okt Kabelvåg Sett av mange. Funn nr 4. i fylket, nr, to i Vågan.

HVÅ

Svartand 10.okt Sørvågen 1 ind

RWA

Måltrost 7.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind, ny kommuneart

RWA

Hønsehauk 6.okt Glåpen, Sørvågen 1 voksen hunn

RWA

Munk 5.okt Bortersia, Sørvågen 1 hunnfarget ind

RWA

 
September 2015
         
Flaggspett 24.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Granmeis 21.sept Glåpen, Sørvågen 1 ind, ny kommuneart

RWA

Gulbrynsanger 21.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Spurveugle 17.sept Dalen ved Ørsvåg, Kabelvåg, Vågan 1 individ satt i et tre og tutet/fløytet.
Observert av Helge Dahlberg

OHE

Munk 13.sept Vollbakken, Våganveien 158, 8310 Kabelvåg 1 han, næringssøkende

OHE

Gluttsnipe 12.sept Svanvatnet, Vestvågøy 1 han, næringssøkende

OHE

 
August 2015
 
Brunsisik 27. aug Toftan, Vestvågøy 1 fugl ble ringmerket HVÅ
Polarsisik 21.og25. aug Toftan, Vestvågøy 2 fugler, begge ringmerket HVÅ
Lappfiskand 23.aug Sinesvatnet på Gimsøya 1 hofarget fugl

FSO, HVÅ, MAR

Dvergdykker 21.aug Storeidvatnet 1 fugl i sommerdrakt

HEG, HVÅ, m.fl.

Havsvale 10.aug Eggum 2 fugler like over midnatt

HVÅ

Lappspove 12.aug Halsvågen, Leknes 1 fugl

HVÅ,MAR

 
Juni-Juli 2015
 
Tårnseiler 18.juli Ramsvikskogen, Vestvågøy 2 fugler.

HVÅ, MAR

Gråfluesnapper 18.juli Ramsvikskogen, Vestvågøy Minst 2 fugler. Sannsynligvis hekking.

HVÅ, MAR

Myrrikse 5-10.juli Skjerpvatnet 1 fugl. Funn nr 2 i kommunen

MEG m.fl.

Gråfluesnapper 9.juli Bogen, Sørvågen 1 ind, tegn på hekking

RWA

Tårnseiler 9.juli Sørvågen 2 ind. Ny kommuneart

RWA

Taksvale 9.juli Sørvågen Holdt seg sammen med 2 tårnseilere. Min første obs av denne i Moskenes.

RWA

Tornsanger 20.juni Ramberg 1 ind. Sang og varslet ved byggetomt midten av Rambergstrand

JWI

Gjøk 18.juni Ånstad, Moskenes 1 ind hørt

RWA

Lakseand 18.juni Ånstadvannet, Moskenes 8 mytende/eklips

RWA

Lakseand 12.juni Straum vvø 1 par

ASO

Smålom 11.juni Sørvågen 1 ind kom inn fra Vestfjorden og landet i Sørvågvatnet. For en uke siden var det forts. is på hekkedammene.

RWA

Kanadagås 6-10. juni Storeidvatnet 1 fugl. De fleste kanadagjessene som sees i Norge er større enn grågjess. Denne fuglen var imidlertid mindre enn kortnebbgås. Kan være en svært uvanlig underart.

HVÅ
med flere

Svarthvit fluesnapper 8.juni I hagen på Tind, Moskenes Et par i kamp om fuglekassa med kjøttmeisene som allerede var godt etablert der. Fluesnapperne vant.

IMA

Hagesanger 6.juni Fagerbakken Hinnøya 1 syngende individ ved Skytebanen i Holandshamn.

FSO

Makrellterne 6.juni Bergspollen, Vestvågøy 2 fugler HVÅ/MAR
Sandløper 5.juni Svanvatnet (Travbanen) 3 fugler i sommerdrakt

HVÅ

Pilfink 5.juni Haldsvågsvingen, Leknes 1 han i hagen hos Marie M.

ABS

Makrellterne 5.juni Sørvågen 4 ind

RWA

Ringnebbdykker 3.juni Storeidvatnet Joda, den er der ennå!

