Observasjoner, 2016

Meld dine observasjoner


NB: Når det gjelder vårtrekket, så tar vi normalt med kun første observasjon i hver kommune.
Registrer også uvanlige observasjoner og trekkfugler som ser ut til å overvintre (Spesifiser i Kommentarer-feltet).

Send dine observasjoner via epost: post@fugler-i-lofoten.no 

Oppgi :
-
Navn og adresse
- Arten og sted og tidspunkt for observasjonen
- Ev. kommentarer.
Det kan gå en dag eller to før observasjonen registreres.

Klikk her for en alfabetisk sjekkliste over fugler i Lofoten (PDF).

 

Art

Når

Hvor

Kommentarer

Hvem*

NB: Vennligst oppgi kommunenavn eller nærmeste tettsted under rubrikken "Hvor" dersom det kan være fare for at lokaliteten er ukjent for ikke-lokale.
 
Desember 2016
 
Munk 25.des Bortersia, Sørvågen 1 hann, næringssøkende RWA
Sidensvans 11.des Bortersia, Sørvågen min 50 ind RWA
Bjørkefink 11.des Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Bokfink 11.des Bortersia, Sørvågen 12 ind. Har vært 4-6 ind her hele høsten.

RWA

 
November 2016
 
Dvergdykker 24.nov Leknessjøen Hele 3 ind

HVÅ,MAR

Munk 11. og 13. nov Bortersia, Sørvågen 1 hann

RWA

Stjertmeis 3.nov Strandveien, Svolvær  

CMI

Spurvehauk 3.nov Berg, Vestvågøy Jaktet meiser i ripsbuskene på Sandberg

JSI

Sidensvans 3.nov Berg, Vestvågøy 20 ind. i rogn i hagen på Sandberg

JSI

Sidensvans 2.nov Bortersia, Sørvågen 1 ind, + 20-25 ind 3. nov

RWA

Munk 2.nov Bortersia, Sørvågen 1 hann og 1 hunnfarget. pluss 1 hann 3. nov

RWA

 
Oktober 2016
 
Spurvehauk 31.okt Bortersia, Sørvågen 1 juv jaktet småfugler i hagen RWA
Gjerdesmett 18-31.okt Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Sidensvans 19-29.okt Bortersia, Sørvågen 6-15 ind.
20-25 ind 3.nov
RWA
Kongeørn 19.okt Sørvågen 2 ind (1k) RWA
Heipiplerke 19.okt Bortersia, Sørvågen 1 etternøler satt på en ledning RWA
Hærfugl 17.okt Ballstad slip Den kom flygende og satte seg på en container før den hoppet ned på bakken og fløy videre. PBE
Blåmeis 17-19.okt Bortersia, Sørvågen 2 ind, næringssøkende. RWA
Stjertmeis 16.okt Bortersia, Sørvågen 2 ind, næringssøkende, pluss 10-12 ind litt senere på ettermiddagen. Pluss 6 ind den 18. og 13 ind den 19.okt RWA
Tårnfalk 16.okt Sørvågen 1 ind RWA
Toppand 16.okt Sørvågvatnet, Sørvågen 1 hunn RWA
Gjerdesmett 13.okt Berg, Vestvågøy 2 ind. i hagen på Sandberg. JSI
Rosenfink 8.okt Eggum 1 ungfugl ASO
Ringdue 7.okt Berg, Vestvågøy 7 individer på Sandberg. JSI
Turteldue 3.okt Leknes 1 ind ABS, HVÅ, MAR
Tundralo 3.okt Leknesfjæra 1 ind HVÅ
Grålire 2.okt Eggum 1 ind

HVÅ

 
September 2016
 
Munk 28.sept Berg Vestvågøy En hann i ripsbuskene på Sandberg. JSI
Gulbrynsanger 26.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Munk 26.sept Bortersia, Sørvågen 1 hunnfarget ind RWA
Bokfink 26.sept Bortersia, Sørvågen 1 hann RWA
Bjørkefink 26.sept Bortersia, Sørvågen 1 hunn RWA
Sivspurv 26.sept Bortersia, Sørvågen 1 juv RWA
Bergirisk 26.sept Bortersia, Sørvågen 2 ind RWA
Låvesvale 24.sept Bortersia, Sørvågen 1 juv. Oppholdt seg i vågen hele dagen RWA
Møller 22.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind. Også sett  26. og 29. sept RWA
Gjerdesmett 21.sept Toftan, Vestvågøy 1 ind ble ringmerket HVÅ, MAR
Lappspurv 20.sept Hol kirke (nær Fygle) 1 ind HVÅ, MAR
Orrfugl 20.sept Berg, Vestvågøy En skadet, ikke flygedyktig orrhane i buskene på Sandberg.