RWA

Tyrkerdue 3.juni Vågan Ørsnes privatskole 1 Indv. Rastende gressåker. Kjønn ukjent

OHE

Blåstrupe 3.juni Slydalen VV 1 hann

JAM

Sivsanger 2.juni Ørsnesvika kabelvåg 1 han satt i et tre og sang

OHE

Rødnebbterne 2.juni Lyngedalspollen 6 ind.

ABS

Sivsanger 2.juni Lyngedal og Skjerpvatnet Et ind. på hver plass,sang så pent.

ABS

Rosenfink 1. juni Fygleheia 1 nydelig han i hagen hos Liv Ellen og John Johnsen. ABS/HVÅ/
MAR/MMY
 
Mai 2015
 
Rødstjert 31.mai Kabelvågmarka ved skihytta 1 han satt i et tre og sang OHE
Dvergsnipe 31.mai Svanvatnet (Travbanen) 3 fugler sammen mange andre vadere. HVÅ,MAR,
MMY
Fjellmyrløper 30.mai Svanvatnet, Vestvågøy 1 ind. oppdaget av Håvard Eggen ABS/HVÅ/
MAR
Polarsnipe 30.mai Svanvatnet, Vestvågøy 3 ind ABS
Gravand 28.mai Ytre Borgpoll (Strømgård) Vestvågøy 1 par DNO
Brushane 27.mai Storeidet 2 ind. en med hvit krage og en med rødbrun krage. ABS
Dverggås 27.mai Storeidvannet 1 ind. Oppdaget av meg, artsbestemt av Håvard Eggen. Sett av flere. ABS
Temmincksnipe 27.mai Svanvatnet, Vestvågøy 1 ind ABS
Temmincksnipe 26.mai Svanvatnet, Vestvågøy 3 fugler HEG/HVÅ
Boltit 26.mai Hellfjellet, Vestvågøy 8 fugler MAR/HVÅ/
ABS
Blåstrupe 25.mai Studalen og fjellet ved Sørvågen Var "over alt" på fjellet. RWA
Ringtrost 25.mai Studalen og fjellet ved Sørvågen Flere ind på fjellet RWA
Steinskvett 25.mai Studalen og fjellet ved Sørvågen 1 hunn RWA
Løvsanger 25.mai Studalen og fjellet ved Sørvågen. Også på Bortersia. Var "over alt" på fjellet. RWA
Strandsnipe 25.mai  Sørvågvannet 1 ind

RWA

Grønnsisik 25.mai Bortersia, Sørvågen 1 par på foringsplassen

RWA

Hornugle 24.mai Ner-Liland, VVØ 1 næringssøkende ind

ABS

Tyvjo 24.mai Nesjemyrene (VVØ?) 1 ind. mørk

ABS

Sidensvans 24.mai Bortersia, Sørvågen 2-3 ind

RWA

Sandsvale 21.mai Lakselva, Vestvågøy 4 ind. sammen med en del låvesvaler.

ABS

Gjøk 21.mai Borg, over byggefeltet en forfulgt av trost

BKL

Grønnsisik 21.mai Indre Borgfjord (Vestvågøy) 1 par på foringsplassen

DNO

Rødnebbterne 19.mai Gimsøystraumen 2 ind.

FSO

Gulerle 19.mai Saupstad Gimsøya 1 individ trolig sørlig gulerle.

FSO

Brushane 19.mai Saupstadnesset Gimsøya 1 individ med mørk krage.

FSO

Storjo 19.mai Gimsøystraumen 2 ad kom fra Sandsøya og fløy etter en havsule til Kristianskjær.

FSO

Sædgås 19.mai Saupstadnesset Gimsøya 1 fugl mulig rossicus u.a.

FSO

Kjernebiter 19-20.mai Bortersia, Sørvågen Endelig! 2 hunner. Ny kommuneart.

RWA

Tyvjo 19.mai Glåpen, Sørvågen 2-3 ind

RWA

Rødstjert 18.mai Hagskaret, VVØ 1 hann

ABS

Løvsanger 18.mai Hagskaret, VVØ 1 syngende ind.

ABS

Gjøk 18.mai Kyllingdalen, Ballstad Satt og kokoa oppi lia

JIB

Gluttsnipe 18.mai Leknesfjæra 1 fugl.

HVÅ/ABS

Svarthvit fluesnapper 17.mai Finstad, Vestvågøy  

CMI

Løvsanger 16.mai Ørsvåg, Vågan 1 ind hørt. Første i år.

AHE

Rødstjert 16.mai Svolvær 1 syngende hann i morges ved Svartholla ved Svolværvannet.

FSO

Myrsnipe 16.mai Svanvatnet (Travbanen), VVØ 2 fugler

HVÅ

Kortnebbgås 16.mai Berg, Vestvågøy Flokk ca 200 fløy over i lav høyde kl 1940

JSI

Strandsnipe 15.mai Scolvær 1 spillende individ langs Strandelva.

FSO

Polarjo lys faset 14.mai Sand Austvågøy 4 lyse trakk forbi Innervågen kl. 16.10

FSO

Låvesvale 14.mai Delp Austvågøy 1 individ ved fjøsen hans Henry.

FSO

Strandsnipe 13.mai Ostadvatnet, Holdal Vestvågøy 2 stk

BKL

Brunnakke 13.mai Indre Borgfjord (pollen) Vestvågøy 1 par

DNO

Svarthalespove 12.mai Ørsnes Kabelvåg 1 eksemplar på et jorde ved strandkanten sammen med en flokk Kortnebbgås

OHE

Kortnebbgås 12.mai Ørsnesfjæra Kabelvåg 45 stk i hvilemodus

OHE

Kjernebiter 11.mai Haldsvågen, Leknes 2 hunnfugler på foringsplassen.

MMY

Grønnsisik 11.mai Ørsvåg, Vågan 1 ind. ved fuglebrettet.

AHE

Rødstilk 10.mai Skotnesfjæra Ballstad 2 ind. syngende og matjakt i fjæra.

DBE

Svarthvit fluesnapper 10.mai Gjerneshaugan Ballstad 1 ind. han syngende i grana

DBE

Svarthvit fluesnapper 10.mai Våganveien 158 8310 Kabelvåg 1 han satt på en streng og sang

OHE

Svarthvit fluesnapper 10.mai Nykmark, Vestvågøy 1 syngende ind.

ABS

Småspove 10.mai Ørsnesfjæra 8310 Kabelvåg 2 eksemplar på beiting

OHE

Orrhane 9.mai Tangstad,Vestvågøy 1 spillende, første gang den i nyere historie er hørt på yttersiden der, men området den spillte i har navn fra fuglen. O/årrgåtta

BKL

Hvitkinngås 9.mai Sandøya, Vestvågøy 7 ind.

ABS

Tårnfalk 9.mai Sandøya, Vestvågøy 1 ind + 1 ind. ved Yttertind, Vestvågøy

ABS

Gluttsnipe 9.mai Ørsnesfjæra vågan 8310 Kabelvåg 1 eksemplar. Kjønn, ukjent. Beitet sammen med måker og rødstilk

OHE

Kvinand 9.mai Storeidvannet, VVØ 1 hann

OHE

Hvitkinngås 8.mai Ørsvåg, Kabelvåg Observert av: Kjetil Kvalvik. 350+++ mektig og støyende flokk som tilsynelatende "rota" i tåka for så å slå seg ned på/rundt stranda og jordene omkring

OHE

Knekkand 8.mai Ørsnesfjæra 8310 Kabelvåg 1 hun og en han. Næringssøkende

OHE

Grønnsisik 8.mai Ved Stamsund kirke  

ABS

Sanglerke 8.mai Bolle, VVØ 2 ind. sang høyt i sky.