JSI

Gulbrynsanger 16.sept Toftan, Vestvågøy 1 ind ble ringmerket

HVÅ, MAR

Lappspove 14.sept Halsvågen, Leknes 1 ind

HVÅ

Polarsisik 13.sept Toftan, Vestvågøy 1 ind ble ringmerket

HVÅ

Munk 13.sept Toftan, Vestvågøy 1 ung hann ble ringmerket

HVÅ, MAR

Kortnebbgås 13.sept Berg, Vestvågøy. Flokk ca 60 ind, fløy i uryddig plog over Sandberg og sørover ut Buksnesfjorden kl 13.

JSI

Haukugle 9.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Blåstrupe 4.sept Bortersia, Sørvågen 1 ind næringssøkende i hagen.

RWA

Dvergfalk 3-4.sept Glåpen, Sørvågen 1 hunn/juv.

RWA

Gjerdesmett 2.sept Vollbakken, Kabelvåg 1 tillitsfull unge hoppet rundt i en vissen greindynge. Næringssøkende.

OHE

Fjæreplytt 2.sept Glåpen, Sørvågen 1 ind

RWA

Bergirisk 2.sept Glåpen, Sørvågen 15-20 ind

RWA

 
August 2016
 
Sivhøne 30.aug Lille Kongsvann, Svolvær 1 ind CMI
Haukugle 29.aug Holskrysset, Vestvågøy 1 ind HVÅ, MAR
Tårnfalk 26.aug Glåpen, Sørvågen Stiller et par ganger før den blir jaget og forfulgt av ei kråke. RWA
Vandrefalk 28.aug Glåpen, Sørvågen Sirklet høyt over området. RWA
Rødstjert 25.aug Toftan, VV  1 ind ble ringmerket. HVÅ, MAR
Møller 25.aug Toftan, VV  1 ind ble ringmerket. HVÅ, MAR
Havsvale 25.aug Eggum Kl 00.40:  2 ind ble ringmerket. HVÅ, MAR
Hagesanger 24.aug Toftan, VV 1 ind  ble ringmerket. HVÅ, MAR
Jaktfalk 24.aug Sørvågen Fløy over Sørvågen, satte seg på Glåpstanga, fløy deretter mot Å og hadde en langvarig luftkamp med en ilsint terne. RWA
Storspove 22.aug Sørvågen 4 ind fløy "fløytende" over bygda RWA
Fossekall 21.aug Bunesfjorden 1 ind i fjæra RWA
Smålom 21.aug Sørvågen Fløy kaklende innover i fjellet. RWA
Steinvender 15.aug Leknesfjæra 1 ungfugl HVÅ
Tundrasnipe 12.aug Svanvatnet 2 fugler

HVÅ

Brunsisik 10.aug Toftan, VV 1 fugl ble ringmerket

HVÅ

Gråfluesnapper 10.aug Bortersia, Særvågen 1 ind

RWA

Strandsnipe 7.aug Glåpen 1 ind RWA
Rødhodeand 5.aug Storeidvatnet 1 ho. 1. funn i Lofoten. Nr 2 i Nordland.

HEG m.fl.

Kongeørn 4.aug Veinestinden, Reine 1 juv RWA
 
Juli 2016
 
Knoppsvane 28.juli Saltisen, VV 2 fugler i Saltisen fra 28/7. Funn nr 11 i kommunen og det første siden 2002.

MMY m.fl.

Ringdue 27.juli  Ørsnes i Vågan 2 stk i flukt

THE

Sotsnipe 26.juli "Over alt" på VV  

HVÅ

Smålom 25.juli Sørvågen 1 kaklende ind fløy høyt over bygda.

RWA

Småspove 24.juli Glåpen, Sørvågen 1 ind

RWA

Gulirisk 22.juli Sørvågen Sang ved Sørvågen skole/bygdekinoen (Moskenes) kl 19.45-20.15. Bildedokumentasjon legges ut på artsobservasjoner.no.