ABS

Gransanger 8.mai Bortersia, Sørvågen 1 syngende ind

RWA

Låvesvale 8.mai Bortersia, Sørvågen 5 ind

RWA

Heipiplerke 8.mai Glåpen, Sørvågen 2 ind

RWA

Brunnakke 8.mai Ørsnesfjære, Kabelvåg 1 par

OHE

Heilo 7.mai Ørsnesfjære, Kabelvåg 2 par

OHE

Hvitkinngås 7.mai Fredvang Flere ind. på marka

ABS

Skjeand 7.mai Storeidvannet 1 par

ABS

Jernspurv 7.mai Bortersia, Sørvågen 1 ind næringssøkende

RWA

Polarmåse 7.mai Sørvågen 1 ind

RWA

Fiskeørn 6.mai Torvdalsvatnet, VVØ 1 ind næringssøkende ved nordre enden av vannet.

RWA

Storlom 6.mai Gårdsvatnet, VVØ Ett par

RWA

Krikkand 5.mai Ørsnesfjæra 8310 Kabelvåg 7 par

OHE

Svartryggerle 5.mai Øyhelle Store Molla 1 ad hann fotografert på veien på Nordmarka.

FSO

Steinskvett 5.mai Rokkvika, Vestvågøy  

ABS

Heilo 5.mai Storeidet, VVØ  

ABS

Låvesvale 5.mai Storeidet, VVØ  

ABS

Tyrkerdue 5.mai Svolvær 1 individ i Åsveien 27 i dag tidlig.

FSO

Stær 5.mai Indre Borgfjord 2 stk. På jordet utenfor huset.

DNO

Svarthalespove 4.mai Svanvatnet, Vestvågøy  

ABS

Stjertand 4.mai Storeidvannet, Vestvågøy 1 par

ABS

Sivspurv 3.mai Borgavatnet, Vestvågøy  

ABS

Ringnebbdykker 3.mai Storeidvannet, VVØ Først sett av Håvard Eggen.

ABS

Trane 2.mai Bolle, Vestvågøy  

ABS

Storlom 2.mai Storvatnet Ballstad 2 ind. ett i Storvatne og ett flygende over Bruhaugan

DBE

Bjørkefink 2.mai Delpsmarka 2 syngende hanner ved Heimervannet.

FSO

Gråspett 2.mai Delpsmarka Vågan 1 syngende hann i Spannlia. Artig at noen fra høstens innvasjon er igjen.

FSO

Jordugle 1.mai Bolle, Vestvågøy  

ABS

Bergand 1.mai Hagvåg, Vestvågøy 1par

JOL

Trane 1.mai Bolle, Vestvågøy 1 ind

JOL

 
April 2015
 
Kornkråke 30.apr Brynnveien 5. Henningsvær Jens Emil Kristiansen var observatør og så den på fuglebrettet.

OHE

Grønnstilk 30.apr Vågan, Gimsøy, Årstrand 1 individ kjønn=ukjent, næringssøkende i et lite tjern

OHE

Horndykker 30.apr Indre Borgpoll VV. 1 par

DNO

Gransanger 30.apr Hol, Vestvågøy Et ind. sang ved veien mellom Toftan og Holskrysset sammen med sivspurv, bokfink og svarttrost.

JSI

Bjørkefink 30.apr Berg, Vestvågøy 2 ind. i hagen på Sandberg

JSI

Steinskvett 29.apr Sværsvika, Vestvågøy 1 hann

JOL/RLA

Sivspurv 29.apr Hol, Vestvågøy Et ind. sang mellom Toftan og holskrysset

JSI

Hvitkinngås 28.apr Fredvang 26 ind

JWI

Bergirisk 28.apr Berg, Vestvågøy Et ind. i hagen, Sandberg

JSI

Rødstilk 28.apr Berg, Vestvågøy Et ind. på Sandberg

JSI

Linerle 28.apr Bortersia, Sørvågen 1 ind næringssøkende

RWA

Linerle 27.apr Sandneset, Flakstad 1 ind.

JWI

Brunsisik 27.apr Bortersia, Sørvågen 2 ind sammen med 2 gråsisik

RWA

Sildemåke u.a. fuscus 26.apr Osanbrua Svolvær 1 nydelig mørk fugl og en Intermedius i par ved holmen innafor brua.