ASI

Grankorsnebb 11.juli Bortersia/Glåpen, Sørvågen 1 ind

RWA

Trane 2.juli Holdalsvannet , Steinfjorden 1 ind, overflygende

IHO

 
Juni 2016
 
Amerikablesand 28-29.juni Storeidvatnet, VV 1 hunn. Dette er en ny art for Nordland. MEG m.fl.
Gjøk 26.juni Bortersia, Sørvågen 1 hann satt og gol i et tre i naboens hage! Oppholdte seg deretter noen timer i Glåpen. RWA
Kortnebbgås 20.juni Storeidvatnet , VV 1 par med 3 unger. 2. gang arten hekker her. Første gang var i 2013. HVÅ, MAR
Stjertand 18.juni Ørsnesfjæra, Kabelvåg 4 stk. (2 par) OHE
Taksvale 15.juni Saltisen, VV 1 ind HVÅ
Ringtrost 13.juni Vollbakken, Kabelvåg 3 hanner på plenen min. Næringssøkende. OHE
Rødnebbterne 13.juni Lyngedalspollen, Vestvågøy Noen få ind sammen med noen få makrellterner. MAR, HVÅ
Laksand 12.juni Borge-Vestvågøy 1 hunn og 9 hanner - totalt 10 individ IHO
Hornugle 12.juni Borge - Vestvågøy Hekkende. Funnet av rede ble gjort av Roy Sture Toften og Ivar Holdal. 2 voksne og 2 unger IHO
Sotsnipe 12.juni Leitebakken, VV 1 ind ASO
Ringtrost 12.juni Bortersia, Sørvågen 1 hann næringssøkende på den nyklipte plenen min. RWA
Kvinand 12.juni Sørvågvatnet, Sørvågen 1 hann. Ser ut til å ha slått seg til ro her. Uvanlig. RWA
Rødstjert 7.juni Storfjordvatnet, Vestvågøy 1 par, 5 egg MAR, HVÅ
Skjeand 6.juni Storeidvannet, VVØ 1 ind ASO
Sivsanger 5.juni Hagvannene, Vestvågøy 1 ind MAR, HVÅ
Vandrefalk 5.juni Sørvågen Fløy forbi og sirklet litt over vågen - ble jaget av måser. RWA
Gråfluesnapper 3.juni Toftan, Vestvågøy 1 ind MAR, HVÅ
Heilo 3.juni Indre Borgfjord (Vestvågøy) To individer observert satt i veikanten da jeg kom kjørende. DNO
Alaskasnipe 1.juni Svanvatnet, Vestvågøy 1 ind

MEG, HVÅ, MAR

Smålom 1.juni Studalsvatnet, Sørvågen 1 ind RWA
Blåstrupe 1.juni Studalen, Sørvågen Flere ind

RWA

 
Mai 2016
 
Kvinand 31.mai Sørvågvatnet, Sørvågen 1 hann. Svært uvanlig her. RWA
Gluttsnipe 30.mai Toftan, Vestvågøy 1 ind MAR, HVÅ
Ringdue 30.mai Glåpen, Sørvågen 1 meget slitent individ satt urørlig på en strømledning i minst én time RWA
Rødstilk 30.mai Besselvågen, Sørvågen 1 ind. Første obs her i Sørvågen-området. Ellers er arten sett på yttersia av øya og i Reinefjorden. RWA
Kortnebgås 27.mai Saltisen, Vestvågøy 2 stk. tilsynelatende på hver sine reir RWA
Sandsvale 27.mai Saltisen, Vestvågøy 8-10 ind RWA
Makrellterne 26.mai Ballstad 4 ind JIB
Boltit 26.mai Hellfjellet, Vestvågøy 4 ind MAR, HVÅ
Gjøk 26.mai Ånstad, Moskenes Hørt RWA
Strandsnipe 26.mai Ånstad, Moskenes 2 ind RWA
Makrellterne 26.mai Djupfjorden, Moskenes 3 ind RWA
Fossekall 26.mai Djupfjorden, Moskenes 1 ind RWA
Ringtrost 26.mai Djupfjorden, Moskenes 2 ind RWA
Hvitvingesvartterne 25.mai Saltisen, Vestvågøy 1 ind i sommerdrakt. Ny art for kommunen. HVÅ, MAR m.fl.
Låvesvale 25.mai Bogen, Sørvågen 2-3 ind RWA
Svarthvit fluesnapper 25.mai Bortersia, Sørvågen 1 hann syngende i hagen. Har beslaglagt fuglekassen, men har foreløpig ingen make. RWA
Polarsnipe 24. mai Halsvågen, Vestvågøy 8 ind MMY, HVÅ, MAR
Møller 24. mai Toftan, Vestvågøy 1 ind. Funn nr 3 i kommunen. HVÅ, MAR
Boltit 23. mai Holandsmælen, Vestvågøy 1 individ OHE
Brushane 23. mai Storeidvatnet, Vestvågøy 2 hoer og 1 hann med hvit krage. HVÅ
Dvergsnipe 23. mai Svanvatnet,Vestvågøy 4 ind HVÅ
Myrsnipe 23. mai Svanvatnet,Vestvågøy 1 ind HVÅ
Gjøk 23. mai Toftan, Vestvågøy 1 ind MAR
Sidensvans 23. mai Bortersia, Sørvågen 3 ind. Første obs her i år RWA
Sivspurv 22.mai Indre Borgfjord (VV) 2 individer DNO
Løvsanger 22.mai Glåpen, Sørvågen MIn 1 ind RWA
Rødstjert 22.mai Kabelvågmarka, Vågan 1 hann satt på en streng og sang. OHE
Grønlandsmåse 19.mai Svanvatnet, Vestvågøy 1 ind HVÅ
Småspove 18.mai Utakleiv, Vestvågøy 1 ind HVÅ, MAR
Gjøk 18.mai Hopsåsen, Kabelvåg 1 individ satt i ei Bjørk og gol OHE
Løvsanger 18.mai Hopsåsen, Kabelvåg Hørt i Bjørkeskogen OHE
Sivspurv 17.mai Bortersia Sørvågen 1 hunn, næringssøkende i hagen RWA
Laksand 16.mai Sørvågen 2 hanner og 1 hunnfarget RWA
Heipiplerke 16.mai Bortersia Sørvågen 1 ind næringssøkende i hagen RWA
Svømmesnipe 15.mai Bergspollen, Vestvågøy 1 ind HVÅ, MAR
Trane 15.mai Indre Borgpoll Vestvågøy 1 ind HVÅ, MAR
Kjernebiter 15-19. mai Bortersia Sørvågen 1 par, næringssøkende. Hannen var meget sterk i fargene i forhold til den som var på besøk 6.april. Hekking på gang? RWA
Svarthvit fluesnapper 15.mai Å i Lofoten 1 stk. Er tilbake i fuglekassa i år også. TSC
Strandsnipe 15.mai Stor-kongsvatnet, Kabelvågmarka 1 individ satt på en stein i vannkanten OHE
Svarthvit fluesnapper 15.mai Vollbakken, (Rødlimyra), Kabelvåg 1 han fløy rundt på tomta og sjekka "boligforhold" OHE
Trane 13.mai Knutstad, Leknes, Vestvågøy 1 eksemplar gikk på et jorde mellom E10 og Steirapollen sammen med noen Grågjess OHE
Låvesvale 12.mai Osen (Ballstad) 15 ind JIB
Svartkvit fluesnapper 12.mai Kyllingdalen, Ballstad 2 hanner JIB
Strandsnipe 12.mai Ved Farstadvatnet, Vestvågøy 1 ind HVÅ
Kjernebiter 10.mai Å 1 ind ved fuglebrettet. Første gang jeg har sett den her. TSC
Lappspove 10.mai Ørsnesfjæra, Kabelvåg 1 eksemplar næringssøkende OHE
Snadderand 9.mai Storeidvatnet, VVØ 1 par HVÅ, MAR
Løvsanger 9.mai Nær Ramsvikvatnet, VVØ 1 ind HVÅ, MAR
Sivspurv 9.mai Kongsmarka, Svolvær 1 syngende hann i lave busker OHE
Brunnakke 9.mai Indre Borgfjord, Vestvågøy 2 individer (1 par) DNO
Steinskvett 8.mai Bruhaugan, Ballstad En hann.1 dag tidligere enn i fjor. DBE
Svarthalespove 7.mai Farstadvatnet, VVØ 1 stykk rett nedenfor Oppdøl skole ved Farstadvatnet.  
Steinskvett 7.mai Bergspollen VVØ 1 par ved Bergspollen MAR
Tyvjo 6.mai Sørvågen (Sørvågvatnet) 1 par RWA
Svarthvit fluesnapper 5.mai Toftan, Vestvågøy En hann HVÅ, MAR
Orrhane 5.mai Li i Borge Min sønn observerte i dag en Orrhane ca klokken 18.30 OHA
Svarthalespove 4. og 5. mai Halsvågen, Vestvågøy Ett ind. (ua. islandica) næringssøkende innerst i bukta ved Tufteveien. PEI/ELA
Kortnebbgås 1.mai Storeidvatnet, Vestvågøy 2 ind HVÅ, MAR
Bergand 1.mai Hagvåg, Vestvågøy 1 par HVÅ, MAR
Bjørkefink 1.mai Furuskogen på Unstad 2 ind HVÅ, MAR
Skjeand 1.mai Lomtjønna, Offresøy, Vestvågøy 1 par JOL, HVÅ, m.fl.
Gråtrost 1.mai Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Gransanger 1.mai Bortersia, Sørvågen 1 ind, oppførte seg svært aggressivt overfor bergiriskene i hagen.