FSO

Linerle 26.apr Bruhaugan Ballstad 2 ind. flygende

DBE

Toppand 26.apr Ågvatnet. Ved holmen, Moskenes 1 ind

TSC

Hvitkinngås 26.apr Sørvågen 35 ind flyvende nordøstover

RWA

Linerle 25.apr Kleivan Vestvågøy 1 hann på Moloen

FSO

Heipiplerke 25.apr Høines Vestvågøy 1 fugl trekker over leira og inn i fjellfoten.

FSO

Lappspurv 25.apr Glåpen, Sørvågen 1 ind. Ny kommuneart.

RWA

Fjellvåk 25.apr Ballstadfjeillan 1 ind.

DBE

Spurvehauk 24.apr Å Kom og tok en småfugl ved fuglebrettet.

TSC

Fjellvåk 23.apr Vollbakken Vågan  

OHE

Gulnebblom 23.apr Vik, Vestvågøy 1 ind

ABS

Enkeltbekkasin 23.apr Storeidet, VVØ 1 ind. hørtes på bakken.

ABS

Rødstrupe 23.apr Jorden Laukvik 1 syngende individ i kveldinga.

FSO

Rødstrupe 23.apr Holand, Vestvågøy 1 syngende ind.

ABS

Måltrost 23.apr Grønnlia, Vestvågøy I sangkor sammen med rødvingetrost, svarttrost og orrfugl.

ABS

Toppand 22.apr Bruhaugvatnet (Ballstad) 1 par

JIB

Smålom 22.apr Hagvåg, VVØ 2 fugler

ASO

Polarmåse 19.apr Fyglefjæra 1 fugl

HVÅ

Orrhøne 19.apr Farstadskogen 1 ind.

ABS

Fjellvåk 18.apr Sjurbakken, Vestvågøy  

ABS

Gjerdesmett 18.apr Ørsvåg, Vågan 1 ind. hørt syngende.

AHE

Grønnsisik 18.apr Vollbakken Kabelvåg 8 individer. Begge kjønn. Næringssøkende

OHE

Horndykker 17.apr Hestnesvatnet (Ballstad) Et par på vatnet.

JIB

Horndykker 17.apr Skulbruvannet, VVØ To individ. Ho og han

VMY

Rødvingetrost 17.apr Berg, Vestvågøy Et ind. sang i skogen på Sandberg

JSI

Grønnsisik 16.apr Bortersia, Sørvågen 1 hann og 2 hunner

RWA

Storpspove 16.apr Besselvågen, Sørvågen 2 ind

RWA

Toppand 15.apr Hestnesvatnet (Ballstad) 2 hanner på vatnet

JIB

Stjertand 14.apr Vestertjønna Laukvik 2 hann og en hunn

FSO

Snadderand 14.apr Storeidvatnet 1 hann

HEG,ABS, MAR, HVÅ

Måltrost 13.apr Jorden Laukvik 1 syngende fugl.

FSO

Ringtrost 13.apr Risjordbakken Vestvågøy 1 hann satt ved vegkanten. Fløy mot Limstrand etter ei stund.

FSO

Ringtrost 13.apr Jorden Laukvik 1 syngende individ i kveldinga.

FSO

Rødvingetrost 12.apr Åsveien Svolvær Årets første rødvinge-sang på morgenen

FSO

Brunnakke 12.apr Storeidvatnet 1 par

HVÅ,MAR

Bokfink 11.apr Vestpollen [Vågan?]  2 syngende hanner.

FSO

Rugde 11.apr Berg, Vestvågøy Et ind. i Steindalen

JSI

Rugde 11.apr Framnesvika Store Molla 1 trekkende individ

FSO

Bergirisk 11.apr Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Skjærpiplerke 11.apr Glåpen, Sørvågen Min. 2 ind

RWA

Svartand 11.apr Glåpen, Sørvågen 15 ind flyvende sør-østover,

RWA

Grågås 11.apr Bortersia, Sørvågen 8 ind

RWA

Fiskemåse 11.apr Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

BJørekefink 10.apr Bortersia, Sørvågen 8 ind. Arten har vært å se regelmessig gjennom hele vinteren.

RWA

Storspove 10.apr Ballstad 3 stk. De satt i fjæra i et forferdelig snøvær

JIB

Horndykker 10.apr Skjerpvatnet, Vestvågøy 5 stk som kurtiserte...