RWA

 
April 2016
 
Storlom 30.april Ballstad Et par i Storvannet DBE
Fjellvåk 30.april Ballstadfjellan Et par flygende i Ballstadfjellan DBE
Gråtrost 30.april Berg, Vestvågøy 1 ind på Sandberg JSI
Rødstilk 30.april Berg, Vestvågøy 1 ind på Sandberg JSI
Ringtrost 29.april Rødlitind, Kabelvåg 7+++ Ivrig syngende, spred ved og utover området på bergknauser og trær i lia under fjellet. OHE
Sildemåse 29.april Bortersia, Sørvågen 1 ind RWA
Rødstilk 29.april Ørsnesfjæra, Kabelvåg Ett eksemplar, næringsøkende OHE
Tårnfalk 27.april Bolle, VVØ 1 ind (også sett av HVÅ, MAR og MMY) ABS
Rødstrupe 27.april Grova, Vestvågøy. 1 ind. sang (også hørt av HVÅ, MAR og MMY) ABS
Sivspurv 27.april Bolle, VVØ 1 ind. sang i buskene. ABS
Sanglerke 27.april Bolle, VVØ 2 ind. sang i vilden sky. ABS
Bergirisk 26.april Berg, Vestvågøy 2 ind i hagen på Sandberg JSI
Enkeltbekkasin 25.april Indre Borgfjord VVØ 1 stk DNO
Brunnakke 25.april Hestnesvatnet Ballstad 1 par DBE
Fjellvåk 25.april Osan, Svolvær 2 individ svæva ved fjelltoppene. Var nok ikke akkurat på jakt. OHE
Fjellvåk 23.april Rødlitind, Kabelvåg 1 individ kretset over område OHE
Ringtrost 23.april Kyllingdalen, Ballstad Flere ind. sang oppi fjeillan. DBE
Gråtrost 23.april Vollbakken, Kabelvåg 3++ hørtes ellers på mange lokasjoner i området. OHE
Måltrost 23.april Vollbakken, Kabelvåg 1 hann satt i et grantre og sang OHE
Linerle 23.april Ørsnesfjæra, Kabelvåg 1 individ satt på en streng og sang OHE
Krikkand 23.april Ørsnesfjæra, Kabelvåg 1 hunn snadret i et tjern OHE
Heilo 20.april Storeide, Vestvågøy 3 ind HVÅ,MAR
Linerle 20.april Bolle, Vestvågøy. 1 ind ABS
Gråstrost 20.april Huldreveien 21, Stamsund 1 ind ABS
Linerle 19.april Tind, Moskenes 1 ind. Den trippet omkring på veien ved husene våre og spiste (trolig insekter). IMA
Enkeltbekkasin 19.april Glåpen, Sørvågen 1 ind RWA
Jernspurv 19.april Glåpen, Sørvågen 1 syngende ind RWA
Jernspurv 19.april Vollbakken, Kabelvåg 1 hann satt på en grein og sang OHE
Sivspurv 19.april Hol, Vestvågøy. Et ind. sang ved veien mellom Toftan og holskrysset. JSI
Måltrost 18.april Steindalen, Vestvågøy 1 ind HVÅ,MAR
Gransanger 18.april Berg, Vestvågøy. Et ind. sang i skogen på Sandberg. JSI
Måltrost 17.april Storfjorden VV 1 ind ABS
Tårnfalk 17.april Neslandsveien, Flakstad 1 ind FKR
Rødstrupe 17.april Berg, Vestvågøy. Sang i Steindalen sammen med jernspurv, bokfink, rødvingetrost. JSI
Gransanger 17.april Vollbakken, Kabelvåg 2, oppholdt seg i busker og trær i hagen og var tydelig ikke på bølgelengde OHE
Enkeltbekkasin 17.april Ørsnesfjæra, Kabelvåg 1, skremt opp ved strandsump OHE
Bergirisk 16.april Åsveien Svolvær 2 individer syngende FSO
Måltrost 16.april Jorden Laukvik 1 syngende ind FSO
Svartstrupe 16.april Jorden Laukvik. 1 hann syngende. Svært sky og vanskelig. Satt i einerkratt. FSO
Krikkand 16.april Osan (Ballstad) Et par JIB
Jernspurv 16.april Kyllingdalen,Ballstad. 1 ind syngende i toppen på ei gran. DBE
Snøspurv 16.april Bortersia, Sørvågen Flokk på ca 60 ind. Lenge siden siste :-) RWA
Lomvi 16.april Sørvågen 1 ind, vinterdrakt, næringssøkende RWA
Linerle 16.april Solbakk, Vestvågøy 1 ind JSO
Rødvingetrost 16.april Vollbakken, Kabelvåg 1 satt i toppen av et grantre og sang, +++ flere rundt om i grenda OHE
Snøspurv 16.april Vollbakken, Kabelvåg 2 individ satt på et hustak og hadde seg en blund OHE
Heipiplerke 15.april Rokkvika (VV?) 1 ind ABS
Rødstrupe 15.april Kongsmarka Svolvær 1 syngende ind FSO
Rødvingetrost 14.april Stranda Svolvær 4 ind FSO
Snøspurv 14.april Storeidvatnet, VV En stor flokk fløy ned mot vannet FHE
Snøspurv 13.april Bolle 100 ind ABS
Polarsisik 13.april Glåpen, Sørvågen 1, muligens 3 ind. Den ene rastet på et berg kun et par meter unna meg. Fløy deretter av gårde med 2 til polar/grå-sisiker RWA
Tårnfalk 12.april Smorten 1 ind ABS
Toppand 11.april Storeidvannet 1 hann ABS
Storlom 10.april Gimsøy To individ flyvende ved golfbanen VMY
Horndykker 10.april Skotnes, Ballstad 1 par DBE
Ringdue 10.april Borgskogen VV 1 ind ABS
Rødvingetrost 10.april Slydalen VV 2 ind ABS
Bokfink 10.april Slydalen VV 1 ind ABS
Rugde 9.april Bøstad 2 ind ABS
Bergirisk 9.april Bø i Borge 1 ind ABS
Polarmåse 9.april Utakleiv, Vestvågøy 1 ind HVÅ,MAR
Ringdue 9.april Vollbakken, Vågan Kabelvåg 1 individ. Kjønn ubestemt, men satt i et tre, kurret og stelte litt med uniformen OHE
Bergirisk 9.april Bortersia, Sørvågen 4 ind (senere opp i 30 ind i hagen) RWA
Storspove 8.april Flyvende over havet utenfor Sørvågen. 1 ind RWA
Havsule 8.april På havet utenfor Sørvågen/Å. 4 ind RWA
Lunde 8.april På havet utenfor Sørvågen/Å. 5-6 ind

RWA

Bokfink 8.april Berg, Vestvågøy En syngende hann på Sandberg

JSI

Bokfink 7.april Vollbakken, Kabelvåg 1 hann, satt i et tre og sang

OHE

Blåmeis 6.april Å i Lofoten 1 til 2 stk har vert ved fôringsplassen hele vinteren

TSC

Kjernebiter 6.april Bortersia, Sørvågen 1 hann

RWA

Sandlo 5.april Mjåneset 2 ind ABS
Lirype 5.april Apnesfjellet, VV 1 ind ABS
Orrfugl 5.april Apnesfjellet, VV 2 ind ABS
Rugde 5.april Rødlimyra-Vollbakken, Vågan 1 eksemplar rekognoserte sitt territorium

OHE

Rødvingetrost 5.april Besselvågen, Sørvågen 1 ind

RWA

Gråtrost 5.april Ballstad 1 fugl 

HVÅ,FSO

Rødvingetrost 4.april Vareid 1 syngende ind

REL

Grågås 4.april Berg, Vestvågøy To ind. fløy kaklende over Bergsøya.

JSI

Vipe 3.april Storeidet, VV 4 ind ABS
Fiskemåke 3.april Fyglefjæra 8 ind ABS
Sildemåke 3.april Svanvatnet, VV 1 ind ABS
Storspove 3.april Storeidet, VV 1 ind ABS
Grågås 3.april Storeidet, VV 14 stk

ABS

Måltrost 2.april Nappskaret 1 syngende ind

AEL

Grågås 2.april Vareid, Flakstad 1 ind

FHE

Fiskemåse 1.april Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Bokfink 1.april Bøstad 2 ind på foringsplassen i hagen. 1 hann og 1 hunn.

DNO

 
Mars 2016
 
Orrfugl 31.mars Halsan (Ballstad) 1 ind lettet fra ei gran. JIB
Sandlo 31.mars Svanevatne Travbane, Storeidøya 2 ind IHO
Vipe 31.mars Svanevatne Travbane, Storeidøya 1 ind IHO
Flaggspett 31.mars Bortersia, Sørvågen 1 hann, næringssøkende i hagen RWA
Skjærpiplerke 30.mars Uttakleiv 2 ind FHE
Sandlo 29.mars Ørsnesfjæra, Vågan 1 ensom liten Sandlo OHE
Storspove 29.mars Ørsnesfjæra 1 enkel Storspove med sine romantiske toner OHE
Grågås 29.mars Ørsnesfjæra 2 eksemplarer fløy over, ropte og "skrek" OHE
Vipe 29.mars Ørsnesfjæra, Vågan 2 eksemplarer næringssøkende OHE
Rødstrupe 29.mars Å i Lofoten 1 stk i hagen TSC
Vipe 28.mars Storeidetvatnet, VV 1 ind (27/3 ble det sett 2) MAR,HVÅ
Gransanger 28.mars Eggum 1 ind ASO
Dvergdykker 28.mars Porskrota (Ballstad) 1 ind JIB
Skjærpiplerke 28.mars Stormyra (Ballstad) 2 ind JIB
Storspove 27.mars Vik, Vestvågøy Årets første trekkende (?) fugl MAR,HVÅ
Snøspurv 27.mars Bergsøya, Vestvågøy 1 ind JSI
Stær 27.mars Berg, Vestvågøy 5 ind på Sandberg. Synger ved kassene. JSI
Grågås 27.mars Bogen, Sørvågen min 2 ind

RWA

Tjeld 27.mars Bogen, Sørvågen 1 ind

RWA

Skjærpiplerke 27.mars Bogen, Sørvågen 1-2 syngende ind

RWA

Storspove 25.mars Ballstad 1 ind

JIB

Fiskemåser 24.mars Ballstad 10 ind

JIB

Gravand 23.mars Ørnesfjæra Det gode gamle par var på plass igjen, selv etter at året som gikk ikke bar frukter!

OHE

Stær 19.mars Mjåneset 7 ind ABS
Gråspett 19.mars Toftan, Vestvågøy 1 hann

HVÅ

Fiskemåse 18.mars Leknesfjæra 2 fugler

HVÅ

Svarttrost 18.mars Bortersia, Sørvågen 1 ind, ,årets første obs her.