OTO

Gravand 10.apr Sandøya,Vestvågøy Minst 20 stk i pollen

OTO

Tårnfalk 10.apr Hagskaret,vestvågøy og Gimsøya,Vik, og Sandøya,Vestvågøy På jakt. 4 ind sett idag.

OTO

Storspove 10.apr Holdal, VVØ På jordet

ALU

Snøspurv 9.apr Hysberget Gimsøy 6 ind

JAM

Rødstrupe 9.apr Bortersia, Sørvågen 1 ind næringssøkende

RWA

Snøspurv 6.apr Klevstad, VVØ Ca 20 stk

BKL

Krikkand 5.apr Storeidvatnet, VVØ 2 hanner

HVÅ

Storspove 5.apr Vareid, Flakstad 2 stk på åker

FHE

Kortnebbgås 5.apr Storeidvatnet, VVØ 1 fugl

HVÅ

Horndykker 5.apr Storeidvatnet, VVØ 3 fugler

HVÅ

Dompap 4.apr Borge, VVØ En enkelt.

PJE

Fuglekonge 2.apr Kyllingdalen Ballstad 3 ind. i grantre

DBE

 
Mars 2015
 
Tyrkerdue 31.mars Indre Borgfjord Forsynte seg av maten på foringsplassen i hagen, sammen med bl.a. blåmeis og kjøttmeis.

DNO

Bokfink 31.mars Toftan, Vestvågøy 1 hann. Årets første på Vestvågøy? [Har vært opptil 9 ind i Moskenes hele vinteren]

MAR,HVÅ

Vipe 30.mars Fjæra, Ørsvåg 2 ind

AHE

Grågås 30.mars Berg, Vestvågøy 2 ind. beitet på Båtneset

JSI

Stær 30.mars Berg, Vestvågøy Et ind sang v. kasse på Sandberg. Senere 3 stk.

JSI

Ringtrost 30.mars Utakleiv, Vestvågøy 1 ind i fjær

JOL,RLA

Svartryggerle
(Linerle)
30.mars Utakleiv, Vestvågøy 1 hann i fjær. Denne rasen er sett mindre enn 10 ganger i Nordland. I Lofoten bare på Røst.

JOL,RLA,
HVÅ,MAR

Grågås 30.mars Saupstad 2 stk

KPE

Snøspurv 28.mars Berg, Vestvågøy Flokk ca 30 på Bergsøya

JSI

Gravand 27.mars Fjære ved Privatskolen, Ørsnes Kabelvåg 2 Krapyler. Hun og han. Tok seg en andeblunn

OHE

Flaggspett 27.mars Borge, Vestvågøy Bare en

PJE

Sildemåke 27.mars IndreSteinfjordv.117
8360 Bøstad
 
1 stk

BKL

Fiskemåke 24.mars Fygle, Vestvågøy 6 ind i fjæra

JSI

Fiskemåse 23.mars Ballstad (øyav.36) 2 stk

JIB

Sildemåke 23.mars Fygle, Vestvågøy Et ind. i fjære

JSI

Grågås 21.mars utenfor Gjermesøya (Ballstad) 1 stk. på havet

JIB

Snøspurv 21.mars Ved Flakstad kirke Ca 40 fugler

HVÅ, JWI, MAR

Gråspett 21.mars Berg, Vestvågøy Et ind. trommet på taket av stærkasse på Sandberg. Den hadde også hakket større hull og romsterte inni kassen.

JSI

Tyrkerdue 20.mars Leknes Et ind. ved solsikkemater utenfor vinduene på personalrom på Vest-Lofoten vg.skole.
Fotografert av Kim Unstad

JSI

Storspove 20.mars Berg, Vestvågøy Et individ hørt ved Bergsøya

JSI

Smålom 17.mars Hagvåg (Bøstad) VV 2 stk. Sannsynligvis ett par.

DNO

Svartstrupe 16.mars Ure 1 hann. Ny kommuneart.