RWA

Gravand 15.mars Leknesfjæra 1 ind ABS
Tjeld 12-13. mars Berg, Vestvågøy. Fjæra mot Bergsøya Hørt i fjæra 12.3, 2ind. Sett 13.3.

JSI

Gravand 11.mars Halsvågen, VØ 1 ind

IHO

Stær 11.mars Sennesvika 1 ind

IHO

Tyrkerdue 9.mars Gravdal 1 ind ABS
Tjeld 7.mars Leknesfjæra 10 ind ABS
Hettemåke 7.mars Leknesfjæra 6 ind ABS
Gravand 6.mars Leknesfjæra Dette er tangering av tidligrekorden fra 2015. Gravand er arten NOF har bestemt skal være Årets fugl 2016.

HVÅ

Spurvehauk 3.mars Huldreveien 21, Stamsund 1 ind

ABS

Stær 3.mars Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Hettemåke 2.mars Ballstad 2 ind

JIB

 
Februar 2016
 
Tjeld 25.feb Flakstadpollen 1 ind

JWI

Krykkje 23.feb Sørvågen/Moskenes 2-300 ved storkolonien i dag + 15-20 i Sørvågen havn. Nykolonien i Oksbåsen var "fullsatt" i går. Spennende å se om de får det til iår.

RWA

Praktærfugl 22.feb Hestneset Flakstadøy, mellom Vareid og Vikten 2hanner og 3 hunner

IHO

Sildemåke 16-18.feb Rambergstranda 1 ind

JWI

Grankorsnebb 16.feb Hagskaret VV 1 ind

ABS

Krykkje 16.feb Sørvågen/Moskenes ca 100 stk ved kolonien. Sen ankomst i år - og foreløpig få ind.

RWA

Rødstrupe 10-15. feb Ramsvik, Vestvågøy Et individ er sett daglig på fuglebrettet, der den spiser oppsmuldret meisebolle og rester av solsikkefrø.

SPE

Teist 13.feb Sørvågen 1 ind i sommerdrakt. Tidlig ute.

RWA

Tårnfalk 12.feb Kvalnes,Vestvågøy Overvintret

IHO

Islom 2.feb Uttakleiv 1 ind ABS
Praktærfugl 2.feb Uttakleiv 1 hann ABS
Gjerdesmett 2.feb Uttakleiv 1 ind ABS
Krykkje 1.feb Sørvågen 2 ind. Fra 5. feb 15-20 i havna, 10. feb-25-30 i havna

RWA

 
Januar 2016
 
Svartmeis 28.jan Bortersia, Sørvågen 1 muligens 2 ind. Ny kommuneart - endelig bekreftet!

RWA

Krykkje 27.jN Sørvågen 1 ind

RWA

Tyrkerdue 22.jan Gravdal 2 fugler

MAR/HVÅ

Enkeltbekkasin 16.jan Toftan 1 fugl

HVÅ/MAR

Bokfink 15.jan Toftan, VVØ 2 ind

MAR/HVÅ

Dompap 15.jan Bortersia, Sørvågen Årest første her, 1 hunn.

RWA

Tårnfalk 14.jan Flæsa på Vestvågøy  

JAM

Spurvehauk 13.jan Holdal, Vestvågøy 1 ind

BKL

Grankorsnebb 13.jan Finnstad, Vestvågøy 7 ind

HVÅ/MAR

Hønsehauk 13.jan Toftan, Vestvågøy 1 ind

HVÅ

Bjørkefink 12.jan Bortersia, Sørvågen 1-2 ind

RWA

Tundragås 10.jan Fredvang 2 ind

JWI

Alke 10.jan Sørvågen 2-3 ind

RWA

Gjerdesmett 10.jan Budalen, Vareide 1 ind

FHE

Bokfink Daglig Bortersia, Sørvågen 1-3 ind daglig

RWA

Spurvehauk 8.jan Bortersia, Sørvågen 1 ind

RWA

Dvergdykker 8.jan Leknessjyen 1 ind ABS
Dvergdykker 7.jan Leknessjøen 1 ind

HVÅ/MAR

Krikkand 5.jan Fuglevika, Vestvågøy 18 ind

ABS

Havelle 5.jan Borgvåg 8 ind

ABS

Horndykker 5.jan Borgvåg 1 ind

ABS

Flaggspett 3.jan Finneset, Finstad 1 ind

ABS

Svarttrost 3.jan Huldreveien, Stamsund 1 ind

ABS

Alke 3.jan Vikspollen 5 ind

ABS

Gulnebblom 3.jan Vikspollen 1 ind

ABS

Fossekall 3.jan Uttakleiv 1 ind

ABS

Skjærpiplerke 3.jan Uttakleiv 3 ind

ABS

Fjæreplytt 3.jan Uttakleiv 40 ind

ABS

Krykje 2.jan Ballstad havn 2 ind

ABS

Ærfugl 2.jan Ballstad havn 42 ind

ABS

Dompap 2.jan Huldreveien, Stamsund 2 ind

ABS

Blåmeis 2.jan Huldreveien, Stamsund 2 ind

ABS

Kvinand 1.jan Borgvåg 2 ind

ABS

Smålom 1.jan Borgvåg 2 ind

ABS

Siland 1.jan Borgvåg 8 ind

ABS

 
 

 


*Observatører
 
ABE - Aksel Benjaminsen
ABS - Ann-Britt Pilegård-Simonsen
AEL - Arent Elvestrand
AHE - Adrian Kresten Henriksen
ALU - Are Lund-Hansen
ANA - Anniken Nylund Aasjord
ASI - Anders Braut Simonsen
ASO - Arnt Solheim
BAM - Boy-Asle Markussen
BBR - Bjørn Harald Brenna
BFO - Bettina Fokke
BGA - Britt Mari Gabrielsen
BKL - Børge Klevstad
BKN - Bård Knutsen
BLA - Berit Lamøy
BNI - Bård Nilsen
BWA -  Brith B Walker
CMI - Christian Mietzner
DBE - Dag Anton Andre Berg
DLI  - Daniel Lindberg
DNO - Dagfinn Nordstrand
DNY- Daniel Nygård
EBE - Espen Bergersen
EFO - Eric Fokke
ELA - Ederlina Langstrand
ERI - Endre Rist
FCH - Frank Christensen
FKR - Fred Einar Kristoffersen
FGJ - Frode Gjedrem
FHE - Frithjof Henriksen
FNY - Fridthjof Nygård
FOH - Finn Oluf Henriksen
FRA - Frank Andersen
FSO - Frantz Sortland
GAN - Gøril S. Angell
HAI - Hugo A. Iversen
HAL - Herbjørn Alstad
HEG -  Håvard Eggen
HSA - Henrik Salomaa
HSI - Hanne Beate Simonsen
HVÅ- Harald Våge
IAR - Ingrid Arctander
IBE - Ingrid Berntsen
IHO - Ivar Holdal
IMA - Ingjerd Martinsen
JAM - Jørn Amundsen
JAS - Jan Roar Aspenes
JBE - Johannes A Berg
JGH - John Gunnar Halse
JGJ - John Gunnar Juliussen
JIB - Jon Inge Berg
JLA - Jorunn Tetlie Larsen
JOL - Jon Olav Larsen
JPE - Jørgen S. Pedersen
JPS - Jan Egil Pilegaard-Simonsen
JRA - Jan Erik Rasmussen
JRJ - John R. Johnsen
JSI - Johan Sirnes
JSO - Jørgen Solbakk
JST - John Stenersen
JAW - Jan Winther
JWI - Jim Wilson
KHA - Ketil L. Hansen
KIN - Kjell Inge Nilsen
KPE - Knut Pedersen
LDI - Lilian Dijkema
LEJ - Leon Johansson
LJO -Liv Ellen Johnsen
LKN - Laila Knutsen
LNS - Leif-Normann Solhaug
LPE - Leif Pedersen
LUP - Leif Uppheim
MAR - May Arild
MBE - Mette Berntsen
MEG - Martin Eggen
MGJ - Martine Horn Gjernes
MKE - Maria Krüger Enge
MLA - Mette Wright Larsen
MMM - Max M. Manus
MMY - Marie Myklebust
MOL - Mildrid Olsen
MLA - Mette Wright Larsen
NOF- NOF Lofoten lokallag
OGR - Oddvar Grønbech
OHA - Ole Hammer
OHE - Ole Lykke Henriksen

OJO - Odd Johansen
OMA - Ole Magnus Hagen

ONI - Oddleif Nilsen
OSV - Oluf Svendsen
OTO - Oona Torgersen
PAF - Peter-Arne Fredriksen
PBE - Pål Berg
PBO - Piet Bouma
PEI -  Pål Eikås
PJE - P V Jensen
RDA - Reinert Dahlberg
REL - Randi M. Elvestrand
RIL - Rolf I. Larsen
RLA - Ruben Larsen
RSI - Reidun Sirnes
RWA - Robert Walker
SEV - Silje Alexandra Evjen
SLA - Sigbjørn Lauritzen
SNE - Steinar Nergård
SPE - Svenn Bjarne Pettersen
SSO - Sten A. Solhaug
STE - Stein Eriksen
TBE - Trine Berntsen
TEN - Thomas Engberg
THE - Torben B Henriksen
TLA - Terje Laukkanen
TLJ - Tom Lyder Jensen
TMA - Tom Magnussen
TMY - Tor Myklebust
TED - Trine Edvardsen
TSC - Thomas Schjølberg
TAA - Tomas Aarvik
ULA - Unni Larsen
VMY - Veronica Myhre

 
Tilbake til sidetoppen