IHO

Ringdue 16.mars Eggum 1 fugl

ASO

Sandlo 16.mars Svanvatnet (travbanen), Vestvågøy 2 rekordtidlige fugler

HVÅ,MAR

Gulspurv 16.mars v/ Bollefjæra, Vestvågøy 2 fugler

HVÅ,MAR

Polarsnipe 14.mars Sandøya, Vestvågøy 1 svært tidlig fugl sammen med 1 heilo

HVÅ,MAR

Heilo 14.mars Sandøya, Vestvågøy 1 svært tidlig fugl sammen med 1 polarsnipe

HVÅ,MAR

Tjeld 14.mars Glåpen, Sørvågen 1 ind.

RWA

Tjeld 12.mars Fyglefjæra  

TED

Sidensvans 10.mars Vareid v/ Napp 10 stk i en gran i hagen

FHE

Tjeld 6.mars Berg, Vestvågøy Et ind. i fjæra ved Flatholmen

JSI

Tjeld 4.mars Kilanfjære, Flakstad 1 ind.næringssøkende

FHE

Flaggspett 4.mars Bortersia, Sørvågen 1 ind på foringsplassen, også 11.mars

RWA

Gråsisik 4.mars Bøstad 4 grønnfink og 3 gråsisik forsynte seg av solsikkefrø og meiseboller på foringsplasseni hagen

DNO

Storlom 4.mars Nappstraumen 1 ind

FHE

Sidensvans 3.mars Bortersia, Sørvågen 6 ind i dag. Har vært innom hagen jevnlig gjennom hele vinteren med inntil 30 ind

RWA

 
Februar 2015
 
Grønnsisik 25.feb Toftan, Vestvågøy 4 fugler

MAR, HVÅ

Krykkje 25.feb Oddan Naturreservat, Sørvågen ca 300 ind. Færre og senere enn tidligere. 26. en god del flere, opp mot nornalt,

RWA

Duetrost 19.feb Skagsanden, Flakstad 1 fugl MEG, JWI, MAR, HVÅ
Vipe 18.feb Toftan, Vestvågøy. 1 fugl MAR, HVÅ
Stær 17.feb Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Flaggspett 14.feb Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Gråspett 13.feb Flathauen, Sørvågen 1 hunn, satt lenge i en bjørk (avfotografert).
Ny kommuneart.

BWA, STE

Bokfink 13.feb Bortersia, Sørvågen Inntil 9 ind hele året så langt

RWA

Dompap 13.feb Bortersia, Sørvågen Inntil 6 ind med jevne mellomrom

RWA

Steinvender 10.feb Utakleiv 1 fugl. Svært uvanlig om vinteren.

HVÅ

BJørkefink 2.feb Bortersia, Sørvågen 7 ind

RWA

 
Januar 2015
 
Blåmeis 31.jan Berg, Vestvågøy 2 ind på solsikkemater på Sandberg.
Første obs av arten her.
JSI
Siland 29.jan Eggum 1 par ASO
Stær 29.jan Gimsøy 1 eks. EFO
Gråspett 28.jan Utakleiv, Vestvågøy 2 næringssøkende hunner på tarevollene JOL/RLA/
ABS
Ringtrost 28.jan Valbergsveien Er ikke det tidlig for ringtrost? [Det hender at noen overvintrer - red.] EFO
Praktærfugl 28.jan Nappstraumen Minst 150. EFO
Krykkje 27.jan Oksbåsen, Sørvågen 20-30 ind har inntatt reirplassene. 7-8 ind på reirene i Sørvågen 22.jan RWA
Storspove 26.jan Nær Gimsøystraum-enbrua, Vågan Gjestene våre så en storspove EFO
Gjerdesmett 25.jan Eggum 1 ind. ASO
Fjæreplytt 25.jan Eggum ca 25 ind. ASO
Skjærpiplerke 25.jan Eggum 4 ind. ASO
Krykkje 25.jan Å i Lofoten, den gamle fabrikken ca 40 individer sittende i hyller på veggen/flyvende over IMA
Flaggspett 21.jan Bortersia, Sørvågen 1 hunn RWA
Dompap 21.jan Bortersia, Sørvågen 5 hanner og 4 hunner. Daglige besøk de siste ukene, forskjellige antall RWA
Fossekall 20.jan Ved Spengervannet i Skjelfjordkrysset   TMY
Bergand 18.jan Ved brua på Strømgård, VVØ 2 ind

ABS

Sidensvans 12.jan Bortersia, Sørvågen 2 ind i hagen

RWA

Bokfink 12.jan Bortersia, Sørvågen 5 hanner + 2 hunner. Daglige besøk.

RWA

Grankorsnebb 11.jan Bergsdalen, Vestvågøy Min 1 ind

MAR/HVÅ

Bjørkefink 8.jan Bortersia, Sørvågen 2 ind

RWA

Munk 1.jan Å 1 stk. Har vært på fuglebrettet siden 23. des.

TSC

 
[FrontPage Lagre resultater-komponent]

 

 


*Observatører
 
ABE - Aksel Benjaminsen
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
AEL - Arent Elvestrand
AHE - Adrian Kresten Henriksen
ALU - Are Lund-Hansen
ANA - Anniken Nylund Aasjord
ASO - Arnt Solheim
BAM - Boy-Asle Markussen
BBR - Bjørn Harald Brenna
BFO - Bettina Fokke
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BKN - Bård Knutsen
BLA - Berit Lamøy
BNI - Bård Nilsen
BWA -  Brith B Walker
CMI - Christian Mietzner
DBE - Dag Berg
DLI  - Daniel Lindberg
DNO - Dagfinn Nordstrand
DNY- Daniel Nygård
EFO - Eric Fokke
EBE - Espen Bergersen
ERI - Endre Rist
FCH - Frank Christensen
FKR - Fred Einar Kristoffersen
FGJ - Frode Gjedrem
FHE - Frithjof Henriksen
FNY - Fridthjof Nygård
FOH - Finn Oluf Henriksen
FRA - Frank Andersen
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
HAI - Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HEG -  Håvard Eggen
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IAR - Ingrid Arctander
IBE - Ingrid Berntsen
IHO - Ivar Holdal
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JAS - Jan Roar Aspenes
JBE - Johannes A Berg
JGH - John Gunnar Halse
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JLA - Jorunn Tetlie Larsen
JOL - Jon Olav Larsen
JPE - Jørgen S. Pedersen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JRA - Jan Erik Rasmussen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
JSO - Jørgen Solbakk
JST - John Stenersen
JAW - Jan Winther
JWI - Jim Wilson
KHA - Ketil L. Hansen
KIN - Kjell Inge Nilsen
KPE - Knut Pedersen
LDI - Lilian Dijkema
LEJ - Leon Johansson
LJO -Liv Ellen Johnsen
LKN - Laila Knutsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
LPE - Leif Pedersen
LUP - Leif Uppheim
MAR - May Arild
MBE - Mette Berntsen
MEG - Martin Eggen
MGJ - Martine Horn Gjernes
MKE - Maria Krüger Enge
MLA - Mette Wright Larsen
MMM - Max M. Manus
MMY - Marie Myklebust
MOL - Mildrid Olsen
MLA - Mette Wright Larsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OGR - Oddvar Grønbech
OHE - Ole Lykke Henriksen

OJO - Odd Johansen
OMA - Ole Magnus Hagen

ONI - Oddleif Nilsen
OSV - Oluf Svendsen
OTO - Oona Torgersen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PBO - Piet Bouma
PEI -  Pål Eikås
PJE - P V Jensen
RDA - Reinert Dahlberg
RIL - Rolf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RSI - Reidun Sirnes
RWA - Robert Walker
SEV - Silje Alexandra Evjen
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SNE - Steinar Nergård
SSO - Sten A. Solhaug
STE - Stein Eriksen
TBE - Trine Berntsen
TEN - Thomas Engberg
THE - Torben B Henriksen
TLA - Terje Laukkanen
TLJ - Tom Lyder Jensen
TMA - Tom Magnussen
TMY - Tor Myklebust
TED - Trine Edvardsen
TSC - Thomas Schjølberg
TAA - Tomas Aarvik
ULA - Unni Larsen
VMY - Veronica Myhre

 
Tilbake til sidetoppen